Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content
Energy

Społeczeństwo coraz lepiej zdaje sobie sprawę z negatywnego wpływu działalności przedsiębiorstw na środowisko naturalne oraz tego jak ważne jest minimalizowanie tego wpływu. Ta świadomość coraz częściej wpływa na decyzje zakupowe konsumentów, którzy oczekują, że produkty będą wytwarzane z poszanowaniem środowiska. Aby udowodnić interesariuszom swoją eko-odpowiedzialność przedsiębiorcy coraz częściej podejmują, zarówno wymagane prawem jak też dobrowolne, działania nastawione na ochronę środowiska i zasobów naturalnych.

SGS oferuje przedsiębiorcom wsparcie w aspektach związanych z ochroną środowiska, od spełniania wymaganych przepisów prawnych, poprzez ocenę oddziaływania na środowisko, po certyfikację systemów zarządzania.

Uwaga promocja!

W ramach działań promujących eko-odpowiedzialność oferujemy 15% rabat na nowe certyfikacje ISO 50001 (system zarządzania energią) i ISO 14001 (system zarządzania środowiskowego) oraz weryfikacje EMAS, które odbędą się do końca 2018 roku.
Klientom, którzy w 2017 zaufali nam przy prowadzeniu audytu energetycznego przedsiębiorstwa oferujemy dodatkowo 15% rabatu na pre-audit ISO 50001.

Spotkania otwarte oraz szkolenia

Dla naszych obecnych i potencjalnych klientów organizujemy też spotkania otwarte oraz szkolenia na tematy związane ze środowiskiem i energią.

 • Szkolenia ISO 14001:2015:
  • "Wymagania ISO 14001:2015" – najbliższy termin 10 grudnia 2018 w Gdyni.
  • "Auditor wewnętrzny ISO 14001:2015" – 13-14 grudnia 2018 w Gdyni.
  • "Przedstawiciel kierownictwa ds. zintegrowanego systemu zarządzania ISO 9001, ISO 14001 oraz OHSAS/PN-N-18001/ISO 45001" – 21-23 listopada 2018 w Warszawie.

  Aktualne terminy można znaleźć TUTAJ

 • Szkolenia ISO 50001:2018:
  • "System zarządzania energią wg ISO 50001:2018. Wymagania normy" – najbliższe szkolenie 5 grudnia w Warszawie.
  • "Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Energią wg ISO 50001:2018" – Warszawa, 6-7 grudnia 2018.

  Aktualne terminy można znaleźć TUTAJ

 • We wrześniu w Warszawie odbyło się spotkanie, którego tematem było odpowiedzialne zarządzanie zasobami i poprawa efektywności energetycznej firm.
  Zainteresowanie jakim cieszyło się spotkanie, potwierdziło wagę podjętego przez nas tematu. Na zaproszenie odpowiedziało ponad 20 firm w tym duże przedsiębiorstwa takie jak m.in. Budimex, ArcelorMittal, Cemex, LG Electronics, UPS czy Tauron Wydobycie.

  Nasi eksperci przedstawili słuchaczom najważniejsze wnioski z przeprowadzonych w 2017 roku przez SGS audytów energetycznych. Audytorzy SGS wykonali je u 73 klientów różnych branż w ponad 270 lokalizacjach. W każdej organizacji zidentyfikowali potencjalne oszczędności, obejmujące od kilku aż do ponad 30% wykorzystywanej energii. Nasi goście mieli okazję poznać statystyki dotyczące możliwości oszczędności energii wskazywane podczas audytów, jak również najczęściej proponowane przez naszych audytorów rozwiązania, które pozwalają poprawić wynik energetyczny zakładu w polskich warunkach klimatycznych i ekonomicznych.

  Podczas spotkania omówiona została także norma ISO 50001:2018 z dużym naciskiem na najnowsze wymagania wprowadzone w nowym wydaniu. Prowadzący podkreślili korzyści jakie daje wdrożenie systemowego myślenia o zarządzaniu energią i certyfikowanie go wg ISO 50001. Do najważniejszych z nich można zaliczyć:
  • obniżenie kosztów energii
  • podniesienie zysków i oszczędności
  • wzrost produktywności
  • obniżenie emisji gazów cieplarnianych (GHG)
  • ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko
  • poprawę reputacji firmy
  • zwiększenie konkurencyjności

Zapraszamy do wspólnych EKO-ODPOWIEDZIALNYCH działań z SGS!