Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

CEN opublikował normę EN 646:2018 dotyczącą badań trwałości koloru barwionego papieru i tektury przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Sprzeczne normy krajowe mają zostać wycofane najpóźniej do maja 2019 r.

W listopadzie 2018 r. Europejski Komitet Normalizacyjny (Comité Européen de Normalisation, CEN) opublikował normę EN 646:2018: "Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością - określenie trwałości koloru barwionego papieru i tektury".

Nowa norma zastępuje poprzednią - EN 646:2006 - i zawiera istotne zmiany. Obejmują one między innymi:

 

 

  • Przegląd i rozszerzenie zakresu stosowania papieru do kontaktu z żywnością
  • Nową definicję dla papieru z włókna szklanego (niebarwionego)
  • Zastąpienie „płynu modelowego śliny” przez „alkaliczny roztwór soli”
  • Rozszerzenie liczby procedur badawczych z dwóch (A i B) do czterech (od A do D)
  • Ocenę wyłącznie w odniesieniu do skali szarości

Zgodnie z nową normą, sprzeczne z nią normy krajowe, mają zostać wycofane najpóźniej do maja 2019.

Najważniejsze zmiany wprowadzone przez normę EN 646:2018 w odniesieniu do poprzedniej wersji podsumowano w tabeli poniżej:

EN 646 „Papier i tektura przeznaczone do kontaktu z żywnością - określenie trwałości koloru barwionego papieru i tektury"

wersja

2018

2006

Zakres stosowania

- Badanie papieru i tektury barwionych w kontakcie z żywnością

- Badanie papieru i tektury barwionych w kontakcie z żywnością

- Ocena wizualna w odniesieniu do skali szarości w przypadku przebijania

- Wizualna ocena ślepej próby w celu wykrycia przebijania i skali szarości do klasyfikacji

- Niektóre procedury zależą od przewidywalnego stosowania materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością

- Zastosowanie dwóch procedur (A i B) do długiego lub krótkiego kontaktu z żywnością

Odczynniki (punkt 6.3)

Alkaliczny roztwór soli

Roztwór śliny

Warunki badania

Procedura A – Długotrwały kontakt z żywnością:

Procedura A – Długotrwały kontakt z żywnością:

(23 ± 2) °C / 24 h

(23 ± 2) °C / 24 h

Procedura B – Średni kontakt z żywnością:

-

(23 ± 2) °C / 4 h

Procedura C – Długotrwały kontakt z żywnością:

Procedura C – Długotrwały kontakt z żywnością:

(23 ± 2) °C / 10 min.

(23 ± 2) °C / 10 min.

Procedura D – kontakt z żywnością w wysokich temperaturach:

-

(120 ± 3) °C / 0.5 h w oleju (żywność tłusta)

(90 ± 3) °C / 0.5 h w wodzie (żywność wodnista)

Papier z włóknem szklanym (niebarwionym)

Nowa definicja obejmuje wartość pH od 9,0 do 9,5 (ISO 6588-2) jako jeden z warunków

Definicja obejmuje wzrost kapilarny od 190 nm do 210 nm w 10 min (ISO 8787) jako jeden z warunków

Ocena

Ocena wyłącznie w skali szarości (EN 20105-A03)

W skali szarości lub odniesieniu do ślepej próby

Uwaga

- Procedura A obejmuje procedury B i C, oraz

-

- Długotrwały kontakt w podwyższonych temperaturach jest objęty przez procedury A oraz D

 

Data wejścia w życie

Sprzeczne normy krajowe mają zostać wycofane do maja 2019 r.

Najbardziej aktualne - obowiązuje

BADANIA MATERIAŁÓW I OPAKOWAŃ DO KONTAKTU Z ŻYWNOŚCIĄ W SGS

Eksperci SGS posiadają rozległą wiedzę i doświadczenie w badaniach materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. Korzystanie z usług SGS daje pewność, że Państwa produkty spełniają odpowiednie przepisy i normy dotyczące materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością (m.in. (UE) nr 10/2011, (WE) nr 1935/2004, LFGB, FDA czy GB).

Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badania materiałów i produktów przeznaczonych do kontaktu z żywnością.

Zainteresowanych badaniami materiałów i opakowań do kontaktu z żywnością prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42