Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Od 17 kwietnia 2019 r. Pan Grzegorz Urbanowicz zaczął pełnić funkcję członka zarządu spółki SGS Polska. Reprezentuje zarząd jednoosobowo jako Dyrektor Zarządzający, który jest uprawniony do składania samodzielnie oświadczeń woli, dokonywania czynności prawnych i podpisywania dokumentów w imieniu spółki.

Grzegorz Urbanowicz, Dyrektor Zarządzający SGS Polska

Pan Grzegorz Urbanowicz, nowy Dyrektor Zarządzający SGS Polska sp. z o. o., z firmą jest zawodowo związany od roku 2005. W roku 2012 objął funkcję Business Managera w SGS, zarządzając branżą Environment, Health & Safety, gdzie odpowiadał za zespół ponad 200 specjalistów.

Posiada solidne i szeroko rozwinięte kompetencje w zakresie ochrony środowiska oraz umiejętności programistyczne i zarządcze. Uzyskał tytuł magistra chemii o specjalizacji chemia środowiskowa w 2004 r. na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. W roku 2008 ukończył studia podyplomowe na kierunku Systemy Informacji Geograficznej na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. 

W trakcie swojej kariery zawodowej brał udział w licznych programach szkoleniowych i warsztatach rozwijających zdolności zarządcze, przywódcze oraz sprzedażowe, a także kompetencje z zakresu projektowania aplikacji informatycznych oraz zarządzania finansami. 

Pan Grzegorz Urbanowicz posiada wiedzę z zakresu zagadnień technicznych i prawnych w zakresie monitoringu gleby, wody, akustyki, badań geodezyjnych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. Zdobył doświadczenie w tworzeniu i wdrażaniu zintegrowanych systemów komputerowych wspomagających zarządzanie przedsiębiorstwem i proces sprzedaży. Prowadził badania środowiskowe i projekty doradcze dla sektora publicznego oraz przemysłu. W swojej karierze aktywnie uczestniczył w optymalizacji procesów laboratoryjnych, stale wpływając na poprawę procesów sprzedażowych oraz relacji z klientem.

Po 14 latach pracy ze stanowiska ustąpił Pan Jarosław Sawicki. Dziękujemy mu za zaangażowanie i wkład włożony w rozwój SGS Polska.