Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Producent wyrobów budowlanych jest zobowiązany wdrożyć Zakładową Kontrolę Produkcji (ZKP), która oznacza udokumentowaną stałą i wewnętrzną kontrolę produkcji w zakładzie produkcyjnym zgodnie ze stosowanymi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi. Jest to również jeden z czynników osiągnięcia sukcesu związanego z wdrożeniem nowego wyrobu, jego doskonaleniem i dalszą produkcją.

Crane structure

Weź udział w nowych szkoleniach Akademii SGS i dowiedz się jak spełnić stawiane Ci wymagania, zadbać o jakość produktu i zwiększyć niezawodność swoich działań:

 

 

 

Szkolenie: Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP)

Cel szkolenia:

 • Poznanie wymagań prawnych w obszarze produkcji i wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek Unii Europejskiej
 • Poznanie zasad przeprowadzania auditów wewnętrznych ZKP
 • Poznanie zasad przygotowania dokumentacji systemu ZKP
 • Poznanie wymagań dla funkcji Pełnomocnika ZKP    

Ramowy program szkolenia:

 • Wymagania prawne i normatywne w obszarze wyrobów budowlanych
 • Wymagania dla Zakładowej Kontroli Produkcji
 • Wymagania dla Pełnomocnika ds. ZKP
 • Zakres warsztatów:
  • Sporządzanie dokumentacji ZKP – tworzenie księgi, procedur, schematów organizacji, mapy procesów
  • Planowanie i przeprowadzanie auditu wewnętrznego ZKP
  • Sporządzanie dokumentacji z auditu wewnętrznego
  • Ocena wpływu elementów i procesów ZKP na jakość wyrobu
  • Działania poauditowe - zamykanie niezgodności, obserwacji, działania korygujące
 • Egzamin pisemny na Pełnomocnika ds. ZKP    

Grupa docelowa:

 • Osoby odpowiedzialne za wdrażanie, rozwijanie i utrzymanie systemu ZKP w zakładach produkujących wyroby budowlane
 • Osoby odpowiedzialne za systemy zarządzania w firmach, które chcą rozszerzyć zakres produkcji o wyroby budowlane, a także chcących pogłębić swoją wiedzę z tego tematu
 • Osoby pełniące lub mające pełnić funkcję pełnomocnika ZKP, w tym: auditorzy wewnętrzni, kierownicy produkcji, kierownicy lub Pełnomocnicy ds. ZKP    

Terminy szkolenia:

Najbliższe terminy szkolenia są dostępne w harmonogramie.

 

Szkolenie: Pełnomocnik ds. Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP) na zgodność z wymaganiami normy EN 14081

Cel szkolenia:

 • Poznanie wymagań prawnych w obszarze produkcji i wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek Unii Europejskiej oraz wymagań dla tarcicy i drewna konstrukcyjnego w tym zakresie
 • Poznanie wymagań normy EN 14081 oraz norm powiązanych w procesie wytwarzania litych konstrukcji drewnianych
 • Poznanie zasad przygotowania dokumentacji systemu zakładowej kontroli produkcji
 • Poznanie wymagań dla funkcji Pełnomocnika ZKP    

Ramowy program szkolenia:

 • Wymagania prawne i normatywne w obszarze litego drewna konstrukcyjnego:
 • Wymagania dla Zakładowej Kontroli Produkcji normy PN-EN 14081-1+A1:2011
 • Wymagania dla Pełnomocnika ds. ZKP:
 • Zakres warsztatów:
  • Sporządzanie dokumentacji ZKP – tworzenie księgi, procedur, schematów organizacji, mapy procesów
  • Planowanie i przeprowadzanie auditu wewnętrznego ZKP
  • Sporządzanie dokumentacji z auditu wewnętrznego
  • Ocena wpływu elementów i procesów ZKP na jakość wyrobu
  • Działania poauditowe – zamykanie niezgodności, obserwacji, działania korygujące
 • Egzamin pisemny na Pełnomocnika ds. ZKP na zgodność z wymaganiami normy EN 14081    

Grupa docelowa:

 • Osoby odpowiedzialne za wdrażanie, rozwijanie i utrzymanie systemu ZKP w zakładach produkujących tarcicę i drewno konstrukcyjne
 • Osoby odpowiedzialne za systemy zarządzania w firmach, które chcą rozszerzyć zakres produkcji o produkcję tarcicy i drewna konstrukcyjnego, a także chcących pogłębić swoją wiedzę z tego tematu
 • Osoby pełniące lub mające pełnić funkcję pełnomocnika ZKP, w tym: auditorzy wewnętrzni ZKP, systemów jakości i/lub zintegrowanych systemów jakości, kierownicy produkcji, kierownicy lub Pełnomocnicy ds. ZKP

Najbliższy termin:

Najbliższe terminy szkolenia są dostępne w harmonogramie.

 

Szkolenie: Auditor wewnętrzny Zakładowej Kontroli Produkcji (ZKP)

Cel szkolenia:

 • Poznanie wymagań prawnych w obszarze produkcji i wprowadzania wyrobów budowlanych na rynek Unii Europejskiej
 • Poznanie zasad przeprowadzania auditów wewnętrznych ZKP i zasad przygotowania dokumentacji systemu zakładowej kontroli produkcji
 • Poznanie wymagań dla funkcji Auditora Wewnętrznego ZKP

Ramowy program szkolenia:

 • Wymagania prawne i normatywne w obszarze wyrobów budowlanych:
 • Wymagania dla Auditora Wewnętrznego ZKP:
 • Zakres warsztatów – przeprowadzenie auditu:
  • Planowanie i przeprowadzanie auditu wewnętrznego ZKP
  • Opracowanie dokumentów auditowych: planu auditu, karty spostrzeżeń z auditu, karty działań korygujących z auditu, raportu z auditu
  • Ocena wpływu elementów i procesów ZKP na jakość wyrobu
  • Działania poauditowe - zamykanie niezgodności, obserwacji, działania korygujące
 • Egzamin pisemny na Auditora Wewnętrznego ZKP

Grupa docelowa:

 • Kandydaci na auditorów wewnętrznych (kontrolerów) ZKP
 • Osoby, które pełnią już rolę auditorów wewnętrznych ds. ISO lub innych systemów zarządzania – bardziej lub mniej doświadczonych w tym zakresie, a także: kierownicy produkcji, kierownicy / specjaliści działów jakości, osoby odpowiedzialne za jakość wyrobów i procesów produkcyjnych, rozstrzyganie reklamacji    

Terminy szkolenia:

Najbliższe terminy szkolenia są dostępne w harmonogramie.


Każde szkolenie ZKP trwa 16 godzin. Uczestnicy szkolenia ZKP otrzymują materiały szkoleniowe i certyfikat. W ramach szkolenia przewidziana została przerwa obiadowa i przerwy kawowe.

Aktualny harmonogram szkoleń jest dostępny TUTAJ i TUTAJ (PDF)
Zapraszamy na szkolenia otwarte i dedykowane.