Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

MBBT (nano) jest obecnie dopuszczony do stosowania jako filtr UV w produktach kosmetycznych, przy ograniczonych zastosowaniach i maksymalnym zezwolonym poziomie 10%.

2,2′-Methylene-bis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethyl-butyl)phenol)/Bisoctrizole (nazwa INCI: metyleno-bis-benzotriazolil tetrametylobutylofenol), MBBT, jest obecnie dopuszczony do stosowania w produktach kosmetycznych na maksymalnym dozwolonym poziomie 10 % jako filtr UV, podczas gdy jego nano postać nie jest obecnie regulowana prawnie.

W świetle opinii Komitetu Naukowego ds. Bezpieczeństwa Konsumentów SCCS/1546/15 [1], w której zalecono bezpieczny poziom stosowania MBBT (nano) jako filtra UV w produktach kosmetycznych, Komisja Europejska zaktualizowała wymagania zawarte w rozporządzeniu Komisji (UE) 2018/885 [2]. Dotyczy to również stosowania MBBT (nano) jako dozwolonego filtra UV o ograniczonym zastosowaniu w produktach kosmetycznych.

Rozporządzenie zostało opublikowane 20 czerwca 2018 r. i będzie obowiązywać od 11 lipca 2018 r. 

Zmieniony wpis

Numer referencyjny

23’

Nazwa chemiczna/ INN/ XAN

2,2′-Methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4- (1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)/Bisoctrizole

Nazwa zwyczajowa Glosariusz składników

metyleno-bis-benzotriazolil tetrametylobutylofenol

Nr CAS

103597-45-1

Nr WE

403-800-1

Maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia

10%*

Uwaga*

W przypadku łącznego zastosowania metyleno-bis-benzotriazolil tetrametylobutylofenolu i metyleno-bis-benzotriazolil tetrametylobutylofenolu (nano) suma nie może przekraczać limitu podanego w kolumnie "g", tj. 10%.

 

Wpis dodany

Numer referencyjny

23a

Nazwa chemiczna/ INN/ XAN

2,2′-Methylenebis(6-(2H-benzotriazol-2-yl)-4- (1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol)/Bisoctrizole

Nazwa zwyczajowa Glosariusz składników

metyleno-bis-benzotriazolil tetrametylobutylofenol (nano)

Nr CAS

103597-45-1

Nr WE

403-800-1

Maksymalne stężenie w preparacie gotowym do użycia

10%*

 

  • Zabroniony w zastosowaniach, które mogą prowadzić do narażenia płuc użytkownika końcowego drogą oddechową. Dozwolone są jedynie nanomateriały o następujących właściwościach:
  • Czystość ≥ 98,5 %, z frakcją izomeru 2,2′-methylene-bis- (6(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(isooctyl)phenol) nieprzekraczającą 1,5 %;
  • Rozpuszczalność < 5 ng/L w wodzie w temp. 25 °C;
  • Współczynnik podziału (Log Pow): 12,7 w temp. 25 °C;
  • Niepowlekane;
  • Średnia wielkość cząstek D50 (50 % całkowitej liczby cząstek poniżej tej średnicy): ≥ 120 nm rozkładu masy lub ≥ 60 nm liczbowego rozkładu wielkości cząstek.

Uwaga*

W przypadku łącznego zastosowania metyleno-bis-benzotriazolil tetrametylobutylofenolu i metyleno-bis-benzotriazolil tetrametylobutylofenolu (nano) suma nie może przekraczać limitu podanego w kolumnie "g", tj. 10%.

 

Metyleno-bis-benzotriazolil tetrametylobutylofenol (nano) może być obecnie stosowany jako filtr UV w kosmetykach; przemysł powinien zwrócić uwagę na ograniczenia w jego stosowaniu.

BADANIA KOSMETYKÓW I PRODUKTÓW HIGIENY OSOBISTEJ

SGS Polska oferuje szereg usług dotyczących certyfikacji i testowania kosmetyków w zakresie obowiązujących przepisów i regulacji prawnych – zarówno na terenie UE, jak i również Stanów Zjednoczonych. Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badania kosmetyków i produktów higieny osobistej.

Zainteresowanych badaniem produktów kosmetycznych prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42