Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Rozpoczęły się drugie publiczne konsultacje dotyczące projektu standardu gospodarki leśnej dla Białorusi FSC-STD-BY-V1-2-2019.

certyfikat FSC
Po jego zatwierdzeniu wszystkie prace nad certyfikacją FSC w Białorusi będą prowadzone zgodnie z zatwierdzonym dokumentem.

Zapraszamy wszystkie zainteresowane strony do wzięcia udziału w tych konsultacjach. Szczegółowe informacje można znaleźć na tej stronie.


Начаты вторые публичные консультации по Проекту Национального стандарта лесоуправления для Республики Беларусь FSC-STD-BY-V1-2-2019. После его утверждения все работы по FSC сертификации в Республике Беларусь будут проводиться согласно утверждённому документу.

Приглашаем всех заинтересованных сторон принять участие в данных консультациях. Более детальную информацию можно найти на сайте.