Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

W niedawno opublikowanej Białej Księdze SGS podkreślono, że ocena ryzyka jest kluczowa do jak najlepszego wywiązania się z obowiązków dotyczących substancji SVHC w odniesieniu do rozporządzenia REACH.

Wraz z rosnącą złożonością produktów elektrycznych i elektronicznych, przemysł stoi przed ogromnym wyzwaniem zapewnienia zgodności z coraz bardziej wymagającymi obostrzeniami prawnymi dotyczącymi rozporządzenia REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals) w kwestii substancji SVHC (Substances of Very High Concern).

Firmy zajmujące się produkcją sprzętu elektrycznego i elektronicznego (E&E) stoją przed tym wyzwaniem oraz przed zwiększającą się liczbą substancji SVHC, która od 2008 roku wzrosła do 183.

SGS opublikowało Białą Księgę, aby pomóc producentom do kwestii zgodności z SVHC w sposób rozsądny i ekonomicznie opłacalny. W dokumencie analizie poddany jest obecny sposób podejścia do tego zagadnienia, często skutkujący wysokimi kosztami i zwiększonym zużyciem zasobów.

Bazując na wynikach badań, z których wynika, że nie wszystkie substancje SVHC można znaleźć w produktach E&E, zaleca się podejście oparte na analizie ryzyka, które:

  • Oferuje bardziej opłacalną, inteligentną i rozsądną strategię;
  • Skuteczniej identyfikuje i monitoruje SVHC;
  • Zmniejsza koszty tradycyjnych badań laboratoryjnych, które obejmują cały produkt w odniesieniu do kompletnej listy kandydackiej;
  • Zmniejsza stopień złożoności w porównaniu ze strategią zarządzania jakością poprzez ukierunkowanie na materiały i komponenty wysokiego ryzyka.

Pobierz kopię białej księgi SGS REACH SVHC Smart Solutions, aby zapewnić zgodność swoich produktów z dyrektywą REACH dzięki zastosowaniu rozsądnego i opłacalnego podejścia.

BADANIA SVHC w SGS

Firma SGS dysponuje międzynarodowym zespołem profesjonalnych ekspertów posiadających wszechstronną wiedzę na temat REACH na rynkach UE. Oferowany przez nas zakres usług pomoże Państwu przeprowadzić odpowiednie badania i spełnić wymagania stawiane producentom, importerom oraz sprzedawcom detalicznym w zakresie REACH. Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badań SVHC oraz REACH.

Zainteresowanych badaniami w zakresie REACH, w tym SVHC, prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42