Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Bałtyckie Forum Ekologiczne jest jednym z ważniejszych wydarzeń dla branży ekologicznej w Polsce i w Europie. Partnerem piątej edycji spotkania, które już 20 czerwca rozpoczyna się w Kołobrzegu, jest SGS Polska. Innowacyjna Europa w kierunku gospodarki obiegu zamkniętego to temat przewodni tegorocznego Forum.

Tegoroczne Forum zgromadzi przedstawicieli władz centralnych, samorządu, nauki, biznesu oraz NGO, łącznie około 300 osób. W ramach wydarzenia przeprowadzone zostaną dwie debaty i osiem paneli merytorycznych z udziałem prawie pięćdziesięciu prelegentów reprezentujących głównie European Environmental Bureau. Poruszona zostanie tematyka związana ze smart cities, odpadami,  gospodarką wodną, gospodarką o obiegu zamkniętym, ekobudownictwem, edukacją ekologiczną czy funduszami. 

Forum towarzyszyć będzie część wystawiennicza – Showroom Innowacji, w której zaprezentowane będą najnowocześniejsze technologie i urządzenia stosowane w gospodarce komunalnej, z zakresu elektromobilności oraz budownictwa ekologicznego. SGS Polska zaprasza na stoisko organizowane przez jedną z naszych branż – Environment, Health and Safety. 

Na stoisku zaprezentujemy pełen zakres swoich usług. Będzie też okazja do spotkania z naszymi przedstawicielami i porozmawiania o zagadnieniach związanych z badaniami laboratoryjnymi w ochronie środowiska.   

Organizator, Fundacja Pro Terra Centrum Edukacji na Rzecz Zrównoważonego Rozwoju, w programie trzydniowego Forum przewiduje także galę wręczenia Zielonych Certyfikatów dla liderów branży oraz, cieszący się dużą popularnością, otwarty Festiwal Ekologiczny. 

Szczegóły wydarzenia: forum-ekologiczne.pl