Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Wiarygodne analizy laboratoryjne mają kluczowe znaczenie dla silnego i wiarygodnego łańcucha bezpieczeństwa pasz - niedokładne lub fałszywe wyniki analizy mogą negatywnie wpływać na ich bezpieczeństwo. Incydenty związane z niedokładnymi wynikami analiz sprawiły, że GMP + International zdecydowało się na rozpoczęcie programu rejestracji laboratoriów GMP + Registered Laboratory.

harmonogram GMP+

1 marca 2018 został opublikowany nowy standard "GMP + B11" wraz z dodatkiem "BA11" 

Począwszy od 1 lipca 2019 r. laboratoria analizujące krytyczne zanieczyszczenia dla firm posiadających certyfikaty GMP + FSA (B1, B1.2, B2 i B3), zostaną zarejestrowane w GMP +.

 

Program jest realizowany na podstawie:
• GMP + B11: norma zawierająca wymagania dotyczące rejestracji i weryfikacji laboratoriów;
• GMP + BA11: dodatek zawierający kryteria wydajności dla zarejestrowanych laboratoriów, oparty na prawodawstwie europejskim i normach ISO.


GMP + International opracowała również listę najczęściej zadawanych pytań: GMP + D3.21. Jest to dokument pomocniczy zawierający wytyczne pomagające firmom we wdrażaniu nowych wymagań.
Ten nowy program jest przeznaczony wyłącznie dla czterech krytycznych zanieczyszczeń:
• aflatoksyna B1,
• dioksyny / dioksynopodobne PCB / niedioksynopodobne PCB,
• metale ciężkie,
• pestycydy.
Laboratoria mogą wybrać, dla których z zanieczyszczeń będą się rejestrować.

Co muszą zrobić firmy z certyfikatem GMP + FSA?

W przypadku firm posiadających certyfikaty GMP + FSA B1, B1.2, B2 lub B3 - zmiana ta oznacza, że od 1 lipca 2019 roku mogą oni używać tylko GMP + Registered Laboratories do analizy krytycznych zanieczyszczeń.

harmonogram GMP+