Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

12 kwietnia w Warszawie odbyła się zorganizowana przez SGS Polska konferencja „BEZPIECZEŃSTWO W ŁAŃCUCHU DOSTAW”. Podczas spotkania poruszono najistotniejsze problemy, z którymi mierzą się firmy z branży TSL (Transport-Spedycja-Logistyka) w swojej codziennej działalności.

Two trucks on highway in motion blur at sunset

Przybyłych na konferencję gości powitali Marcin Kufel i Michał Cichocki z SGS Polska. Rozpoczęli spotkanie wystąpieniem na temat wymagań stawianych dostawcom usług TSL oraz problemów, które korporacje i dostawcy napotykają we wzajemnych kontaktach. Poruszane w wystąpieniu zagadnienia wynikały wprost z bogatego doświadczenia auditorów SGS Polska i były poparte licznymi przykładami zaczerpniętymi z auditów realizowanych u klientów. Prelegenci omówili ogólne wymagania płynące z takich standardów jak ISO 9001, ISO 14001 oraz ISO 28000. Dzięki wykorzystaniu machizmów zarządzania ryzykiem, standardy te mogą być jedną z odpowiedzi na problemy branży. 

Wymagania stawiane dostawcom usług TSL przez korporacje z punktu widzenia zleceniodawcy – dużej firmy produkcyjnej – przedstawił Andrzej Orłowski, Kierownik ds. Zapewnienia Jakości Rynków Coca-Cola HBC. Uczestnicy mogli dowiedzieć się, jakie wymagania Coca-Cola stawia swoim partnerom 3PL (Third Party Logistics), m.in. w odniesieniu do jakości oraz auditów ISO 9001 i ISO 22000. 

Zagadnienia poruszone w wystąpieniach wzbudziły duże zainteresowanie uczestników, którzy byli zainteresowani ich interpretacją w kontekście poszczególnych norm ISO czy bezpośrednich zagrożeń dla biznesu. 

Ekspert TransAuditors.eu – Piotr Roczniak, poświęcił swoje wystąpienie potrzebie właściwego zarządzania łańcuchem dostaw i budowania go w oparciu o sprawdzonych podwykonawców, w szczególności podwykonawców z branży TSL - operatorów logistycznych, firmy spedycyjne i przewoźników. Prelegent zauważył że: „W łańcuchu dostaw występują podwykonawcy, których nie znamy i nie mamy bezpośredniego wpływu na ich wybór – są to przewoźnicy. Podwykonawcy których wybieramy do reprezentowania naszych interesów, nie zawsze mają zbieżne z naszymi cele”. 

Bazując na wieloletnim doświadczeniu Grupy Trans.eu, Piotr Roczniak podkreślił ryzyko, które niesie ze sobą pominięcie w ramach auditu tak ważnego ogniwa, jakim są podwykonawcy: „Nasze badania pokazują, że zaledwie kilka procent firm prowadzi audity podwykonawców, a prowadzone weryfikacje przed przekazaniem zlecenia są robione pod presją czasu i bez odpowiedniego wsparcia merytorycznego. Brak świadomości i właściwego nadzoru nad każdym ogniwem przez załadowcę, może skutkować całkowitą utratą kontroli nad towarem. O konsekwencjach braku auditu załadowca przekonuje się zwykle wtedy, gdy jest już za późno a straty są liczone w dziesiątkach i sektach tysięcy euro”.

Sposoby zabezpieczania towarów na każdym etapie łańcucha dostaw przedstawiła w kolejnym wystąpieniu Małgorzata Galczak – Auditor SGS, która przytoczyła szereg przykładów, w jaki sposób i w jakim momencie w dystrybucji, produkty mogą zostać skażone, zniszczone, skradzione czy zafałszowane. Prelegentka przedstawiła sposoby zapobiegania tym incydentom, zarówno techniczne, takie jak ochrona obiektów, odpowiednie sposoby pakowania, plomby czy identyfikacja pracowników, jak i systemowe, dotyczące zarządzania bezpieczeństwem oraz ryzykiem, np. ISO 22000, IFS Logistics, BRC Storage and Distribution czy BRC Agents and Brokers. 

O bezpieczeństwie w łańcuchu dostaw z punktu widzenia firm transportowych i zagrożeniach, które firmy te napotykają się w swojej codziennej pracy, opowiedział Auditor SGS Piotr Olczyk: „Działalność transportowa związana jest z szeregiem zagrożeń, które firma logistyczna musi wziąć pod uwagę, aby móc zapewnić jakość i bezpieczeństwo świadczonych usług. Nie jest sztuką posiadanie pojazdu, znalezienie załadunku i przewiezienie go z punktu A do punktu B. Sztuką jest zrealizowanie tego wszystkiego zgodnie z wymaganiami prawa oraz oczekiwaniami klienta.  Jak to zrobić?”. Prelegent jako możliwe rozwiązanie wskazywał normy ISO z naciskiem na ISO 28000. Zaznaczył, że norma ta została stworzona z myślą o firmach transportowych jako narzędzie zapewnienia bezpieczeństwa i jakości świadczonych przez nie usług.

Wraz z Piotrem Olczykiem wystąpił przedstawiciel firmy transportowej BIT Logistics posiadającej certyfikat ISO 28000 – Piotr Steblik. Podkreślił, że to właśnie dzięki temu narzędziu firma mogła nie tylko ograniczyć straty, ale przede wszystkim skutecznie zarządzać ryzkiem – planować usługę i dobierać dostawców. Dzięki temu certyfikatowi firma BIT Logistics  zdobyła wielu nowych klientów, zapewniając ich o wysokim poziomie zarządzania ryzkiem swoich usług. 

Cenną częścią konferencji okazały się także rozmowy kuluarowe. W ich trakcie rozwiano wiele wątpliwości i rozwiązano kilka problemów, z którymi branża TSL boryka się na co dzień, w tym nadal mało przyjazne prawo oraz próby ograniczania konkurencji w Europie przez poszczególne kraje członkowskie Unii Europejskiej. 

Wdrażanie i certyfikacja systemów zarządzania wydaje się najrozsądniejszym rozwiązaniem, które pozwoli ograniczyć konsekwencje tych trudności.