Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content
FSSC

W grudniu 2016 r. została wydana i opublikowana nowa wersja standardu FSSC 22000. Od 1 stycznia 2018r. wszystkie audity (nadzoru, recertyfikacyjne lub rozszerzeniowe) są prowadzone na zgodność z  wersją 4.1 wymagań FSSC 22000.

Aby ułatwić Państwu przygotowanie do procesu przejścia na nowe wymagania standardu FSSC 22000 stworzyliśmy krótkie wprowadzenie.

 

Kluczowe zmiany dla klientów posiadających certyfikowany standard FSSC 22000:
• Wprowadzenie niezapowiedzianej wizyty – przynajmniej jeden audit nadzoru musi być auditem niezapowiedzianym w ciągu trwania 3 letniego cyklu
• Nowe wymagania – 9 dodatkowych wymagań
• Uwzględnienie krytycznych niezgodności
• Wydłużenie czasu trwania auditu o dodatkowe 2 godziny
• Rozszerzenie zakresu certyfikacji  o handel, catering, transport oraz magazynowanie.

Na nowe wymagania normy FSSC 22000 mogą Państwo przejść zarówno podczas planowanego auditu odnowieniowego, jak i auditu nadzoru.

Po pozytywnym przejściu auditu tranzycji wydawane są nowe certyfikaty. Jeśli przejście na nowe wymagania nastąpi podczas auditu nadzoru, nowo wydany certyfikat będzie mieć ważność taką samą jak obecny certyfikat. W przypadku przejścia na nowe wymagania standardu podczas auditu certyfikacyjnego lub recertyfikacyjnego certyfikaty będą ważne 3 lata.

Ponieważ nowe wydanie standardu FSSC wersja 4.1 wprowadza znaczne zmiany, zapraszamy na szkolenia organizowane przez Akademię SGS.