Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content
Toy car plane and rocket in plastic

Poprzednia wersja normy EN 71-8 została opublikowana w 2011 roku, kiedy to została zaktualizowana w celu zapewnienia zgodności z dyrektywą zabawkową 2009/48/WE, która weszła w życie w tym samym roku. Najnowsza aktualizacja jest konieczna w celu poprawy i wyjaśnienia wymagań dotyczących bezpieczeństwa oraz różnych aspektów badania zabawek.

 

Wersja 2018 normy wprowadza następujące zmiany:

Wyjątki wyłączone z zakresu stosowania:

 • ¾Trampoliny, ponieważ opublikowano dla nich specjalną normę EN 71-14;
 • ¾Baseny kąpielowe o głębokości ponad 400 mm. Wyjaśniono również sposób pomiaru głębokości.

Definicje:

 • ¾Wyjaśniono definicję ruchu wymuszonego (nie może być całkowicie kontrolowany przez użytkownika, z wyłączeniem upadków) oraz poprawiono dane liczbowe dotyczące przykładów huśtawek i zjeżdżalni.

  Gromadzenie wody:

 • ¾Nowy podpunkt, który ma na celu zapobiec gromadzeniu się wody, która mogłaby spowodować utonięcie.

  Wymogi dotyczące uwięzienia:

 • ¾Wymogi dotyczące uwięzienia głowy, szyi i palców zostały uaktualnione w celu lepszego dostosowania do istniejących zagrożeń;
 • ¾Zaktualizowano również odpowiednie metody badań.

Zjeżdżalnie:

 • ¾Niektóre małe zjeżdżalnie nie są od teraz objęte wymaganiami normy;
 • ¾Połączenie między sekcją ślizgową a zakończeniem zjeżdżalni powinno być krzywą ciągłą.

Huśtawki:

 • ¾Zrewidowano wymogi dotyczące siły uderzenia elementów huśtawki;
 • ¾Wymagania dotyczące geometrii i konstrukcji elementów huśtawki zostały zmienione;
 • ¾Dodano nowe wymagania dotyczące ochrony przed upadkiem w przypadku huśtawek z podwójnymi siedzeniami.

Ostrzeżenia na brodzikach:

 • ¾Zmiana ostrzeżeń dla brodzików. Piktogram zakazu nie jest już wymagany. Wymagany jest tylko następujący znak:

   

  Metody badań:

 • ¾Zrewidowano metody badań stabilności, uwięzienia głowy i szyi, uwięzienia kaptura i sznurków od kaptura (test przełączenia);
 • ¾Nowe metody badań dla huśtawek z podwójnymi siedzeniami.

Aby norma ta mogła być normą zharmonizowaną, musi być zgodna z dyrektywą zabawkową 2009/48/WE i musi zostać opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (Dz. U. UE), przy czym nie ma obecnie ustalonego harmonogramu publikacji. Poprzednie publikacje ukazywały się w ciągu kilku miesięcy.

 

TESTOWANIE ZABAWEK

Zaleca się, aby zainteresowane strony przestrzegały najnowszych wymogów dotyczących EN 71-8 oraz innych wymogów bezpieczeństwa zabawek na rynku UE.

SGS Polska oferuje szereg usług dotyczących badania zabawek, certyfikacji zabawek oraz doradztwa w zakresie zgodności z dyrektywą zabawkową 2009/48/WE, normą europejską EN 71, REACH czy RoHS. Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badania zabawek.

Zainteresowanych badaniem zabawek prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42