Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Badanie obecności niebezpiecznych substancji podlegających ograniczeniom stało się głównym elementem kontroli jakości wielu produktów konsumpcyjnych. Wynika to po części z zaostrzenia przepisów mających na celu ochronę zdrowia ludzkiego i środowiska.

Leather  

Tradycyjna ocena substancji objętych ograniczeniem skupia się zwykle na badaniu produktu, ale może to być nieefektywne i prowadzić do kosztownego wycofania produktu z rynku. Koncentrując się na chemikaliach i produktach wchodzących w skład środków produkcji, producenci mogą ograniczyć wiele zagrożeń związanych z substancjami podlegającymi ograniczeniom.

Producenci skór i wyrobów skórzanych stwierdzają, że istnieje wiele korzyści wynikających z badania surowców i chemikaliów używanych w produkcji zamiast końcowego produktu pod kątem zawartości substancji niebezpiecznych. Koncepcja jest bardzo prosta - jeżeli podczas produkcji nie jest wprowadzana żadna substancja podlegająca ograniczeniom, ryzyko związane z produktem lub strumieniem odpadów zawierającym substancję podlegającą ograniczeniom jest znacznie mniejsze. Nie można co prawda tym sposobem całkowicie zanegować występowania niektórych substancji, takich jak chrom VI i formaldehyd, ale znacznie ogranicza to możliwości niezgodności z przepisami.

Marki i sprzedawcy detaliczni skóry i produktów skórzanych coraz bardziej podkreślają potrzebę oceny chemikaliów wejściowych poprzez przyjęcie MRSL (Manufacturing Restricted Substance Lists).RSL (Restricted Substance Lists) są już standardową praktyką w przemyśle garbarskim. MRSL umożliwiają profilowanie substancji chemicznych i pomocniczych używanych w przetwórstwie, takich jak barwniki, resztki i kwasy tłuszczowe, w celu zapewnienia zgodności.

Problem dla wielu marek i sprzedawców polega na tym, że garbarnie często korzystają z usług lokalnych, małych dostawców, a zatem, chociaż istnieją systemy oceny przez osoby trzecie, mogą one nie mieć zastosowania do danej sytuacji. Lepszym rozwiązaniem jest posiadanie w każdej garbarni mechanizmu, według którego można oceniać środki chemiczne i wywiązywać się tym samym z obowiązków wobec kupujących. Jednakże w wielu przypadkach w fabryce nie będzie dostępna wiedza specjalistyczna, co będzie wymagało dodatkowego szkolenia.

Redukowanie luki w wiedzy

Naciski ze strony marek i organizacji pozarządowych na wprowadzenie kontroli substancji niebezpiecznych na początkowym etapie produkcji zaowocowały już wdrożeniem tego typu praktyk w sektorze tekstylnym i odzieżowym. Obserwacje przemysłu włókienniczego wykazały, że chociaż początkowo wyrażano poparcie dla przyjęcia odpowiednich strategii kontroli substancji niebezpiecznych, zazwyczaj istniała luka w wiedzy na temat tego, jak praktycznie je wdrożyć. Stało się jasne, że sklasyfikowanie ryzyka jest najtrudniejszym aspektem, ponieważ większość zakładów nie otrzymała wystarczających informacji na temat każdej substancji.

Aby przezwyciężyć tę lukę w wiedzy, firma SGS opracowała wszechstronny, ale kompaktowy kurs szkoleniowy, mający na celu pokierowanie zakładów włókienniczych i fabryk przez proces kontroli substancji niebezpiecznych (HSC). Zauważono, że chociaż zakres szkolenia można było przyswoić w rozsądnych ramach czasowych, łącząc materiały prezentacyjne, studia przypadku i sesje interaktywne, najbardziej krytycznym elementem było dostarczenie praktycznych narzędzi do wsparcia jednostki po powrocie do miejsca pracy w fabryce. Te kompleksowe zestawy narzędzi obejmowały każdy etap procesu produkcyjnego i umożliwiały poszczególnym zakładom katalogowanie ich zapasów chemicznych oraz identyfikację środków, za pomocą których każda substancja chemiczna może zostać oceniona pod względem poziomu zagrożenia. Połączenie specjalnie dostosowanego kursu szkoleniowego i systemu narzędzi dało zakładom produkcyjnym możliwość wprowadzenia własnych systemów kontroli chemicznej.

Produkcja skór różni się znacznie od produkcji tekstyliów, ale z perspektywy HSC są one bardzo podobne. Dlatego też powinna istnieć możliwość wykorzystania doświadczenia zdobytego w wyniku przezwyciężenia luki w wiedzy w przemyśle włókienniczym z korzyścią dla przemysłu skórzanego.

Zarządzanie przepływem chemikaliów w garbarni

Jednym z podejść, które uzyskało aprobatę przemysłu odzieżowego i obuwniczego, jest koncepcja zarządzania przepływem chemikaliów (CFM). System ten wykorzystuje koncepcję, zgodnie z którą chemikalia "przepływają" przez fabrykę od surowców (np. z przetwarzania chemikaliów, środków pomocniczych oraz skóry surowej/częściowo przetworzonej), przez proces przetwarzania, aż do produktu końcowego lub strumienia odpadów (emisje cieczy, gazu lub cząstek stałych). Zrozumienie, gdzie na każdym etapie procesu znajdują się wszystkie składniki chemiczne, zwiększa identyfikowalność i pozwala na ciągłą poprawę profilu ryzyka stosowanych chemikaliów.

System ten należy wprowadzić w sposób systematyczny i świadomy, przy pełnym wsparciu kierownictwa, które musi rozważyć, w jaki sposób można go skutecznie włączyć do standardowych praktyk pracy. Oprócz szkoleń kluczowe znaczenie ma opracowanie odpowiednich wytycznych, które zapewnią podjęcie odpowiednich kroków. Uczestnicy dostają do dyspozycji odpowiednie zestawy narzędzi do przeprowadzania oceny ryzyka w fabrykach.

Zastosowanie wiedzy zdobytej podczas odpowiedniego szkolenia w połączeniu z takimi zestawami narzędziowymi, pozwala na praktyczne wprowadzenie CFM do codziennych systemów pracy garbarni.

Jakie są korzyści?

Garbarnie korzystają na wiele sposobów z wprowadzenia skutecznych systemów kontroli i monitorowania substancji chemicznych na wszystkich etapach procesu produkcyjnego. Podstawową korzyścią jest zmniejszenie ryzyka i zwiększenie efektywności wykorzystania chemikaliów. Optymalizacja profilu ryzyka związanego z niebezpieczeństwem chemicznym na etapie zakupu może znacznie zmniejszyć zużycie szeregu substancji objętych ograniczeniem i złagodzić skutki dla środowiska. To powinna być podstawowa strategia dla wszystkich garbarni. Skupiając się na chemikaliach używanych do produkcji garbarnia osiągnie większą wydajność podczas testów zgodności.

Po zoptymalizowaniu wsadowych chemikaliów, CFM przyczyni się również do zwiększenia efektywności wykorzystania środków chemicznych. Poprzez zapewnienie, że większa ilość substancji chemicznej przedostaje się do skóry, a mniejsza ilość jest odprowadzana do strumienia odpadów, garbarnia osiągnie redukcję kosztów związanych z chemikaliami oraz kosztów oczyszczania i utylizacji ścieków/odpadów.

Wreszcie, wprowadzenie skutecznego CFM zwiększy zaufanie do garbarni w ramach łańcucha dostaw. Ponieważ garbarnia jest w stanie wykazać zarówno zgodność z przepisami chemicznymi chroniąc przy tym środowisko, jej produkty będą poszukiwane przez marki i konsumentów, którzy domagają się wysokiego poziomu zrównoważonego rozwoju.

 

BADANIA SKÓRY I TEKSTYLIÓW

SGS oferuje szeroki zakres usług dla producentów opisanych w artykule produktów skórzanych oraz innych tkanin lub elementów odzieży. Obejmują one między innymi testy palności, a także badania fizyczne czy chemiczne takie jak odporność na tarcie, gęstość, trwałość kolorów, odporność na uszkodzenia, skurcz po czyszczeniu, liczba nitek, barwniki azowe, formaldehyd, metale ciężkie, skład jakościowy tkanin i wiele innych badań. Ponadto świadczymy usługi w zakresie testowania i certyfikacji wyrobów PPE

Zaleca się, aby zainteresowane strony przestrzegały najnowszych wymogów dotyczących tkaniny oraz innych wymogów bezpieczeństwa na rynku UE.

Zainteresowanych badaniami tkanin, ubrań, obuwia czy PPE prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42