Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

31 stycznia 2018 r. w rosyjskim samolocie zapaliła się bateria w telefonie, zajmując ogniem siedzenie i wypełniając kabinę gęstym dymem.

Na szczęście samolot już wylądował i nikt nie doznał żadnych obrażeń. Przyczyną pożaru były coraz częściej występujące w telefonach akumulatory litowo-jonowe. W 2017 r. Federalny Urząd Lotnictwa Cywilnego USA zgłosił 46 podobnych przypadków (w 2016 r. tego typu zgłoszeń było 31). Rodzi to pytania o bezpieczeństwo tych baterii i środki zapobiegające tego typu wypadkom.

W ciągu ostatnich kilku lat problemy związane z bateriami litowo-jonowymi stały się powszechnie znane. Chociaż w akumulatorach litowo-jonowych nie ma jednej rozpoznanej przyczyny zapłonu, to incydenty te łączą wspólne cechy.

Jedną z nich było wykorzystanie baterii niezatwierdzonych lub pochodzących z rynku wtórnego. Zakup zapasowych baterii u osób trzecich przez Internet jest bardzo prosty. Takie baterie mogą jednak nie posiadać wymaganego certyfikatu zewnętrznego, a niektóre z nich mogą być nawet podrobione. Akumulatory te mogły nie być odpowiednio testowane i weryfikowane w celu upewnienia się, że są one właściwie wyprodukowane i spełniają wszystkie obowiązujące normy i przepisy bezpieczeństwa. Nawet jeśli bateria jest produkowana zgodnie ze standardem bezpieczeństwa, może nie posiadać certyfikatu zgodności do użytku w danym urządzeniu i w związku z tym może być niebezpieczna.

Inną cechą związaną z przypadkami wybuchania baterii litowo-jonowych jest proces ich produkcji. Większość producentów urządzeń elektronicznych zaopatruje się w baterie litowo-jonowe u dostawców. Producent urządzenia musi upewnić się, że dostawca baterii wdrożył i utrzymuje odpowiednie systemy jakości: czy bateria jest właściwie skonstruowana, czy nie jest zanieczyszczona oraz, czy jest przechowywana i transportowana w odpowiednich temperaturach. W całym łańcuchu dostaw należy prowadzić ścisły monitoring, aby zapewnić zgodność ogniw i innych komponentów z odpowiednimi normami bezpieczeństwa.

Zapobieganie problemom z bateriami litowo-jonowymi: końcowy użytkownik

Klienci mogą chronić siebie i swoją własność przestrzegając kilka prostych zasad:

  1. Nie przeładowywać baterii.
  2. Nie używać ładowarek, przewodów i akumulatorów pochodzących z rynku wtórnego/niecertyfikowanych. Kable z rynku wtórnego mogą przeładować akumulator i nie mieć odpowiedniej izolacji. Może to spowodować zagrożenie pożarowe podczas ładowania urządzenia.
  3. Nie pozwolić, aby baterie litowo-jonowe miały kontakt z monetami, kluczami lub innymi metalowymi przedmiotami.

Zapobieganie problemom z bateriami litowo-jonowymi: producent

W przypadku producentów urządzeń możliwe rozwiązania nie zawsze są tak proste do wdrożenia , ale zasady te powinny pomóc w zminimalizowaniu niektórych zagrożeń. Producent urządzenia powinien:

  1. Używać wyłącznie certyfikowanych ogniw i baterii:
    • Ogniwa litowo-jonowe powinny posiadać certyfikat UL 1642 i UL 62133.
    • Baterie litowo-jonowe powinny posiadać certyfikat UL 2054 i UL 62133.
  2. Upewnić się, że zachowana jest należyta staranność oraz przeprowadzić testy bezpieczeństwa na baterii i urządzeniu. Wymagania te nieco różnią się w zależności od urządzenia.
  3. W przypadku korzystania z usług dostawcy baterii litowo-jonowych należy przeprowadzać regularne kontrole obiektu i procesu. Pomoże to ograniczyć ryzyko zmiany materiałów i procesów przez dostawców bez powiadamiania o tym klienta. Jeśli tak się stanie, zagrozi to integralności akumulatora i urządzenia, które jest zasilane.

Baterie litowo-jonowe stanowią znaczną część naszego codziennego życia. Rosnące znaczenie i rozpowszechnienie urządzeń elektrycznych zasilanych akumulatorami litowo-jonowymi oznacza, że w najbliższej przyszłości nie zostaną one wycofane. Producenci urządzeń i baterii muszą zatem podjąć inicjatywę i współpracować w celu znalezienia sposobów zapobiegania wypadkom związanym z akumulatorami.

 

BADANIA I CERTYFIKACJA BATERII, SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I PRODUKTÓW KONSUMENCKICH

SGS Polska oferuje szereg badań materiałów i produktów konsumenckich, w tym również certyfikację baterii, akumulatorów i ogniw pod kątem większości istniejących norm , np. IEC 62133, UL 1642, UL 62133 czy UN38.3. Są to również badania RoHS pod kątem dyrektywy 2011/65/UE (bez ftalanów), jak i pod kątem nowych wymagań (z ftalanami) wg dyrektywy (EU) 2015/863. Inne badania oferowane przez SGS Polska to również badania chemiczne pod kątem REACH, SVHC, badania właściwości fizycznych czy badania palności. Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie dóbr konsumpcyjnych i handlu detalicznego.

Zachęcamy do kontaktu:

Tomasz Trąd
Z-ca dyrektora branży
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42