Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

26 kwietnia 2018 r. państwa członkowskie UE zatwierdziły wniosek Komisji Europejskiej dotyczący ograniczenia stosowania 33 substancji rakotwórczych, mutagennych i działających szkodliwie na rozrodczość (CMR) w odzieży, tekstyliach i obuwiu. Nowy wpis w załączniku XVII do rozporządzenia REACH (WE) nr 1907/2006 będzie miał zastosowanie 24 miesiące po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (EUOJ).

Według Komisji substancje CMR mogą być obecne w odzieży, tekstyliach i obuwiu. Substancje te mogą być stosowane w procesie produkcji w celu uzyskania specyficznych funkcjonalności, takich jak zapobieganie kurczeniu się, odporność na zmarszczki lub inne nietypowe właściwości. Konsumenci mogą być narażeni na działanie niebezpiecznych substancji poprzez kontakt ze skórą, wdychanie lub niezamierzone połknięcie pyłu uwolnionego z tekstyliów. W przypadku dzieci istnieje również zagrożenie narażenia drogą pokarmową.

Z dniem wejścia w życie tego rozporządzenia nie będzie dozwolone wprowadzanie do obrotu na rynku UE żadnej odzieży i powiązanych z nią artykułów, tekstyliów i obuwia zawierających wymienione substancje, niezależnie od tego, czy są one produkowane w UE czy importowane do UE.

Streszczenie przepisów i wykaz 33 substancji CMR objętych ograniczeniem znajdują się w karcie SafeGuard nr 035/18

Sprawdź także: Komunikat prasowy Komisji Europejskiej. 

 

BADANIA I CERTYFIKACJA TEKSTYLIÓW

SGS oferuje szeroki zakres usług dla producentów opisanych w artykule tekstyliów do użytku domowego. Obejmują one między innymi testy palności, a także badania fizyczne czy chemiczne takie jak odporność na tarcie, gęstość, trwałość kolorów, odporność na uszkodzenia, skurcz po czyszczeniu, liczba nitek, barwniki azowe, formaldehyd, metale ciężkie, skład jakościowy tkanin i wiele innych badań. Ponadto świadczymy usługi w zakresie testowania i certyfikacji wyrobów PPE.

Podmioty zainteresowane przestrzeganiem najnowszych wymogów dotyczących tkanin oraz innych wymogów bezpieczeństwa na rynku UE, badaniami tkanin, ubrań, obuwia czy PPE prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42