Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Rękawice kuchenne przeznaczone do użytku domowego zostały zaklasyfikowane do kategorii II środków ochrony indywidualnej (PPE) i od 21 kwietnia 2018 r. będą podlegać przepisom nowego rozporządzenia (UE) nr 2016/425 dotyczącego PPE.

Środki ochrony indywidualnej (PPE) definiuje się jako sprzęt zaprojektowany i wyprodukowany do noszenia lub trzymania przez osobę w celu ochrony przed jednym bądź większą liczbą zagrożeń dla zdrowia lub bezpieczeństwa tej osoby. Zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 2016/425 rękawice kuchenne zostały sklasyfikowane jako PPE. Ze względu na ryzyko są to PPE kategorii II, a zatem przed wprowadzeniem do sprzedaży w UE muszą posiadać oznakowanie CE oraz ocenę zgodności wydaną przez jednostkę notyfikowaną.

Od 21 kwietnia 2018 r. wymogiem prawnym będzie, aby wszystkie nowe produkty tej kategorii wprowadzane do obrotu były zgodne z rozporządzeniem (UE) 2016/425. Uprzednio nie były one uważane za PPE na mocy dyrektywy 89/686/EWG.

Uwaga: Jeżeli produkt jest opatrzony logo sprzedawcy detalicznego, stwierdza się, że sprzedawca detaliczny jest producentem (przedsiębiorstwem wprowadzającym produkt do obrotu) i dlatego łańcuch dostaw rozpoczyna się dopiero wtedy, gdy sprzedaje on produkt swoim indywidualnym klientom. Zapasy w magazynie lub centrum dystrybucji nie znajdują się jeszcze w łańcuchu dostaw i dlatego nie mogą być sprzedawane po 20 kwietnia 2018 r. bez znaku CE i oceny zgodności.

Jako produkty kategorii II, rękawice kuchenne będą wymagały certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną zanim będą mogły być sprzedawane w UE. W odniesieniu do wyrobów kategorii II niezbędne kryteria badania typu UE (moduł B) określono w załączniku V, natomiast w załączniku VI określono zgodność z typem w oparciu o wewnętrzną kontrolę produkcji (moduł C). Certyfikaty badania typu UE wydane w ramach modułu B w załączniku V będą ważne przez okres pięciu lat.

Uaktualnione informacje dla jednostki notyfikowanej - SGS

W przypadku produktów PPE kategorii II i III, SGS United Kingdom Ltd. posiada akredytację ISO 17065 i jest wyznaczone jako jednostka notyfikowana zarówno dla Dyrektywy 89/686/EWG, jak i Rozporządzenia (UE) 2016/425. Tym samym SGS jest idealnym partnerem do zapewnienia zgodności produktów PPE z normami obowiązującymi na rynku europejskim.

Szczegółowe wymagania techniczne znajdują się w naszych Kartach SafeGuard nr 028/17 [1] i SafeGuard nr 147/17 [2].

TESTOWANIE RĘKAWIC KUCHENNYCH I INNYCH PPE

SGS Polska oferuje szereg usług dotyczących badania rękawic kuchennych, środków ochrony indywidualnej PPE oraz innych produktów konsumenckich. Oferujemy badania zarówno pod kątem certyfikacji środków ochrony indywidualnej (PPE), jak również badania chemiczne pod kątem substancji niebezpiecznych podpadających pod rozporządzenie REACH (m.in. SVHC, metale ciężkie, uwalnianie niklu). Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badania dóbr konsumpcyjnych.

Zainteresowanych badaniami PPE prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42