Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

UE wprowadza pięć uaktualnionych norm dotyczących domniemania zgodności z dyrektywą zabawkową oraz zmienia dwa wpisy w normie dotyczącej farb do malowania palcami. Nowe normy oficjalnie wejdą w życie 28 lutego 2019 r.

Od początku 2018 roku Europejski Komitet Normalizacyjny (Comité Europeén de Normalisation, CEN) opublikował szereg norm EN 71 dotyczących bezpieczeństwa zabawek. Należą do nich:

  • EN 71-1:2014 +A1:2018 " Właściwości mechaniczne i fizyczne"
  • EN 71-3:2013 +A3:2018 "Migracja niektórych pierwiastków chemicznych"
  • EN 71-7:2014 +A2:2018 "Farby do malowania palcami”
  • EN 71-8:2018 "Zabawki aktywizujące przeznaczone do użytku domowego"

10 sierpnia 2018 r. Unia Europejska (UE) opublikowała komunikat Komisji 2018/C 282/02 [5] w celu ogłoszenia najnowszego wykazu norm bezpieczeństwa zabawek poświadczających domniemanie zgodności z dyrektywą 2009/48/WE (dyrektywa w sprawie bezpieczeństwa zabawek – Toy Safety Directive). Wykaz ten zawiera między innymi pięć nowych norm EN 71 oraz istotną zmianę normy EN 71-7:2014 +A2:2018, która wprowadza bardziej restrykcyjny limit dopuszczalnego stężenia klimbazolu w farbach do malowania palcami. Zmiana dotycząca tego środka konserwującego została oparta na "uzupełnieniu do opinii w sprawie klimbazolu (P64) nr ref. SSC/1506/13" [6] Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów (SCCS), która została przyjęta po opublikowaniu EN 71-7:2014+A2:2018. 

Należy również zwrócić uwagę na następujące kwestie:

  • Bardziej restrykcyjne limity migracji ołowiu [7] na mocy dyrektywy (UE) 2017/738 zaczną obowiązywać 28 października 2018 r.
  • Bardziej restrykcyjny limit migracji chromu (VI) w zeskrobanych materiałach zabawek [8] na mocy dyrektywy (UE) 2018/725 zacznie obowiązywać od 18 listopada 2019 r.
  • EN 71-7:2014 nie przewiduje domniemania zgodności z dyrektywą zabawkową dla dwóch środków konserwujących: mieszanin CMI i MIT z chlorkiem magnezu i azotanem magnezu oraz MIT (pozycje 31 i 32 w załączniku B), ponieważ limit dla tych dwóch substancji w materiałach zabawek wodnych został wzmocniony [9] na mocy dyrektywy 2015/2117 i zaczął obowiązywać w listopadzie 2017 r.

Najważniejsze z pięciu nowych norm zharmonizowanych w zakresie domniemania zgodności z dyrektywą 2009/48/WE podsumowano w tabeli. 

Komunikat Komisji 2018/C 282/02 w ramach wdrażania dyrektywy 2009/48/WE w sprawie bezpieczeństwa zabawek
(Publikacja tytułów i odniesień do norm zharmonizowanych w prawodawstwie harmonizacyjnym Unii), 10 sierpnia 2018 r.

Wpis

Norma

Norma, która ma zostać zastąpiona

1

EN 71-1:2014+A1:2018 ‘Właściwości mechaniczne i fizyczne’

EN 71-1:2014*

2

EN 71-3:2013+A3:2018 ‘Migracja niektórych pierwiastków chemicznych

EN 71-3:2013+A1:2014*

3

EN 71-7:2014+A2:2018 ‘Farby do malowania palcami’ **

EN 71-7:2014*#

4

EN 71-8:2018 ‘Zabawki aktywizujące przeznaczone do użytku domowego’

EN 71-8:2011*

5

EN 71-14:2014+A1:2017 ‘Trampoliny do użytku domowego’

EN 71-14:2014*

* Przestaje zapewniać domniemanie zgodności z dyrektywą zabawkową 28 lutego 2019 r.
# Nie zapewnia domniemania zgodności z dyrektywą zabawkową w przypadku mieszaniny MIT i CIT oraz MIT (pozycje 30 i 31 w załączniku B)
**Limit dla klimbazolu (pozycja 22 w tabeli B.1 załącznika B) zostaje zmieniony z 0,5% do 0,2%

 

Definicje 

Pozycja

Akronim

Nazwa

1

CMI i MIT

5-Chloro-2-methyl-iso-thiazol-3(2H)-one i 2-methylisothiazol-3(2H)-one

2

MIT

2-Methylisothiazol-3(2H)-one

 

CERTYFIKACJA ZABAWEK

SGS Polska oferuje szereg usług dotyczących badania zabawek, certyfikacji zabawek oraz doradztwa w zakresie zgodności z dyrektywą zabawkową 2009/48/WE, normą europejską EN 71, REACH czy RoHS. Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badania zabawek.

Zainteresowanych usługami w zakresie badania zabawek prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42