Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Produkty higieny osobistej można sklasyfikować w różny sposób, w zależności od definicji stosowanych na rynku docelowym.

Make up Kit

Założenie, że produkt kosmetyczny na jednym terytorium zostanie automatycznie zdefiniowany jako kosmetyk na innym terytorium, jest nierozsądne. Złożoność przepisów i percepcja konsumentów sprawiają, że ten sam produkt może zostać przeklasyfikowany jako lek.

Opracowując produkty higieny osobistej, producenci muszą zrozumieć sposób, w jaki ich produkt zostanie zdefiniowany na rynku docelowym, aby zapewnić akceptację konsumentów i zgodność z przepisami, takimi jak chociażby etykietowanie czy skład.

Aby zrozumieć, w jaki sposób produkt zostanie przyjęty na rynku docelowym, producenci muszą spojrzeć na produkty higieny osobistej pod trzema różnymi kątami. Muszą wziąć pod uwagę:

 • Definicję
 • Postrzeganie przez konsumentów
 • Składniki aktywne

W wielu przypadkach wykorzystanie tych trzech kryteriów do oceny pomoże producentowi zdefiniować i wprowadzić na rynek jego produkt. Jednakże w niektórych przypadkach złożoność produktu oznacza, że taka klasyfikacja nie zawsze jest prosta.

W tym artykule rozważymy definicję, postrzeganie przez konsumentów i składniki aktywne, a także niektóre produkty graniczne, w przypadku których klasyfikacja może być trudna.

Definicja

W Unii Europejskiej (UE) "produkt kosmetyczny" definiuje się zgodnie z art. 2(1) rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 jako:

"Każda substancja lub mieszanina przeznaczona do kontaktu z zewnętrznymi częściami ciała ludzkiego (naskórek, owłosienie, paznokcie, usta i zewnętrzne organy płciowe) lub z zębami i błonami śluzowymi jamy ustnej, wyłącznie lub głównie w celu ich oczyszczenia, perfumowania, zmiany wyglądu, ochrony, utrzymania w dobrej kondycji lub korygowania zapachów ciała".

Zakres definicji kosmetyku jest określony, biorąc pod uwagę jego stan, obszar zastosowania i zamierzoną funkcję. Może to powodować problemy w przypadku niektórych produktów z pogranicza, np:

 • Sztuczne rzęsy

  Ze względu na ich funkcję (zmiana wyglądu) mogłoby się wydawać, że należy uznać je za produkty kosmetyczne. W rzeczywistości kategoryzacja jest uzależniona od definicji kosmetyku:

  • UE: sztuczne rzęsy nie są kosmetykami, ponieważ definicja obejmuje jedynie "substancję i mieszaninę" w swoim zakresie
  • USA: Agencja Żywności i Leków (FDA) uważa sztuczne rzęsy, przedłużki rzęs i ich kleje za produkty kosmetyczne. Rozporządzenie FD&C definiuje kosmetyki jako "artykuły przeznaczone do rozcierania, nalewania, spryskiwania lub rozpylania na, wprowadzania do lub w inny sposób stosowane do ciała ludzkiego (...) w celu oczyszczenia, upiększenia, promowania atrakcyjności lub zmiany wyglądu".

 • Maszynki do golenia na mokro

  Maszynki nie będą automatycznie kosmetykami w UE. Jeśli jednak maszynka do golenia zawiera pasek chemiczny, który powoli uwalnia substancję lub mieszaninę, przynosząc efekt kosmetyczny - np. nawilżacz - musi ona spełniać wymogi rozporządzenia kosmetycznego.

 

 • Środki do dezynfekcji rąk

  Środki do dezynfekcji rąk, które chronią skórę przed infekcją poprzez działanie antyseptyczne lub antybakteryjne, mogą być klasyfikowane jako produkty lecznicze, a nie kosmetyki:

  • UE: każda substancja lub mieszanina o właściwościach leczących schorzenia lub im zapobiegająca; albo podawana ludziom w celu przywrócenia, poprawienia lub zmiany funkcji fizjologicznych poprzez wywołanie działania farmakologicznego, immunologicznego lub metabolicznego; albo w celu ułatwienia postawienia diagnozy medycznej, wchodzi w zakres definicji produktu leczniczego. Jeżeli środek do dezynfekcji rąk ma właściwości antyseptyczne lub antybakteryjne, to prawdopodobnie będzie wchodził w zakres definicji produktów biobójczych, co oznacza, że powinien być zgodny z dyrektywą o produktach biobójczych.
  • ¾USA: definicja jest inna, ponieważ "lek" jest zdefiniowany jako - "artykuły przeznaczone do stosowania w diagnostyce, leczeniu, łagodzeniu skutków lub zapobieganiu chorobom (...) oraz artykuły (inne niż środki spożywcze) przeznaczone do wpływania na strukturę lub funkcje ciała człowieka bądź innych zwierząt". Środki do dezynfekcji rąk są zatem uważane za lek dostępny bez recepty.

 • Aerozole do nosa

Nie są one uważane w UE za produkty kosmetyczne, ponieważ definicja kosmetyków nie obejmuje jamy nosowej, a jedynie zewnętrzne części ciała ludzkiego oraz zęby/ błonę śluzową jamy ustnej.

Postrzeganie przez klientów

Produkt kosmetyczny nie może wykorzystywać nadruku, obrazów, ilustracji lub projektu opakowania do zmiany postrzegania produktu przez konsumenta w taki sposób, że jego funkcja jest inna niż czysto kosmetyczna. Na przykład produkt do kąpieli nie może przybierać charakterystycznej formy, koloru i/lub rozmiaru ciasta, ponieważ może zostać pomylony ze środkiem spożywczym. W UE produkty mogą nie spełniać wymogów rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 w sprawie produktów kosmetycznych oraz wymogów dyrektywy 87/357/EWG, jeżeli stwarzają pozory bycia czymś, czym nie są i zagrażają zdrowiu lub bezpieczeństwu konsumentów.

Składniki aktywne

Klasyfikacja produktu jako leku lub produktu leczniczego często odnosi się do aktywnego składnika zawartego w produkcie. Może to prowadzić do powstania produktów granicznych, takich jak:

 • Pasty do zębów

  Pasta do zębów jest zazwyczaj uważana za produkt kosmetyczny, z wyjątkiem sytuacji, gdy zawiera ona aktywny składnik, taki jak fluor. Zapobiega on próchnicy zębów, a więc taki produkt nie będzie uważany za kosmetyk. W Stanach Zjednoczonych będzie prawdopodobnie wchodził w zakres leków sprzedawanych bez recepty.

 • Produkty ochrony przeciwsłonecznej
  • UE: zaliczane do kosmetyków zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1223/2009
  • USA: produkt leczniczy sprzedawany bez recepty, z dopuszczalną zawartością składników czynnych działających jako filtry przeciwsłoneczne, które są określone w 21 CFR Part 352 (subpart B). Ma to zastosowanie niezależnie od tego, czy produkt jest wyłącznie filtrem przeciwsłonecznym, czy też jest to tylko jego funkcja dodatkowa.
  • Australia: tylko produkty pełniące podstawową funkcję kosmetyczną i dodatkową funkcję ochrony przeciwsłonecznej, ale pod pewnymi warunkami, są klasyfikowane jako produkty kosmetyczne i podlegają przepisom Krajowego Systemu Zgłaszania i Oceny Chemikaliów Przemysłowych (NICNAS)

Patrząc na te przykłady, jasnym jest, że aby produkt mógł skutecznie wejść na rynek docelowy, należy rozważyć, w jaki sposób definicje, postrzeganie przez konsumentów i aktywne składniki wpłyną na jego klasyfikację. Bez takiego zrozumienia produkt może przypadkowo zostać wprowadzony na rynek bez zastosowania odpowiednich wymogów dotyczących etykietowania i bezpieczeństwa. Koszty nieprzestrzegania wymogów rynku docelowego mogą być wysokie, przy czym kosztowne może być wycofanie produktów z rynku, zmianą formulacji i wydłużeniem okresu wprowadzania produktu na rynek.

 

TESTOWANIE KOSMETYKÓW I PRODUKTÓW HIGIENY OSOBISTEJ

SGS Polska oferuje szereg usług dotyczących badania kosmetyków w zakresie obowiązujących przepisów i regulacji prawnych – zarówno na terenie UE, jak i również Stanów Zjednoczonych. Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badania kosmetyków i produktów higieny osobistej.

Zainteresowanych badaniem produktów kosmetycznych prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Ewelina Siennicka
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 46