Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Substancje zaburzające gospodarkę hormonalną to związki chemiczne lub naturalne cząsteczki, które w odpowiedniej dawce ingerują w układ hormonalny ssaków, prowadząc do guzów nowotworowych, wad wrodzonych i innych zaburzeń rozwojowych. Producenci kosmetyków muszą zagwarantować, że ich produkty są bezpieczne zarówno dla zdrowia ludzkiego, jak i dla środowiska.

Substancje zaburzające gospodarkę hormonalną występują zarówno naturalnie, jak i wytwarzane są w wyniku działalności człowieka. Ich występowanie związane jest z problemami z otyłością, cukrzycą, rozrodczością kobiet i mężczyzn, nowotworami wrażliwymi na hormony u kobiet, rakiem prostaty u mężczyzn, tarczycy oraz układem neurorozwojowym i neuroendokrynowym. Można je znaleźć w wielu rzeczach, które wykorzystujemy w naszym codziennym życiu, zarówno poprzez wprowadzanie ich jako surowca w trakcie procesów produkcyjnych, jak też w wyniku interakcji pomiędzy produktem a jego opakowaniem.

Producenci kosmetyków i środków higieny osobistej muszą mieć pewność, że dostarczane przez nich produkty nie są szkodliwe dla zdrowia ludzkiego ani dla środowiska. W tym celu muszą wykryć i określić ilościowo w swoich produktach aktywność wszelkich substancji typu estrogenowego działających szkodliwie na układ hormonalny.

 

OEDTest

Firma SGS opracowała we współpracy z firmą NIR Industry, innowacyjną, opatentowaną technikę analityczną in vitro służącą do wykrywania i ilościowego określania aktywności estrogenowych substancji zaburzających gospodarkę hormonalną. Jest to tak zwane badanie OEDTest.

Tradycyjne techniki laboratoryjne, takie jak HPLC, GC, spektrometria masowa itd., skupiają się na cząsteczkach znajdujących się w bibliotekach przesiewowych. OEDTest różni się tym, że umożliwia zweryfikowanie nieobecności substancji estrogenowych. Osiąga się to poprzez dwuetapowość badań. Wszystkie testy są zgodne z wytycznymi Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (poziom 2) oraz odpowiednimi przepisami kosmetycznymi.

OEDTest rozpoczyna się od badania molekularnego pod kątem aktywności substancji zaburzających gospodarkę hormonalną. Jeżeli stwierdzono ich obecność (jeżeli występuje aktywność), próbka jest pobierana do precyzyjnej oceny poprzez identyfikację działania agonistycznego lub antagonistycznego za pomocą testu komórkowego. Efekt agonistyczny wiąże substancję zaburzającą gospodarkę hormonalną z receptorem hormonalnym, sprawiając, że imituje on działanie naturalnego hormonu (efekt mimetyczny). Wytworzony sygnał powoduje zakłócenie układu endokrynologicznego związany z transkrypcją genu. I odwrotnie, efekt antagonistyczny pozwala na wiązanie się z receptorem hormonalnym substancji zaburzającej gospodarkę hormonalną bez jego aktywacji (efekt inhibicji). Przerwie to również transkrypcję genu, powodując zmiany w regulacji układu hormonalnego.

Następnie eksperci SGS weryfikują wyniki i mogą potwierdzić lub nie bezpieczeństwo produktu pod kątem działania zaburzającego gospodarkę hormonalną. Ponadto eksperci mogą również zaproponować ewentualną zmianę składu i/lub potencjalne rozwiązania w celu wyeliminowania odpowiedzialnych za to cząsteczek i/lub zahamowania funkcji zaburzających.

 

Wymagania dotyczące badań

OEDTest jest dostępny dla szerokiej gamy produktów konsumenckich, w tym:

  • Surowce: żywność, kosmetyki, farmaceutyki, środki ochrony roślin lub produkty przemysłowe.
  • Środki czyszczące lub środki ochrony roślin.
  • Produkty przetworzone: posiłki gotowe, produkty rolno-spożywcze.
  • Opakowania: interakcje pojemnik/zawartość.
  • Urządzenia mające kontakt ze skórą i/lub płynami ustrojowymi.

Czas trwania badań to średnio maksymalnie dwa tygodnie od momentu dostarczenia próbki do laboratorium do otrzymania raportu. Wymagana ilość materiału konieczna do przeprowadzenia badań zależy od rodzaju badanego materiału:

  • Surowce: stałe, ciekłe, proszkowe, lepkie, organiczne, nieorganiczne lub rozpuszczalniki = min. 10g.
  • Opakowania, farby, materiały syntetyczne, naturalne lub kompozytowe = min. 20g.
  • Wyroby gotowe i pakowane, w celu oceny wzajemnego oddziaływania pojemnik/zawartość, jak również produkt przeznaczony do spożycia = cały produkt w jego postaci handlowej.

 

TESTOWANIE KOSMETYKÓW I PRODUKTÓW HIGIENY OSOBISTEJ

SGS Polska poza badaniem OEDTest oferuje szereg usług dotyczących certyfikacji badania kosmetyków w zakresie obowiązujących przepisów i regulacji prawnych – zarówno na terenie UE, jak i również Stanów Zjednoczonych. Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badania kosmetyków i produktów higieny osobistej.

Zainteresowanych badaniem produktów kosmetycznych prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42