Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Konsekwencje braku reakcji na ryzyka i przypadki korupcji mogą być dla organizacji poważne. Prawie zawsze oznaczają różnego rodzaju starty i koszty finansowe lub starty wizerunkowe. Wkrótce mogą rodzić także surowe konsekwencje prawne.

norma ISO 37001

Od 3 lat każda organizacja może przygotować i wdrożyć jednolite rozwiązania służące zarządzaniu ryzykiem wystąpienia przypadków korupcji. Wdrażając i certyfikując System Zarządzania Antykorupcyjnego wg normy ISO 37001:2016, organizacja może podjąć skuteczne działania dla bezpieczeństwa swoich pracowników i firmy. Co nie jest bez znaczenia dla jej kondycji i zapobiegania wystąpieniu ewentualnych negatywnych konsekwencji.

Konieczność działań antykorupcyjnych


Obecnie, z uwagi na zalecenia różnych krajowych i międzynarodowych organizacji oraz zmieniające się wymogi prawne, problem przeciwdziałania zjawisku korupcji to nie tylko kwestie wykrywania i reagowania. To także konieczność podjęcia działań w szerszym wymiarze. Przede wszystkim zabezpieczenie się przed ryzykiem wystąpienia korupcji, tak aby w porę rozpoznawać i wprowadzać działania naprawcze.

Jak można się bronić? - idea normy ISO 37001:2016


Naprzeciw takim celom wychodzi International Organization for Standardization i opublikowana przez nią norma z obszaru zarządzania - ISO 37001:2016 System Zarządzania Antykorupcyjnego. Norma ta stanowi odzwierciedlenie międzynarodowych dobrych praktyk i, co ważne, może być stosowana niezależnie od systemu prawnego, rodzaju organizacji i zakresu jej działania.

Zakłada, że każdy podmiot może wdrożyć rozwiązania służące przeciwdziałaniu korupcji, identyfikacji przypadków jej wystąpienia oraz działania naprawcze.

Niewątpliwym atutem tej normy jest możliwość jej certyfikacji przez niezależny podmiot. Tylko wtedy, po audycie zgodności i potwierdzeniu spełnienia wymagań, można wykazać, że wprowadzono System Zarządzania Antykorupcyjnego wg ISO 37001:2016.

Korzyści związane z wdrożeniem normy ISO 37001


Wdrożona i certyfikowana norma ISO 37001 wiąże się z szeregiem korzyści dla organizacji, jak np.:

  • zbudowanie kultury etycznej w organizacji i wśród jej pracowników,
  • możliwość wykazania przed państwowymi organami kontrolnymi i organami ścigania skuteczności działań antykorupcyjnych, chociażby w zakresie wykrywania takich przypadków i ich sprawców,
  • pokazanie i stosowanie w relacjach biznesowych, z kontrahentami, wykonawcami, klientami i innymi podmiotami współpracującymi, że stosowane są wysokie standardy etyczne, a wszelkie działania korupcyjne są nieakceptowane.

 Jakie zagrożenia obejmuje norma ISO 37001


System Zarządzania Antykorupcyjnego wg normy ISO 37001 to przede wszystkim odpowiednio przygotowane i wdrożone procedury oraz pewne wymogi organizacyjne określające sposób postępowania i reagowania na ryzyko korupcji.

Polityka antykorupcyjna, procedury przyjmowania i wręczania prezentów, mechanizmy kontroli, anonimowy i poufny system zgłaszania podejrzeń korupcji oraz procedury wyjaśniania tych przypadków, to jedne z przykładów środków, które muszą być zastosowane. Mogą one zostać wdrożone samodzielnie lub być uzupełnieniem dotychczasowych systemów zarządzania (np. ISO 9001), stanowiąc spójny system zarządzania organizacją. W każdym przypadku muszą być zgodne z wytycznymi określonymi przez ISO.

Dlatego też tylko uzyskany certyfikat ISO wprowadzonego Systemu Antykorupcyjnego stanowić będzie potwierdzenie spełnienia wysokiego standardu zgodności z międzynarodowymi wymogami przeciwdziałania korupcji, stworzenia kultury antykorupcyjnej w organizacji i efektywnego systemu reagowania oraz wyjaśniania każdego przypadku podejrzenia korupcji.

ISO 37001 - wymagania. System Zarządzania Antykorupcyjnego - Szkolenie


Akademia SGS zaprasza wszystkich chcących poznać wymagania normy ISO 37001:2016, przedstawicieli organizacji (prywatnych, jak i publicznych) zamierzających wdrożyć systemowe rozwiązania przeciwdziałania korupcji oraz osób odpowiedzialnych za przeciwdziałanie korupcji na szkolenie z zakresu wymagań normy ISO 37001. W trakcie szkolenia trener przedstawi również skuteczne rozwiązania wdrożenia i utrzymania systemu antykorupcyjnego w organizacji.

Najbliższa edycja szkolenia odbędzie się 3 czerwca 2019 w Warszawie.  

PROGRAM SZKOLENIA:

 

  • Korzyści płynące z wdrożenia systemu zarządzania korupcją
  • Identyfikacja ryzyk korupcyjnych w organizacji i sposoby zapobiegania
  • Omówienie wymagań i zaleceń normy ISO 37001
  • Etapy przygotowania i wdrażania systemu antykorupcyjnego
  • Kluczowe elementy utrzymania systemu przeciwdziałania korupcji
  • Wyzwania i problemy związane z przygotowaniem organizacji do systemu antykorupcyjnego
  • Dobre praktyki i elementy skuteczności wprowadzonych rozwiązań antykorupcyjnych

Terminy kolejnych edycji szkolenia można będzie sprawdzać w harmonogramie szkoleń akademii SGS TUTAJ i TUTAJ (pdf)