Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Spanie to potencjalnie ryzykowna czynność dla małych dzieci, zwłaszcza niemowląt. Istnieje szereg czynników, które mogą szkodzić dziecku.

 baby sleeping in diaper

Władze na całym świecie opublikowały wytyczne dotyczące regulacji środowiska snu w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla dzieci. W maju 2017 r. Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN) opublikował nową normę EN 16890:2017dotyczącą materaców dla dzieci.

W decyzji Komisji Europejskiej 2010/372/UE w sprawie wymagań odnośnie bezpieczeństwa produktów dziecięcych przeznaczonych do spania określono:

"Wyroby nie mogą zagrażać bezpieczeństwu ani zdrowiu dzieci i opiekunów, jeżeli są używane zgodnie z przeznaczeniem lub w sposób możliwy do przewidzenia, mając na uwadze zachowanie dzieci.”

Aby zapewnić dzieciom i niemowlętom bezpieczny sen, materace w łóżeczkach czy kołyskach muszą spełniać pewne wymogi bezpieczeństwa, aby zapobiec zagrożeniom i zmniejszyć ryzyko ich wystąpienia. Wśród różnych zaleceń dotyczących zmniejszenia liczby zgonów niemowląt związanych ze snem, badania oraz eksperci z całego świata zalecają rodzicom, aby utrzymywali śpiące małe dzieci na powierzchniach poziomych, twardych i płaskich; z dala od miękkich przedmiotów i luźnej pościeli w celu zmniejszenia ryzyka uduszenia czy uwięzienia.

EN 16890:2017 -  materace do łóżeczek i kołysek

Ta nowa norma europejska obejmuje materace, w tym podstawy i nakładki na materace, stosowane w łóżeczkach dziecięcych, łóżeczkach podróżnych, kołyskach i łóżeczkach podwieszanych, zarówno w domu jak i poza nim. Uwzględnia on zarówno zagrożenia wymienione w decyzji Komisji Europejskiej, jak i wymagania dyrektywy 2001/95/WE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSD).

 Ta dobrowolna norma obejmuje:

  • Wymagania dotyczące migracji metali ciężkich zgodnie z obowiązującą normą bezpieczeństwa zabawek EN71-3;
  • Środki mające na celu zmniejszenie zagrożenia pożarowego, jak również unikanie stosowania opóźniaczy palenia - badania palności należy przeprowadzić zgodnie z normą EN597-1 z użyciem papierosów; ponadto osłony materaców będą badane przy użyciu normy EN71-2 dotyczącej zabawek, a prędkość rozprzestrzeniania płomienia nie powinna przekraczać 50 mm/s;
  • Rozmiar materaca w stosunku do łóżeczka lub kołyski ma decydujące znaczenie i dlatego wymiary nominalne są kontrolowane w celu zapewnienia maksymalnej tolerancji 10 mm, mając na uwadze możliwe kurczenie się zdejmowanych pokryć;
  • Wymagania dotyczące zapobieganiu uwięzieniu ciała, kończyn lub palców poprzez regulację szczelin między częściami materaca;
  • Wymagania dotyczące zapobiegania uduszeniu przez sznurki i pętle (ograniczenie długości i obwodu);
  • Ograniczenie zagrożenia uduszeniem foliowym opakowaniem, z tworzywa sztucznego poprzez umieszczenie ostrzeżeń;
  • Materace muszą spełniać wymogi twardości przed i po badaniach trwałości, aby zapobiec uduszeniu bardzo małych dzieci poprzez zanurzenie się w miękkich lub luźnych materacach/materiałach;
  • Wymagania dotyczące małych części lub wypełnienia materaca, aby te nie mogły zostać odłączone i połknięte przez dziecko. Badania powinny obejmować próby momentu obrotowego i rozciągania, aby upewnić się, że szwy i mocowania są odporne na normalne użytkowanie.

Nowa norma została opracowana w celu uwzględnienia wszystkich aspektów materaców dziecięcych dla łóżeczek i kołysek, w tym informacji o produkcie, co jest zgodne i spójne z normami EN 716 i EN 1130 dla łóżeczek i kołysek.

Norma EN 16890:2017 jest idealna dla producentów materacy dziecięcych, którzy chcą spełnić wymagania GPSD dotyczące ich bezpieczeństwa. Należy zauważyć, że kraje takie jak Wielka Brytania i Francja również posiadają własne przepisy, które powinny być przestrzegane przez zainteresowane strony.

 

BADANIA I CERTYFIKACJA TEKSTYLIÓW, ZABAWEK ORAZ ARTYKUŁÓW DZIECIĘCYCH

SGS oferuje szeroki zakres usług dla producentów opisanych w artykule produktów, a także szereg innych badań z zakresu testowania zabawek, tekstyliów i artykułów dziecięcych. Obejmują one między innymi testy palności, a także badania fizyczne czy chemiczne takie jak odporność na tarcie, gęstość, trwałość kolorów, odporność na uszkodzenia, skurcz po czyszczeniu, liczba nitek, barwniki azowe, formaldehyd, metale ciężkie, skład jakościowy tkanin, REACH, EN 71 i wiele innych badań.

Zainteresowanych badaniami tkanin, zabawek czy artykułów dziecięcych prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42