Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Producenci betonu towarowego nie później niż do 30 czerwca 2018 roku powinni spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Construction Mark B

Beton towarowy od 2016 roku objęty jest wymaganiami ustanowionymi dla wyrobów budowlanych, w tym wymogiem certyfikacji zakładowej kontroli produkcji węzła betonowego w systemie 2+ oraz znakowania wyrobu znakiem budowlanym B.

Wymagania te zostały wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Producenci betonu towarowego nie później niż do 30 czerwca 2018 roku powinni spełnić wymagania tego Rozporządzenia.
W tym celu producent betonu towarowego powinien:

  • przeprowadzić wstępne badanie typu wyrobu,
  • wdrożyć zakładową kontrolę produkcji (ZKP) w oparciu o wymagania PN-EN 206,
  • uzyskać krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji (system 2+),
  • prowadzić stały nadzór nad jakością i produkcją zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 206,
  • sporządzić krajową deklarację właściwości użytkowych, która wyraża właściwości użytkowe wyrobów w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobów, zgodnie z PN-EN 206.
  • znakować wyrób znakiem budowlanym B.

Krajowy certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji dla betonu towarowego może być udzielony jedynie przez uprawnioną jednostkę certyfikacyjną (np.: SGS Polska), w oparciu o:

  • wstępną inspekcję zakładu produkcyjnego i ZKP,
  • kontynuację nadzoru, oceny i ewaluacji ZKP.

Kryterium oceny producenta betonu jest:

  • krajowa specyfikacja techniczna: PN-EN 206+A1:2016-12 - Beton: wymagania, właściwości, produkcja i zgodność,
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.

Aby spełnić wymagania krajowej specyfikacji technicznej i uzyskać krajowy certyfikat zgodności ZKP wytwórca betonu powinien także uzyskać potwierdzenie, że wszystkie składniki wchodzące w skład mieszanki betonowej posiadają wymagane certyfikaty zgodności. Zalecane jest także, aby kruszywa używane do produkcji betonu towarowego w systemie 2+ (beton konstrukcyjny ) były również produkowane w systemie 2+.

Aby dowiedzieć się więcej na temat krajowego systemu oceny oraz usług SGS Polska w tym zakresie zapraszamy na stronę ZKP w  krajowym systemie oceny oraz do kontaktu z nami.

Zapraszamy również na szkolenia z zakresu Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP).

Ilona Olsztyńska
Kierownik ds. rozwoju produktów, Inspektor Wiodący
Certification & Business Enhancement
m: +48 607 571 646

wyślij e-mail