Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Konkurencja, rosnące koszty produkcji, wymagania klientów i samych pracowników zmuszają przedsiębiorstwa do poszukiwania oszczędności oraz nowych pomysłów na tańszą produkcję. Jednocześnie jakość w dzisiejszych czasach jest priorytetem zapisanym w statusie oraz celach i misji wielu współczesnych organizacji.

lean management

Naprzeciw tym wymaganiom staje koncepcja „szczupłego zarządzania”, która przy wykorzystaniu różnych technik, narzędzi oraz potencjału i zaangażowaniu pracowników pozwala na redukcję kosztów, podniesienie jakości oferowanych wyrobów oraz usług, dając przy tym zatrudnionym ludziom satysfakcję z dobrze wykonanej pracy.

Co to jest Lean Management?


Słowo „lean” w dosłownym tłumaczeniu z języka angielskiego oznacza „szczupły”, a w odniesieniu do systemów produkcyjnych oznacza wyszczuplenie zasobów wykorzystywanych w organizacji. Lean Manufacturing został zdefiniowany jako „ogólne podejście do zarządzania produkcją, które polega na wdrażaniu niezakłóconego przepływu wyrobów i usług przez kolejne stadia tworzenia wartości w procesie wytwórczym (przepływ ciągły), stosowaniu systemy ssącego, które w sposób kaskadowy informuje kolejne ogniwa procesu o aktualnym popycie klienta oraz wymusza częste uzupełnianie w małych partiach, jak również na kulturze ciągłego usprawniania”

Lean Management w firmie produkcyjnej


Produkcja zgodna z ideą lean, jest połączeniem wysokiej jakości produkcji rzemieślniczej oraz taniej i powtarzalnej produkcji masowej, przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów oraz zwiększeniu elastyczności. Dzięki temu wąska grupa specjalistów może produkować przy wykorzystaniu zautomatyzowanych maszyn dobra w dużej ilości oraz wielu wariantach.
Rozwój idei „szczupłej produkcji” miał miejsce w Japonii, zaraz po II Wojnie Światowej. Można wręcz wysnuć twierdzenie, że to właśnie ten trend przyczynił się znacznie do wzmocnienia gospodarki oraz pozycji Japonii na rynkach światowych. Za prekursorów idei lean manufacturing uznaje się Eiji Toyoda oraz Taiichi Ohno z Toyota Motor Company.

Lean Management – muda


Efektywność procesu jest ograniczona przez muda, co z japońskiego oznacza marnotrawstwo. Obejmuje ona wszelkie działania, które nie tworzą wartości dodanej i które należy eliminować z procesu. Muda zatem to wszelkiego rodzaju zapasy, poprawki, rzeczy, których nikt nie chce, za które klient nie zapłaci, w tym zbędny transport, oczekiwanie, towary niespełniające wymagań. Oprócz muda wyróżniamy jeszcze muri, czyli nadmierne obciążenie parowników lub urządzeń oraz mura, czyli niewłaściwe zarządzanie przepływem, co powoduje przestoje i nieregularność produkcji. Eliminacja 3M (muda, muri, mura) jest jednym z najważniejszych założeń filozofii lean management.

Siedem głównych marnotrawstw


Siedem głównych marnotrawstw zdefiniowanych przez inżynierów Toyoty, z czasem zostało uzupełnionych o jeszcze jedną, odnosząca się do potencjału pracowników. Zaliczamy do nich:
1. Nadprodukcję – każde przedsiębiorstwo dąży do tego, aby produkować jak najwięcej, ponieważ w zdrowej organizacji generuje to zysk. Jednak produkowanie poza zamówieniami, na zapas, prowadzi do kosztów związanych z ponadplanowym personelem, niepotrzebnym transportem oraz magazynowaniem.
2. Oczekiwanie – kolejny typ marnotrawstwa związany z niewłaściwą organizacją pracy. Robotnicy, którzy czekają na narzędzia, surowce lub materiał są nieefektywni w swoim działaniu, a więc powodują straty. Eliminacja wąskich gardeł jest jednym z metod do przeciwdziałania tego typu marnotrawstwu.
3. Zbędny transport – dość oczywista kwestia związana z niepotrzebnym przenoszeniem, lokowaniem na magazynie, transportowaniem na duże odległości, wydobywaniem z miejsc odkładczych narzędzi, surowców,.
4. Nadmierne lub niewłaściwe przetwarzanie – w błędnie zaprojektowanych procesach często dochodzi do generowania niepotrzebnych ruchów, defektów lub poprawiania poprzednich kroków. Marnotrawstwem jest również produkcja w jakości wyższej niż wymagana.
5. Zapasy – niestety w procesie nie da się całkowicie wyeliminować zapasów, jednak ich poziom powinien być jak najniższy. Koszty związane
z nadmiernymi zapasami często wynikają z uszkodzeń, starzeniem się produktu, transportem oraz magazynowaniem.
6. Zbędny ruch – muda związana z niepotrzebnym przemieszczaniem się, szukaniem części, niezbędnych narzędzi oraz sięganiem i stałym odkładaniem ich – każdy zbędny ruch należy eliminować.
7. Defekty – wadliwe wyroby oraz ich poprawianie generuje koszty. Często prowadzi również do wzmożonej kontroli jakościowej.
8. Niewykorzystany potencjał pracowników – w przedsiębiorstwach niestosujących zasad „szczupłej produkcji” bardzo często pracownik jest tylko i wyłącznie wykonawcą. Niewykorzystane pomysły na usprawnienia swojego stanowiska pracy, możliwości uczenia się oraz kreatywnego wykorzystywania swoich umiejętności jest ostatnim z głównych typów marnotrawstwa.

Lean Management – korzyści


Filozofia szczupłej produkcji okazuje się o wiele korzystniejsza finansowo, biorąc pod uwagę historię firm Toyota oraz Ford czy GM, gdzie ta pierwsza, stosując lean manufacturing w dość krótkim czasie z firmy, która była dwukrotnie mniejsza niż GM oraz odpowiadała zaledwie dwóm trzecim Forda, z łatwością stała się największym oraz trwale rozwijającym się przedsiębiorstwem, pokonują Forda oraz zbliżając się do GM. Sukcesy te można z pewnością odnieść do innych branż.

Dziś z powodzeniem z filozofii lean korzystają również firmy usługowe, eliminując marnotrawstwo z procesów biurowych i skutecznie podnoszą efektywność i redukują koszty działalności. Nazywa się ją lean management, ponieważ zasady lean odnoszą się nie tylko do procesów produkcji, ale do wszystkich procesów i obszarów zarządzania organizacją.

Lean Management – szkolenie

Akademia SGS zaprasza wszystkich zainteresowanych optymalizacją i usprawnianiem procesów w sektorze zarówno produkcyjnym,  jak i usługowym na szkolenie: Doskonalenie procesów z wykorzystaniem Lean Management. Najbliżasza edycja szkolenia odbędzie się 6-7 listopada 2018 w Warszawie.

PROGRAM SZKOLENIA:

 • proces biznesowy oraz skutki działania „silosowego” zarządzania
 • elementy zarządzania procesami w organizacji oraz role
 • symulacja procesu biurowego
 • problem w praktyce
 • filozofia Lean Management
 • identyfikacja marnotrawstwa (muda) i przegląd narzędzi Lean do eliminowania marnotrawstwa
 • Lean w przedsiębiorstwie
 • Kaizen – omówienie i studium przypadku
 • identyfikacja procesu – mapa SIPOC i określenie wymagań wobec procesu – VOC – Voice of the Customer
 • model systemu pomiarowego procesu - wejścia/wyjścia, czynności
 • pojęcie i zastosowanie CTQ – Critical to Quality
 • tworzenie systemu pomiarowego dla procesu
 • metody rozwiązywania problemów - PDCA, A3
 • analiza przyczyn źródłowych problemów - diagram Ishikawy, 5 WHY oraz analiza Pareto
 • analiza mapy procesów i zastosowanie map procesu do rozwiązywania problemów
 • zastosowanie i przykłady Poka Yoke
 • standaryzacja pracy oraz stanowiska
 • miejsce pracy organizacji i jej skuteczność
 • 5S – wprowadzenie i gra, organizacja i wdrożenia 5S
 • zastosowanie 5S w życiu codziennym i utrzymanie 5S (5S audytów)
 • rola kierownictwa i dyrekcji we wdrożenie 5S, zabójcy 5S

Terminy kolejnych edycji szkolenia można będzie sprawdzać w harmonogramie szkoleń akademii SGS TUTAJ i TUTAJ (pdf)