Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Wszyscy zwracamy coraz większą uwagę na to, czy produkty, które kupujemy i których używamy, są produkowane w odpowiedzialny sposób, z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw lokalnych społeczności. Certyfikacja łańcucha pochodzenia produktu FSC i PEFC pozwala firmom z branży drzewno-papierniczej na wykazanie się taką dbałością.

Certyfikacja COC

Certyfikacja FSC i PEFC umożliwia firmom uwiarygodnienie jakości produktów firmy poprzez wykorzystanie logo FSC lub PEFC na ich etykietach.

Certyfikat FSC i PEFC umożliwia również wejście na rynki w krajach o szczególnej świadomości ekologicznej oraz podjęcie współpracy z innymi firmami, dla których ten aspekt jest ważny.

 

 

Co to jest certyfikat FSC i certyfikat PEFC?

Certyfikat Forest Stewardship Council (FSC) i Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) są to certyfikaty funkcjonujące w przemyśle drzewno-papierniczym, świadczące o tym, że surowce, półfabrykaty i wyroby gotowe posiadające ten certyfikat pierwotnie pochodzą z obszarów leśnych spełniających wymagania odpowiedzialnej gospodarki leśnej biorącej pod uwagę aspekty ekonomiczne społeczne i ekologiczne.

Certyfikat FSC i PEFC w praktyce oznaczają więc, że drewniany lub papierowy produkt, który trafia w nasze ręce w sklepie został wytworzony w sposób odpowiedzialny na wszystkich etapach produkcji - od momentu wywiezienia drewna z lasu do chwili, gdy kupujemy go w sklepie.

łańcuch dostaw FSC PEFC

Wszyscy producenci i dystrybutorzy drewna i produktów z drewna, którzy po raz pierwszy wprowadzają te wyroby na rynek Unii Europejskiej, muszą spełniać wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej 995/2010 - mieć wdrożony system zasad należytej staranności obejmujący procedury i środki służące m.in. identyfikacji źródła pochodzenia drewna i oceny ryzyka. Zarówno certyfikacja FSC, jak i PEFC w znaczny sposób pomaga spełnić te wymagania.

Certyfikacja wg wymagań standardów FSC i PEFC

 

  • FSC  oraz PEFC Certyfikacja Łańcucha Dostaw (CoC – Chain of Custody) - przeznaczona jest dla całego spektrum przedsiębiorców branży drzewnej, papierniczej, handlowców, dystrybutorów, pośredników, drukarni, wydawnictw itp. Wdrożone wymogi certyfikatu umożliwiają kontrolę przepływu surowca na każdym etapie łańcucha produkcji.
  • FSC oraz PEFC  Certyfikacja Systemu Zarządzania Leśnego (FM – Forest Managemetnt) - przyznawana właścicielom i zarządcom lasów.

Dla kogo certyfikat FSC CoC lub PEFC CoC?

Certyfikacja FSC CoC lub PEFC CoC jest idealnym rozwiązaniem dla firm, które kierują swoje produkty do klientów o wysokiej świadomości ekologicznej oraz dla tych firm, które chcą wykazać, że działają w odpowiedzialny sposób, z poszanowaniem środowiska naturalnego i praw ludzi. Umożliwia ona również podjęcie współpracy z innymi firmami, dla których ten aspekt działalności jest ważny - warunkiem uzyskania przez nie certyfikatu FSC dla wyrobu jest nieprzerwany łańcuch certyfikowanych podmiotów (od pozyskania surowca po sprzedaż produktu końcowego).

Jak zdobyć Certyfikat FSC lub PEFC? Kto może wystawić taki certyfikat?

FSC lub PEFC nie prowadzą audytów, ani nie wystawiają certyfikatów. Uprawnione do tego są niezależne jednostki certyfikujące przeprowadzające audyty standardów, zgodnie z wyznaczonymi przez FSC i PEFC procedurami i w obrębie posiadanych akredytacji.

Pozytywna ocena audytu skutkuje wystawieniem certyfikatu FSC lub PEFC przez jednostkę certyfikującą.

Firma zainteresowana uzyskaniem certyfikatu FSC i/lub PEFC powinna wdrożyć wymagania odpowiedniego standardu FSC i/lub PEFC i zwrócić się do jednostki certyfikującej SGS w celu przeprowadzenia procesu certyfikacji.

Etapy certyfikacji FSC lub PEFC

Aby uzyskać certyfikat FSC w pierwszej kolejności należy wypełnić wniosek o przeprowadzenie procedury certyfikacji, na podstawie którego zostanie przygotowana oferta finansowa.

Po zaakceptowaniu oferty finansowej zostanie przeprowadzony audit na miejscu w celu weryfikacji zgodności wdrożonych procedur oraz prowadzonej dokumentacji z obowiązującym standardem FSC i/lub PEFC.

Certyfikat FSC lub PEFC zostaje wydany jedynie w przypadku pomyślnego zakończenia auditu oraz po zatwierdzeniu dokumentacji poauditowej.

Certyfikat FSC lub PEFC jest ważny przez 5 lat pod warunkiem przeprowadzania corocznych auditów kontrolnych.

certyfikacja COC PEFC FSC

Gdy okres ważności certyfikatu FSC lub PEFC dobiegnie końca można podejść do auditu recertyfikacyjnego celem przedłużenia jego ważności o następne 5 lat.

Certyfikat FSC oraz PEFC – cena

Koszty certyfikacji FSC oraz PEFC zależą od rocznego obrotu firmy, ilości zakładów oraz ilości zatrudnionych pracowników.

Dlaczego nie można stosować logo FSC oraz PEFC bez własnego certyfikatu?

Zastrzeżone znak towarowe FSC oraz PEFC mogą stosować jedynie firmy posiadające ważny certyfikat FSC i/lub PEFC. Muszą one podpisać licencję na ich stosowanie.
Dlatego firma, która chce wytwarzać, sprzedawać i promować produkty posiadające FSC lub PEFC musi certyfikować standard FSC lub PEFC.

Szkolenia FSC w Akademii SGS

Akademia SGS prowadzi szkolenia otwarte z zakresu wymagań certyfikacji FSC – zapraszamy na naszą stronę internetową w celu zarejestrowania się na szkolenie.

- FSC® - łańcuch dostaw. Systemy podstawowe – szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wymaganiami standardu certyfikacji FSC dot. łańcucha dostaw w systemie podstawowym (STD-40-004 v 3-0) oraz z dokumentami normatywnymi dot. certyfikacji FSC

Program szkolenia obejmuje standardy:

  • FSC-STD-40-00 Łańcuch Kontroli Dostaw
  • FSC-STD 30-10 Drewno kontrolowane FM
  • FSC-STD 40-007 Materiał z recyklingu
  • FSC-STD-40-003 Wielu Lokalizacji

- FSC® - łańcuch dostaw. Systemy zaawansowane – Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników z wymaganiami standardów certyfikacji FSC dot. łańcucha dostaw w systemie zaawansowanym (STD-40-005 V3-1, STD-40-007 V2-0, STD-40-003 V 2-1)

Program szkolenia obejmuje standardy:

  • FSC-STD-30-010 FM Drewno Kontrolowane
  • FSC-STD-40-005 V3-1 Drewno Kontrolowane
  • FSC-STD-40-007 V2-0 Drewno z odzysku
  • FSC-STD-40-003 v2-1 Certyfikacja łańcucha dostaw dla wielu lokalizacji

Terminy najbliższych szkoleń dostępne są w aktualnym harmonogramie TUTAJ TUTAJ (PDF) Więcej informacji dotyczących certyfikacji według wymagań FSC i PEFC znajdziecie Państwo TUTAJ.Nr akredytacji FSC A000531; Nr akredytacji PEFC SCESp 092