Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Oeko-Institut rozpoczął konsultacje z zainteresowanymi stronami w sprawie siedmiu substancji, które zostały poddane ocenie w celu dokonania przeglądu i zmiany wykazu substancji objętych ograniczeniem w załączniku II do dyrektywy RoHS w ramach projektu RoHS "Pakiet 15".

20 kwietnia 2018 r. rozpoczęto pierwsze konsultacje z zainteresowanymi stronami w odpowiedzi na pierwszą część projektu "Badanie dotyczące przeglądu wykazu substancji objętych ograniczeniami i ocena nowego wniosku o wyłączenie na mocy RoHS 2 - pakiet 15", przygotowanego przez Oeko-Institut i Fraunhofer IZM w lutym 2018 r.

Pierwsza część badania jest zatytułowana "Przegląd substancji" i ma na celu aktualizację istniejącej metodologii w celu zidentyfikowania i oceny substancji pod kątem ewentualnych ograniczeń, a także jednoczesnej oceny ilości substancji pod kątem ewentualnych przyszłych ograniczeń. Badanie powinno zapewnić wsparcie techniczne i naukowe w związku z trzema zadaniami, w przypadku których planuje się zebranie informacji poprzez ankiety, bezpośrednie konsultacje oraz trzy konsultacji z zainteresowanymi stronami.

Pierwsza konsultacja z zainteresowanymi stronami ma na celu zebranie informacji na temat siedmiu substancji, które Komisja wstępnie określiła jako podlegające ocenie w ramach zadania 2 do celów przeglądu i zmiany wykazu substancji objętych ograniczeniem RoHS w załączniku II. Konsultacje trwają osiem tygodni od 20 kwietnia do 15 czerwca 2018 r. Siedem substancji i ich wspólne zastosowania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (EEE) podsumowano w tabeli.

Siedem substancji poddanych ocenie

Substancja

Nr EC

Nr CAS

Popularne zastosowania w sprzęcie EEE

Tritlenek diantymonu [1]

215-175-0

1309-64-4

 • Opóźniacz palenia w tworzywach sztucznych i gumie, takich jak obudowy komputerów osobistych, telewizorów, płytek obwodów drukowanych, złączy, form, wtyczek i przełączników, przewodów i kabli, półprzewodników, ultra-czystych płytek krzemowych i innych małych i dużych urządzeniach domowych
 • Środki topiące w płytach szklano-ceramicznych w urządzeniach gospodarstwa domowego oraz w szkle do telewizorów i ekranów komputerów PC

Tetrabromobisphenol A (TBBP-A) [2]

201-236-9

79-94-7

 • Reaktywny opóźniacz palenia w płytach obwodów drukowanych (PCB)
 • Składnik reaktywny żywic epoksydowych i poliwęglanowych o zmniejszonej palności
 • Dodatkowy reaktywny opóźniacz palenia w żywicach poliwęglanowych i nienasyconych żywicach poliestrowych
 • Opóźniacz palenia w polimerach w opakowaniach i obudowach
 • Opóźniacz palenia TBBP-A w żywicach akrylonitrylowo-butadieno-styrenowych (ABS)

Fosforek indu (InP) [3]

244-959-5

22398-80-7

 • Półprzewodniki w elektronice

Średniołańcuchowych parafin chlorowanych (MCCPs) [4]

287-477-0

85535-85-9

 • Plastyfikatory o szerokim zakresie zastosowań, w szczególności z PCW, takich jak osłony i izolacje kabli i przewodów EEE
 • Plastyfikatory o właściwościach uniepalniających w izolacji i powłoce gumowej kabli i przewodów
 • Plastyfikatory o właściwościach uniepalniających w klejach z niespienionego poliuretanu
 • Plastyfikatory w farbach i lakierach stosowanych w farbach chlorowanych lub kopolimerowych, rzadziej w farbach na bazie żywicy

Beryl i jego związki [5]

--

--

 • Beryl metaliczny i kompozyty: przyrządy optyczne, okienka rentgenowskie
 • Stopy zawierające beryl: sprężyny przewodzące, gniazda w obwodach scalonych
 • Tlenek berylu (BeO): w produktach elektrycznych/elektronicznych, bateriach i akumulatorach elektrycznych, urządzeniach elektronicznych dużej mocy, naprowadzaniu wiązką lasera

Siarczan niklu /suflamat niklu [6]

232-104-9 / 237-396-1

7786-81-4 / 13770-89-3

 • Siarczan niklu: w procesie niklowania
 • Sulfamat niklu: w obróbce powierzchni metali (elektroformowanie niklu, platerowanie niklu i bezprądowych technologiach nanoszenia niklu), w produkcji baterii, w produkcji soli niklu z siarczanu niklu


Dichlorek kobaltu / siarczan kobaltu [7]

231-589-4 /233-334-2

7646-79-9, 7791-13-1 / 10026-24-1, 10124-43-3

 • W procesach obróbki powierzchni (stosowanych w telekomunikacji, elektronice, nośnikach danych, artykułach gospodarstwa domowego)
 • W produkcji nieorganicznych pigmentów, szkła, wyrobów ceramicznych, warystorów i magnesów oraz w procesach kalcynacji/spiekania (do półprzewodników stosowanych w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych, sprzętu elektronicznego)

Zainteresowane strony zachęca się do udziału w konsultacjach. Drugie i trzecie konsultacje są tuż za rogiem, a ich rozpoczęcie planowane jest odpowiednio na maj i jesień 2018 roku.

 

BADANIA ROHS

SGS Polska oferuje usługi badania RoHS metali i tworzyw sztucznych zarówno pod kątem dyrektywy 2011/65/UE (bez ftalanów), jak i pod kątem nowych wymagań (z ftalanami) wg dyrektywy (EU) 2015/863. Badania są przeprowadzane w akredytowanych laboratoriach z użyciem precyzyjnych metod. Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badania i certyfikacji RoHS.

Zainteresowanych badaniami RoHS lub innymi badaniami chemicznymi, prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42