Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna opublikowała dokument ISO/FDIS 50001. Jest to finalna wersja projektu nowej normy ISO 50001 przed publikacją, w związku z czym możliwe są w niej już jedynie zmiany edytorskie.

żarówka energooszczędna

Norma ISO 50001 i jej nowelizacja

Opublikowana pierwotnie w 2011 roku norma ISO 50001 określa wymagania dla organizacji w celu wdrożenia, utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania energią. SZE pomaga organizacjom poprawić efektywność energetyczną, obniżyć koszty energii i emisję gazów cieplarnianych oraz utrzymać te oszczędności w czasie.

Znaczenie systemu zarzadzania energią zgodnego z ISO 50001 stale rośnie, na co wskazuje rosnąca liczba wydawanych corocznie certyfikatów tego systemu. Gdy Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) ogłaszała w 2016 roku rozpoczęcie procesu nowelizacji standardu, liczba wydanych na świecie certyfikatów ISO 50001 wynosiła już ponad 20000.  

Główne zmiany w normie zgodnie z dokumentem ISO/FDIS 50001:

  • Zastosowano Strukturę Wysokiego Poziomu (ang. High Level Structure), wspólny podstawowy tekst i terminologię zgodne z ISO Annex SL, w celu zapewnienia zgodności z innymi standardami systemów zarządzania;
  • Położono większy nacisk na rolę najwyższego kierownictwa;
  • Zaktualizowano terminy i definicje oraz dodano nowe, w tym definicję poprawy wyniku energetycznego;
  • Dodano wyjaśnienia dotyczące przeglądu energetycznego;
  • Znormalizowano oraz dokładniej opisano wskaźniki wyniku energetycznego (EnPI) i energię bazową (EnB);
  • Dodano szczegóły dotyczące planu gromadzenia danych o energii i związanych z tym wymagań (wcześniej plan pomiaru energii).

Nowa norma ISO 50001 wymaga też:

  • określenia czynników zewnętrznego i wewnętrznego otoczenia organizacji,
  • określenia stron zainteresowanych i ich oczekiwań,
  • oraz identyfikacji ryzyk i szans,

które są istotne z punktu widzenia realizacji celów oraz zamierzonych rezultatów systemu zarządzania energią oraz poprawy wyniku energetycznego organizacji.

Publikacja nowej normy ISO 50001 jako standardu międzynarodowego jest obecnie planowana na listopad / grudzień 2018 r.

Jak SGS może pomóc?

Zgodnie z IAF Resolution 2017-14 okres przejściowy związany z nowym wydaniem ISO 50001 bedzie wynosił trzy lata od momentu publikacji znowelizowanej normy. Należy jedna brać pod uwagę, że audity na zgodność z dotychczasową wersją normy mają być prowadzone tylko przez 18 miesięcy od momentu nowelizacji.

SGS jako światowy lider w dziedzinie certyfikacji oraz organizacja zapewniająca profesjonalne kształcenie i rozwój, na okres przejściowy może zaproponować m.in. analizę luk w stosunku do nowych wymagań oraz szkolenia mogące pomóc w pokierowaniu procedurą przejścia na nową normę.

Aby zapewnić swojej organizacji płynne i przejrzyste przejście na nową normę, skontaktuj się z nami już dziś.