Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Od końca 2018 r. RAPEX, unijny system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach niespożywczych, wydał powiadomienie o licznych niezgodnościach RoHS i TZO w wielu rodzajach produktów elektrycznych i elektronicznych.

Man holding external battery and smart phone

Od końca 2018 r. unijny system wczesnego ostrzegania o niebezpiecznych produktach niespożywczych (RAPEX) wydał wiele powiadomień o niezgodnościach z dyrektywą RoHS w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Stwierdzono, że wiele rodzajów produktów elektrycznych i elektronicznych przekracza limity ustanowione w dyrektywie RoHS. Obejmuje to urządzenia komunikacyjne, sprzęt oświetleniowy, akcesoria elektroniczne, zabawki elektryczne i inne produkty tego typu. Większość zgłoszeń pochodzi od organów nadzoru rynku państw członkowskich UE - Szwecji, Malty, Litwy i Łotwy. Z powiadomień wynika, że naruszenia RoHS wynikają głównie z nadmiernej zawartości ołowiu i kadmu w niektórych łączeniach lutowniczych. Ponadto w przypadku niektórych tworzyw sztucznych wykryto, że zawartość krótkołańcuchowych chlorowanych parafin (SCCP) przekracza dozwolony limit, co oznacza niezgodność tych produktów z rozporządzeniem TZO w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych (POP, z ang. Persistent Organic Pollutants). Niepełny wykaz ostatnich ostrzeżeń dotyczących przekroczeń RoHS i TZO podsumowano w tabeli poniżej. 

Ostatnie ostrzeżenia dotyczące RoHS i TZO w systemie RAPEX (wykaz niepełny): 

Produkt

Zagrożenie

Środki ostrożności zastosowane przez zgłaszające państwo

Słuchawki

Lutowanie zawiera ołów (54%).

Wycofanie produktu z rynku. Firma zgłoszona do prokuratury.

Słuchawki douszne

Lutowanie zawiera ołów (83%).

Słuchawki nauszne

Produkt zawiera kadm i ołów.

Wycofanie produktu z rynku.

Składana lampa biurowa

Lutowanie zawiera ołów (71%).

Wycofanie produktu z rynku. Firma zgłoszona do prokuratury.

Lampa elektryczna

Lutowanie zawiera ołów (65%), plastikowy kabel zawiera SCCP (0,3%).

Wycofanie produktu z rynku.

Palnik

Lutowanie zawiera ołów (50%).

Wycofanie produktu z rynku. Firma zgłoszona do prokuratury.

Palnik

Lutowanie zawiera kadm (0,39%) i ołów (48%).

Kask ze światłem LED

Lutowanie zawiera ołów (46%).

Kabel RCA

Lutowanie zawiera ołów (0,3%).

Wycofanie produktu z rynku.

Dron z lampkami

Lutowanie zawiera kadm (0,1%) i ołów (79%).

Opaska odbłyskowa LED

Lutowanie zawiera ołów (81%), plastikowy kabel zawiera SCCP (0,931%).

Wycofanie produktu z rynku. Firma zgłoszona do prokuratury.

Zestaw renifera (nakrycie głowy z oświetleniem)

Lutowanie w komorze baterii zawiera ołów (79%).

Wycofanie produktu z rynku.

Fantazyjne akcesorium odzieżowe (muszka z oświetleniem)

Lutowanie w komorze baterii zawiera ołów (68%).

Tamagotchi

Lutowanie w trzech różnych miejscach zabawki zawiera ołów i kadm w niedozwolonych ilościach.

Elektryczny samochód

Zawartość ołowiu w lutowaniu przekracza dozwolony limit.

Klawiatura muzyczna

Cztery lutowania zawierają kadm (0,03%) i ołów (61%).

Zabawkowy telefon

Lutowania zawierają kadm (0,19%) i ołów (77,3%).

Zniszczenie produktu.

Zabawka LED

 

Wycofanie produktu z rynku.

 

Warto zauważyć, że ograniczenie dotyczące czterech nowych ftalanów (DEHP, BBP, DBP i DIBP) wejdzie w życie dla kategorii 1-7 i 10-11 produktów wymienionych w załączniku I do dyrektywy RoHS od 22 lipca 2019 r. oraz od 22 lipca 2021 r. dla kategorii 8-9 (urządzeń medycznych i monitorujących) produktów wymienionych w załączniku I do dyrektywy RoHS. Zgodność dotycząca nowo wprowadzonych w życie substancji będzie najprawdopodobniej przedmiotem intensywnej kontroli ze strony organów nadzoru rynku państw członkowskich UE.

Ta zwiększona częstotliwość powiadomień świadczy o tym, że państwa członkowskie UE w coraz większym stopniu zwracają uwagę na kontrole zgodności z dyrektywą RoHS.

SGS zaleca przedsiębiorstwom wzmocnienie kontroli jakości w celu zapewnienia zgodności z dyrektywą RoHS w UE.

BADANIA ROHS

Oferujemy usługi badania RoHS metali i tworzyw sztucznych pod kątem nowych wymagań (z ftalanami) wg dyrektywy (EU) 2015/863. Badania są przeprowadzane w akredytowanych laboratoriach z użyciem precyzyjnych metod. Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badania i certyfikacji RoHS.

Zainteresowanych badaniami RoHS lub innymi badaniami chemicznymi, prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42