Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Z przyjemnością informujemy, że SGS otrzymało akredytację Accredia, włoskiej jednostki akredytującej, na certyfikację zgodnie z normą ISO 37001 Systemy zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

Hand shaking

Jest to nowy standard międzynarodowy określający szereg środków, które można wdrożyć, aby pomóc w zapobieganiu, wykrywaniu i zwalczaniu korupcji, umożliwiając organizacji skuteczne wdrożenie systemu zarządzania działaniami antykorupcyjnymi.

ISO 37001 zostało stworzone aby pomóc organizacjom w wykrywaniu korupcji oraz kreowaniu kultury opartej o integralność, przejrzystość i zgodność.

Chociaż standard nie może całkowicie wyeliminować nieuczciwych zachowań, może pomóc obniżyć ryzyko korupcji.

Norma dotyczy dwóch kluczowych obszarów:

  • Korumpowanie przez organizację oraz przez jej personel lub partnerów biznesowych w interesie firmy
  • Korumpowanie organizacji, jej personelu lub partnerów biznesowych w związku z działalnością organizacji.

Jej wymagania koncentrują się na:

  • Analizie otoczenia biznesu: zgodności z obowiązującymi, odpowiednimi regulacjami i rozpoznawaniu źródeł ryzyka
  • Zaangażowaniu kierownictwa: zdefiniowaniu polityki antykorupcyjnej i opracowaniu programu wdrażania
  • Ocenie ryzyka: ocenie poziomów ryzyk i ich wpływu; pomiarze i kontroli ryzyk oraz weryfikacji podjętych działań
  • Raportowaniu, monitorowaniu i analizie
  • Działaniach na rzecz ciągłego doskonalenia.

ISO 37001 zostało tak zaprojektowane aby integrować się z istniejącymi systemami zarządzania, procesami i zabezpieczeniami w organizacji. Jest zgodny ze wspólną strukturą ISO dotyczącą standardów systemów zarządzania, w celu łatwej integracji z innymi standardami, takimi jak ISO 9001.

W celu uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt.

O SGS

SGS jest światowym liderem w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji. SGS jest uznawany za globalną markę świadczącą o jakości i uczciwości. Zatrudniając ponad 90 000 pracowników, SGS zarządza siecią ponad 2000 biur i laboratoriów na całym świecie.