Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Od suszarek bębnowych i telewizorów po laptopy i lampy – producenci sprzętu elektrycznego i elektronicznego stoją przed nowymi wyzwaniami związanymi z utrzymaniem znaku CE dla swoich produktów, ponieważ tego lata wchodzą w życie nowe przepisy w ramach unijnej dyrektywy RoHS2.

tablets

W najnowszej białej księdze "Unia Europejska RoHS2 - Zrozumienie Wymogów i Strategii Zgodności" SGS dokonuje przeglądu celów dyrektywy i analizuje prawdopodobne skutki i konsekwencje dla producentów sprzętu elektrycznego i elektronicznego (EEE).

Dyrektywa RoHS, wprowadzona w 2002 r. w celu przyczynienia się do ochrony zdrowia ludzkiego i środowiska, stanowi obecnie ważną część podstawy zgodności łańcucha dostaw w przemyśle EEE. Stworzyła ona efektywny punkt wyjścia dla identyfikacji i usuwania substancji niebezpiecznych i toksycznych z EEE. Ponadto poprzez projektowanie produktów bez użycia tych substancji oraz skupienie się na cyklu życia produktu, materiały mogą być poddawane recyklingowi, ograniczając ilość odpadów w celu ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego.

Pierwotnie dyrektywa RoHS obejmowała sześć substancji objętych ograniczeniami, w tym ołów, kadm i rtęć. Od lipca 2019 r. w życie wejdzie ograniczenie dotyczące dziesięciu substancji na mocy dyrektywy RoHS2. Co istotne, produkty, które nie spełniają jej wymogów, nie mogą być oznaczone znakiem CE i nie mogą być oferowane do sprzedaży w krajach UE.

 

ZAPEWNIENIE ZGODNOŚCI POPRZEZ DoC

W celu zapewniania zgodności, producenci muszą stworzyć dokumentację techniczną i wydać Deklarację Zgodności (DoC, z ang. Declaration of Conformity), która wymaga od nich zebrania aktualnych DoC od wszystkich podmiotów gospodarczych w łańcuchu dostaw lub przeprowadzenia pełnej oceny gotowego produktu.

Producenci mogą oceniać swoje produkty w następujący sposób:

  • Analiza produktu i wykaz materiałów (BoM, z ang. Bill of Materials), aby określić wymagane informacje
  • Kontakt z łańcuchem dostaw w celu uzyskania odpowiednich materiałów i informacji dotyczących zgodności
  • Sprawdzenie i ustalenie, czy informacje uzyskane od dostawców są wiarygodne i możliwe do przyjęcia

Dla wielu producentów podejście DoC może być niezwykle pracochłonne, zwłaszcza jeśli mają oni złożone produkty lub łańcuchy dostaw. Zmusza to producenta EEE do uzyskania aktualnej Deklaracji zgodności lub oświadczenia o zgodności od każdego dostawcy - od dostawców surowców do producentów podzespołów. Ponadto producent musi wziąć na siebie odpowiedzialność prawną, jeśli informacje od dostawcy są nieaktualne lub niedokładne.

 

PODEJŚCIE OPARTE NA RYZYKU (W TYM PEŁNE TESTOWANIE GOTOWEGO PRODUKTU)

Uruchomienie certyfikowanego laboratorium lub placówki badawczej w celu przeprowadzenia analizy dostarczonego materiału lub gotowego produktu pod kątem obecności substancji niebezpiecznych, daje producentowi kontrolę.

Czasami konieczne jest przeprowadzenie kompletnych testów, gdzie produkt jest podzielony na najmniejsze "homogeniczne" komponenty, ale w wielu przypadkach proces może być ograniczony przez jedną z poniższych opcji:

  1. Badanie tylko tych części, w których mogłyby według logiki być używane substancje objęte ograniczeniami (ocena ryzyka)
  2. Badanie tylko tych substancji, które prawdopodobnie mogłyby się znajdować w danym produkcie, np. badanie na obecność ftalanów w elastycznych tworzywach sztucznych

Zaufany łańcuch dostaw pomoże w uzyskaniu zawartości materiału, informacji o substancjach niebezpiecznych i/lub deklaracji. Jeśli konieczne jest przeprowadzenie badań, normy serii IEC 62321 mogą dostarczyć metod badawczych i kryteriów oceny komponentów i materiałów pod kątem zawartości substancji objętych ograniczeniami.

Pobierz kopię białej księgi >

 

David Linder, kierownik techniczny RSTS w SGS, stwierdził:

"Zapewnienie zgodności produktów z wymaganiami jest czasochłonnym zajęciem. Ta biała księga opisuje wyzwania, jakie są stawiane przed wszystkimi producentami. Przepisy ulegają zmianie, identyfikuje się dodatkowe substancje niebezpieczne, a dostawcy mogą w każdej chwili zmienić formuły lub konstrukcję swoich produktów.”

 

BADANIA ROHS

SGS Polska oferuje usługi badania RoHS metali i tworzyw sztucznych pod kątem nowych wymagań (z ftalanami) wg dyrektywy (EU) 2015/863. Badania są przeprowadzane w akredytowanych laboratoriach z użyciem precyzyjnych metod. Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badania i certyfikacji RoHS.

Zainteresowanych badaniami RoHS lub innymi badaniami chemicznymi, prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42