Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Nowa, zaktualizowana wersja standardu IFS LOGISTICS 2.2 obowiązuje od 1 czerwca 2018.

Truck trailers in sunset, Denmark

IFS Logistics jest standardem dla firm które świadczą usługi logistyczne dla produktów spożywczych i niespożywczych (transport, załadunek i rozładunek, magazynowanie itp.) Dotyczy to wszystkich rodzajów transportu: dostawy drogowej, kolejowej, morskiej i śródlądowej lub lotniczej; produktów zamrożonych/ schłodzonych lub produktów stabilnych w temperaturze otoczenia (różne stany: ciecz, ciało stałe lub gaz). Norma ta ma również zastosowanie dla firm logistycznych, które korzystają z usług usługodawców w celu transportu i/lub magazynowania.

 

Audyty IFS Logistics są przeprowadzane przez wykwalifikowanych audytorów posiadających ogromną wiedzę branżową z akredytowanych, niezależnych i zatwierdzonych jednostek certyfikujących. Jedną z takich jednostek jest SGS Polska – światowy lider w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji.

Wymagania IFS LOGISTICS

Wymagania IFS Logistics są podzielone na sześć rozdziałów:

 • Odpowiedzialność wyższego kierownictwa
 • System zarządzania jakością i bezpieczeństwem produktu
 • Zarządzanie zasobami
 • Realizacja usług
 • Pomiary, analizy, doskonalenie
 • Ochrona produktu i kontrole zewnętrzne.

Korzyści z certyfikacji IFS

Certyfikacja IFS może przynieść firmom szereg kluczowych korzyści:

 • Zapewnienie porównywalności i przejrzystości w całym łańcuchu dostaw
 • Ustanowienie wspólnego standardu z jednolitymi systemami oceny
 • Zmniejszenie kosztów i czasu zarówno dla dostawców, jak i sprzedawców detalicznych
 • Większe zaufanie do dostawców i produktów.
 •  Skrócenie czasu na weryfikację dostawców.    
 • Lepsze zrozumienie i komunikację wewnętrzną w firmie
 • Bardziej efektywne wykorzystanie zasobów
 • Monitorowanie zgodności z przepisami
 • Zmniejszenie zapotrzebowania na kontrole klientów poprzez przeprowadzenia jednego niezależnego auditu strony trzeciej    
 • Poprawa wizerunku firmy jako dostawcy bezpiecznych produktów wysokiej jakości,
 • Możliwość wykorzystania logo i certyfikatu IFS w celu wykazania najwyższej jakości i zadowolenia klientów, co zwiększa przewagę konkurencyjną na rynku. 

NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W IFS LOGISTICS

Najważniejsze zmiany wprowadzone do nowej wersji 2.2 to:

 • Możliwość niezapowiedzianych audytów IFS Logistics
 • Nowy wymóg dotyczący zafałszowań w branży spożywczej

 

Należy również pamiętać iż łączenie różnych audytów IFS oraz BRC w tym samym czasie, umożliwia redukcję wymaganej długości auditu, a tym samym indywidualnych kosztów audytów.

Jeśli masz pytania lub jesteś zainteresowany poznaniem kosztów auditu w Twojej firmie, zapraszamy do kontaktu mailowego: pl.certyfikacja@sgs.com

Źródło informacji