Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

W październiku 2017 r. Amerykańska Agencja Ochrony Środowiska (US EPA) opublikowała Bezpośrednie Finalne Rozporządzenie (DFR, 82 FR 49287[1]) oraz Proponowane Rozporządzenie (PR, 82 FR 49302[2]) w celu aktualizacji szeregu dobrowolnych norm, do których odniesiono się w regulacjach dotyczących formaldehydu w drewnianych kompozytach. Wspomniany DFR został następnie wycofany po pojawieniu głosów sprzeciwu.

7 lutego 2018 r. US EPA opublikowała w Rejestrze Federalnym Finalne Rozporządzenie (83 FR 5340[3]) w celu uaktualnienia odniesień do wielu dobrowolnych standardów, które zostały włączone do norm dotyczących formaldehydu w kompozytach drewnianych w Finalnym Rozporządzeniu z grudnia 2016 r. (81 FR 89674[4]). To ostatnie Finalne Rozporządzenie zawiera między innymi następujące ważne zmiany:

  • ¾Zmiana 14 norm (tabela 1) w celu odzwierciedlenia najnowszych wersji tych norm stosowanych przez przemysł kompozytów drzewnych;
  • ¾Uaktualnienie poprawki technicznej umożliwiającej producentom płyt ujednolicenie ich metod kontroli jakości z normą ASTM E1333-14 lub, po wykazaniu równoważności, z normą ASTM D6007-14;
  • ¾Wyjaśnienie, że dane z badania jakości, uzyskane przez producenta paneli, od 12 grudnia 2016 r. mogą być stosowane do poświadczania zgodności kompozytowych produktów drewnianych w ramach programu TSCA Tytuł VI do momentu, gdy wymagania nie zostaną uaktualnione;
  • ¾Poinformowanie, że na początku lutego 2018 r. dane wykorzystywane do ustalenia korelacji muszą zostać uzyskane przy użyciu normy ASTM E1333-14 lub ASTM D6007-14 oraz zatwierdzonej przez producenta metody badania jakości QC.

Finalne Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem opublikowania w Rejestrze Federalnym, czyli 7 lutego 2018 roku.

Najważniejsze punkty wykazu zmienionych 14 norm podsumowano w tabeli 1.

40 CFR Część 770
Aktualizacja dobrowolnych norm emisji formaldehydu z kompozytów drewna

Pozycja

Nowy standard (83 FR 5340)

Standard (81 FR 89674)

Uwagi

1

ANSI A190.1-2017

ANSI/AITC A190.1-2002

Drewno klejone laminowane

2

ANSI A208.1-2016

ANSI A208.1-2009

Płyty biurowe

3

ANSI A208.2-2016

ANSI A208.2-2009

Płyty MDF do wnętrz

4

ANSI-HPVA HP-1-2016

ANSI-HPVA HP-1-2009

Drewno twarde i dekoratywne

5

ASTM D5055-16

ASTM D5055-05

Prefabrykowana sklejka

6

ASTM D5456-14b

ASTM D5456-06

Kompozyty struktualne

7

ASTM D5582-14

ASTM D5582-00

Metoda eksykatora

8

ASTM D6007-14

ASTM D6007-02

Mała komora

9

ASTM E1333-14

ASTM E1333-10

Duża komora

10

BS EN ISO 12460-3:2015

BS EN 717-2:1995

Metoda analizy gazowej

11

BS EN ISO 12460-5:2015

BS EN 120:1992

Metoda perforacji

12

JIS A1460:2015

JIS A1460:2001(E)

Metoda eksykatora

13

PS-1-09

PS-1-07

Sklejka

14

PS-2-10

PS-2-04

Panele drewnopochodne

 

BADANIA FROMALDEHYDU I BADANIA CHEMICZNE

SGS Polska oferuje usługi badania formaldehydu oraz inne badania chemiczne (m.in. zawartość metali ciężkich, WWA, ftalany, HBCDD, SVHC, REACH, RoHS). Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badań chemicznych oraz badań fizycznych produktów detalicznych i dóbr konsumpcyjnych.

Zainteresowanych badaniami formaldehydu lub innymi badaniami chemicznymi, zachęcamy do kontaktu:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42