Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Ocena sensoryczna żywności stanowi część oceny jakości, przez co staje się ważnym aspektem prac nad nowymi produktami oraz marketingu nowych produktów.

analiza sensoryczna

Zapraszamy kandydatów do przeprowadzania ocen sensorycznych oraz osoby wykonujące takie analizy w zakładach przemysłu spożywczego na szkolenie teoretyczne i warsztaty z zakresu analizy sensorycznej.

 

 

 

 

 

 

 

Celem szkolenia i warsztatów jest zapoznanie uczestników z zasadami dotyczącymi analizy sensorycznej oraz ocena wrażliwości sensorycznej:

Część teoretyczna
• fizjologiczne podstawy analizy sensorycznej – charakterystyka zmysłów,
• ocena sensoryczna a organoleptyczna – na czym polega różnica?
• terminologia w analizie sensorycznej,
• warunki przeprowadzania ocen sensorycznych,
• czynniki wpływające na wyniki analizy sensorycznej oraz przygotowanie produktów do oceny sensorycznej,
• zasady oceny sensorycznej produktów,
• metody analizy sensorycznej stosowane w ocenie jakości produktów spożywczych

Program warsztatów:

Ocena wrażliwości sensorycznej
• test na daltonizm smakowy dla 6 wzorców smaku: słonego, słodkiego, gorzkiego, kwaśnego, umami, metalicznego,
• test na sprawdzenie wrażliwości sensorycznej w zakresie zmysłu węchu,
• test na sprawdzenie wrażliwości sensorycznej w zakresie zmysłu wzroku,
• metoda analizy opisowej tekstury
Ocena sensoryczna produktu
• Ćwiczenia praktyczne wykorzystujące następujące metody analizy sensorycznej w ocenie produktów (metody różnicowe, metody z zastosowaniem skal i kategorii, metody opisowe)

Więcej informacji na temat szkoleń z tego zakresu wraz z aktualnymi terminami szkoleń otwartych znajdą Państwo w aktualnym harmonogramie szkoleń TUTAJ i TUTAJ (pdf).