Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Ukraina zatwierdziła nowe przepisy techniczne dotyczące bezpieczeństwa zabawek. Będą one obowiązywać od 21 września 2018 roku.

W marcu 2018 r. Światowa Organizacja Handlu (WTO) przekazała zawiadomienie z Ukrainy o przyjęciu 28 lutego 2018 r. projektu uchwały Rady Ministrów Ukrainy "w sprawie zatwierdzenia przepisów technicznych dotyczących bezpieczeństwa zabawek" (projekty przepisów technicznych [1]).

Nowy Regulamin Techniczny [2], załączony do dokumentu WTO nr 18-1904 [3] i notyfikowany jako G/TBT/N/UKR/120/Add. 1, uchyli rozporządzenie Rady Ministrów Ukrainy z dnia 11 lipca 2013 r. nr 515 [4] "w sprawie zatwierdzenia przepisów technicznych dotyczących bezpieczeństwa zabawek" (Dziennik Ustaw Ukrainy z 2013 r., nr 61, poz. 2192), które dotyczyło przepisów dyrektywy 2009/48/WE, tzw. europejskiej dyrektywy w sprawie bezpieczeństwa zabawek (TSD), ale bez zmian, które zostały wprowadzone po przyjęciu przepisów technicznych.

Wymagania bezpieczeństwa w nowym Regulaminie Technicznym są podobne do najnowszych wymagań w Dyrektywie zabawkowej 2009/48/WE. Obejmują one między innymi następujące kwestie:

  • Zobowiązania podmiotów gospodarczych (producentów, upoważnionych przedstawicieli, importerów i dystrybutorów), w tym ustalenia dotyczące stosowania obowiązków producentów w odniesieniu do importerów i dystrybutorów;
  • Warunek deklaracji zgodności (DoC, załącznik 3) dla zabawek zgodnych z wymaganiami;
  • Przed wprowadzeniem zabawki do sprzedaży producenci są zobowiązani do przeprowadzenia analizy zagrożeń chemicznych, fizycznych, mechanicznych, elektrycznych, higienicznych palności i radioaktywności, które może stwarzać zabawka, oraz oceny potencjalnego narażenia na takie zagrożenia;
  • Stosowanie procedur oceny zgodności z wykorzystaniem norm krajowych z tego wykazu do demonstrowania domniemania zgodności i obejmujących wszystkie wymogi bezpieczeństwa;
  • Wymóg sporządzenia przez producentów dokumentacji technicznej zawierającej informacje określone w załączniku 4;
  • Wymóg prowadzenia przez organy działań w zakresie nadzoru rynku;
  • Wymóg umieszczania oznaczeń ostrzegawczych na zabawce, etykiecie lub na opakowaniu w taki sposób, aby były wyraźnie widoczne, czytelne, zrozumiałe i trafne. Ostrzeżenia należy umieszczać na małych zabawkach sprzedawanych bez opakowania;
  • Wymóg wprowadzenia znaku zgodności [5] dla zabawek zgodnych z wymaganiami;
  • Zapewnienie wykazu produktów, które nie są uważane za zabawki (art. 3 i zał. 1); 
  • Szczególne wymogi dotyczące właściwości fizycznych i mechanicznych, palności, toksyczności, elektryczności, higieny i radioaktywności (załącznik 2).

Warto zauważyć, że Ukraina przyjęła bardziej rygorystyczne wymogi dotyczące migracji ołowiu we wszystkich trzech kategoriach zabawek [6], które są określone dyrektywą (UE) 2017/738 zmieniającą dyrektywę 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek

TESTOWANIE ZABAWEK

SGS Polska oferuje szereg usług dotyczących badania zabawek, certyfikacji zabawek oraz doradztwa w zakresie zgodności z dyrektywą zabawkową 2009/48/WE, normą europejską EN 71, normą USA ASTM F963, normą ISO 8124, REACH czy RoHS. Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badania zabawek.

Zainteresowanych badaniem zabawek prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42