Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Opublikowana 21 sierpnia 2018 r. norma ISO 50001:2018 jest drugą edycją standardu dotyczącego systemu zarządzania energią (EnMS).

Wind turbine

Pierwotnie ISO 50001 zostało wydane w 2011 r. i od tego momentu zyskuje na znaczeniu. Do końca 2016 roku, certyfikat ten uzyskało ponad 20000 organizacji.
Według ISO dostępne dane wskazują, że organizacje wdrażające u siebie standard ISO 50001 odnoszą korzyści dzięki obniżeniu zużycia energii o minimum 10% oraz uzyskują oszczędności w zakresie kosztów netto, głównie poprzez niskie koszty operacji lub brak zmian tych kosztów.

Standard ISO 50001 jest przyjazny dla biznesu i ma znaczenie globalne. Ma on umożliwić organizacjom ustanowienie systemów i procesów niezbędnych do ciągłej poprawy charakterystyki energetycznej – m.in. efektywności energetycznej, wykorzystywania energii i zużycia energii – poprzez zapewnienie wymogów dla systematycznego, opartego na danych i faktach procesu. Wskaźnik wyniku energetycznego (EnPI) i energia bazowa (EnBs), dwa powiązane ze sobą elementy uwzględnione w ISO 50001, umożliwiają organizacjom wykazanie poprawy efektywności energetycznej.

Skuteczne wdrożenie systemu EnMS wymaga zmiany kulturowej w organizacji i zaangażowania pracowników na wszystkich szczeblach organizacyjnych, zwłaszcza najwyższego kierownictwa. ISO 50001 stanowi, że organizacja powinna określać czynniki zewnętrzne i wewnętrzne otoczenia organizacji, rozumieć potrzeby i oczekiwania zainteresowanych stron oraz określać zagrożenia i szanse, którymi należy się zająć, aby osiągnąć zamierzone wyniki EnMS i poprawić charakterystykę energetyczną.

Nowa wersja jest zgodna z wymaganiami ISO dotyczącymi standardów systemów zarządzania, w tym uwzględnia strukturę wysokiego poziomu, identyczny tekst podstawowy oraz wspólne terminy i definicje, zgodne z ISO Annex SL. Tym samym zapewniony jest wysoki poziom zgodności z innymi standardami systemów zarządzania, m.in. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018.

Główne zmiany w porównaniu do wcześniejszej edycji są następujące:

 • Przyjęcie wymagań ISO dotyczących standardów systemów zarządzania w celu zapewnienia wysokiego poziomu zgodności z innymi standardami systemu zarządzania.
 • Wsparcie integracji ze strategicznymi procesami zarządzania.
 • Wyjaśnienie języka i organizacji.
 • Silniejszy nacisk na rolę najwyższego kierownictwa.
 • Warunki i definicje zostały zaktualizowane i umieszczone w kolejności kontekstowej.
 • Włączenie nowych definicji, w tym "poprawa wyniku energetycznego".
 • Wyjaśnienie dotyczące wyłączeń rodzajów energii.
 • Wyjaśnienie dotyczące przeglądu energetycznego.
 • Normalizacja EnPI oraz EnB.
 • Dodanie szczegółowych informacji na temat planów gromadzenia danych dotyczących energii (wcześniej plany pomiarów energii) i związanych z nimi wymagań.
 • Wyjaśnienie EnPI i EnB w celu lepszego zrozumienia tych pojęć.

Okres przejściowy dla nowego standardu wynosi 3 lata.

Po tym okresie certyfikaty wydane na wcześniejszą wersję normy stracą ważność. Organizacje chcące utrzymać certyfikację muszą dostosować swoje systemy zarządzania do wymagań ISO 50001:2018 i przejść na to wydanie normy podczas auditu recertyfikującego lub auditu nadzoru.

Możemy zapewnić organizacjom cenne porady i wskazówki dotyczące przejścia. Dzięki wsparciu naszych ekspertów i dobrze wyszkolonych auditorów, SGS może zaproponować m.in. analizę luk, pre-audity oraz szkolenia dedykowane w celu określenia potrzeb organizacji i ułatwienia jej uzyskania certyfiktu systemu zarządzania energią wg ISO 50001:2018.

Już dziś oferujemy też szkolenia otwarte:

Aktualne terminy szkoleń można znaleźć w naszym harmonogramie.

Skontaktuj się z nami aby uzyskać więcej informacji.