Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Europejski Komitet Normalizacyjny opublikował nową wersję normy EN 71-3 z 2019 r. w sprawie migracji określonych pierwiastków w zabawkach. Sprzeczne z nią normy krajowe mają zostać wycofane do października 2019 r.

baby playing toy

W maju 2018 r. Unia Europejska czterokrotnie wzmocniła limit migracji chromu (VI) w zeskrobanych materiałach zabawek (kategoria III materiałów zabawek) zgodnie z dyrektywą (UE) 2018/725 zmieniającą dyrektywę w sprawie bezpieczeństwa zabawek 2009/48/WE (TSD) (Safeguard 69/18). Nowy limit wejdzie w życie 18 listopada 2019 r.

W kwietniu 2019 r. Europejski Komitet Normalizacyjny (Comité Européen de Normalisation, CEN) opublikował normę EN 71-3:2019 dotyczącą migracji 19 pierwiastków w materiałach zabawek. Nowa norma zawiera istotne zmiany techniczne w porównaniu z poprzednią wersją, EN 71-3:2013+A3:2018. Należą do nich:

 • Wprowadzenie nowego dopuszczalnego limitu migracji chromu (VI) w materiałach zabawek kategorii III
 • Korektę procedur pobierania i przygotowywania próbek, w tym procedur odparafinowania i kontroli pH
 • Nie jest już konieczne stosowanie przesiewania
 • Zmiana metod obliczeniowych, w tym tych dla chromu (III)
 • Zmiana metod badawczych dla stabilizacji roztworów migracyjnych, pierwiastków ogólnych i cyny organicznej
 • Zastąpienie metody badania dla chromu (III) i chromu (VI) metodą badania dla chromu (VI), która umożliwia określenie zawartości chromu (VI) przy wartościach granicznych dla wszystkich kategorii materiałów

 

Co ciekawe, część informacyjna normy zawiera szacunki względnej replikowalności uzyskane na podstawie danych pochodzących z badań międzylaboratoryjnych.

Należy również zauważyć, że nowa norma wskazuje, iż wykrywanie chromu (VI) przy użyciu chromatografii jonowej (IC) z przystawką pochodnych po przejściu przez kolumnę i spektroskopią ultrafioletową (UV/VIS) jest odpowiednie dla materiałów zabawek kategorii III.

Zgodnie z EN 71-3:2019, norma ta uzyska status normy krajowej do października 2019 r., a normy kolidujące ze sobą należy wycofać najpóźniej do tej daty. Oczekuje się, że norma ta zostanie zharmonizowana w ramach dyrektywy zabawkowej (TSD) po oficjalnym przyjęciu przez Komisję Europejską (WE) i publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

Najważniejsze zmiany dotyczące limitów migracji chromu (VI) pomiędzy EN 71-3:2013+A3:2018 a EN 71-3:2019 podsumowano w tabeli poniżej.

 

 

Kategoria I

Kategoria II

Kategoria III

 

(suche, kruche, sproszkowane lub elastyczne materiały zabawek)

(płynne lub lepkie materiały zabawek)

(zeskrobane materiały zabawek)

 

EN 71-3:2013+A3:2018*

0.02

0.005

0.2

 

EN 71-3:2019**

0.02

0.005

0.2/0.053***

 

* Przywołane w Dz.U. dla domniemania zgodności z TSD

** Oczekuje się, że zostanie przywołana w Dz.U. UE w celu domniemania zgodności z TSD

*** Wzmocniony limit 0,053 mg/kg został zmieniony na mocy dyrektywy (UE) 2018/725 i ma zastosowanie od dnia 18 listopada 2019 r.

 

Definicje:

Kategoria

Materiał zabawki

Przykład

I

Suchy, kruchy, sproszkowany lub elastyczny

 • Kreda, sprasowane tabletki malarskie, kredki, gips paryski, piasek magiczny, masy modelarskie i plastelina
 • Utwardzone masy modelarskie PVC

II

Płynny lub lepki

 • Roztwory bąbelkowe, farby do malowania palcami, płynne kleje, farby plakatowe, slime’y

III

Zeskrobany

 • Ceramika, szkło, metale i stopy metali, tekstylia i drewno
 • Elastomery, polimery i materiały do powlekania powierzchni
 • Inne materiały, takie jak kości, skóra i gąbki naturalne

 

 

BADANIA ZABAWEK

SGS Polska oferuje szereg usług dotyczących badania zabawek, certyfikacji zabawek oraz doradztwa w zakresie zgodności z dyrektywą zabawkową 2009/48/WE, normą europejską EN 71, REACH czy RoHS. Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badania zabawek.

Zainteresowanych usługami w zakresie badania zabawek prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42


 

Kategoria I

Kategoria II

Kategoria III

 

(suche, kruche, sproszkowane lub elastyczne materiały zabawek)

(płynne lub lepkie materiały zabawek)

(zeskrobane materiały zabawek)

 

EN 71-3:2013+A3:2018*

0.02

0.005

0.2

 

EN 71-3:2019**

0.02

0.005

0.2/0.053***

 

* Przywołane w Dz.U. dla domniemania zgodności z TSD

** Oczekuje się, że zostanie przywołana w Dz.U. UE w celu domniemania zgodności z TSD

*** Wzmocniony limit 0,053 mg/kg został zmieniony na mocy dyrektywy (UE) 2018/725 i ma zastosowanie od dnia 18 listopada 2019 r.

 

 

Kategoria I

Kategoria II

Kategoria III

 

(suche, kruche, sproszkowane lub elastyczne materiały zabawek)

(płynne lub lepkie materiały zabawek)

(zeskrobane materiały zabawek)

 

EN 71-3:2013+A3:2018*

0.02

0.005

0.2

 

EN 71-3:2019**

0.02

0.005

0.2/0.053***

 

* Przywołane w Dz.U. dla domniemania zgodności z TSD

** Oczekuje się, że zostanie przywołana w Dz.U. UE w celu domniemania zgodności z TSD

*** Wzmocniony limit 0,053 mg/kg został zmieniony na mocy dyrektywy (UE) 2018/725 i ma zastosowanie od dnia 18 listopada 2019 r.

 

 

Kategoria I

Kategoria II

Kategoria III

 

(suche, kruche, sproszkowane lub elastyczne materiały zabawek)

(płynne lub lepkie materiały zabawek)

(zeskrobane materiały zabawek)

 

EN 71-3:2013+A3:2018*

0.02

0.005

0.2

 

EN 71-3:2019**

0.02

0.005

0.2/0.053***

 

* Przywołane w Dz.U. dla domniemania zgodności z TSD

** Oczekuje się, że zostanie przywołana w Dz.U. UE w celu domniemania zgodności z TSD

*** Wzmocniony limit 0,053 mg/kg został zmieniony na mocy dyrektywy (UE) 2018/725 i ma zastosowanie od dnia 18 listopada 2019 r.

Definicje:

 

Kategoria I

Kategoria II

Kategoria III

 

(suche, kruche, sproszkowane lub elastyczne materiały zabawek)

(płynne lub lepkie materiały zabawek)

(zeskrobane materiały zabawek)

 

EN 71-3:2013+A3:2018*

0.02

0.005

0.2

 

EN 71-3:2019**

0.02

0.005

0.2/0.053***

 

* Przywołane w Dz.U. dla domniemania zgodności z TSD

** Oczekuje się, że zostanie przywołana w Dz.U. UE w celu domniemania zgodności z TSD

*** Wzmocniony limit 0,053 mg/kg został zmieniony na mocy dyrektywy (UE) 2018/725 i ma zastosowanie od dnia 18 listopada 2019 r.

Definicje:

 

Kategoria I

Kategoria II

Kategoria III

 

(suche, kruche, sproszkowane lub elastyczne materiały zabawek)

(płynne lub lepkie materiały zabawek)

(zeskrobane materiały zabawek)

 

EN 71-3:2013+A3:2018*

0.02

0.005

0.2

 

EN 71-3:2019**

0.02

0.005

0.2/0.053***

 

* Przywołane w Dz.U. dla domniemania zgodności z TSD

** Oczekuje się, że zostanie przywołana w Dz.U. UE w celu domniemania zgodności z TSD

*** Wzmocniony limit 0,053 mg/kg został zmieniony na mocy dyrektywy (UE) 2018/725 i ma zastosowanie od dnia 18 listopada 2019 r.

Definicje:

 

Kategoria I

Kategoria II

Kategoria III

 

(suche, kruche, sproszkowane lub elastyczne materiały zabawek)

(płynne lub lepkie materiały zabawek)

(zeskrobane materiały zabawek)

 

EN 71-3:2013+A3:2018*

0.02

0.005

0.2

 

EN 71-3:2019**

0.02

0.005

0.2/0.053***

 

* Przywołane w Dz.U. dla domniemania zgodności z TSD

** Oczekuje się, że zostanie przywołana w Dz.U. UE w celu domniemania zgodności z TSD

*** Wzmocniony limit 0,053 mg/kg został zmieniony na mocy dyrektywy (UE) 2018/725 i ma zastosowanie od dnia 18 listopada 2019 r.

Definicje:

 

Kategoria I

Kategoria II

Kategoria III

 

(suche, kruche, sproszkowane lub elastyczne materiały zabawek)

(płynne lub lepkie materiały zabawek)

(zeskrobane materiały zabawek)

 

EN 71-3:2013+A3:2018*

0.02

0.005

0.2

 

EN 71-3:2019**

0.02

0.005

0.2/0.053***

 

* Przywołane w Dz.U. dla domniemania zgodności z TSD

** Oczekuje się, że zostanie przywołana w Dz.U. UE w celu domniemania zgodności z TSD

*** Wzmocniony limit 0,053 mg/kg został zmieniony na mocy dyrektywy (UE) 2018/725 i ma zastosowanie od dnia 18 listopada 2019 r.

Definicje:

 

Kategoria I

Kategoria II

Kategoria III

 

(suche, kruche, sproszkowane lub elastyczne materiały zabawek)

(płynne lub lepkie materiały zabawek)

(zeskrobane materiały zabawek)

 

EN 71-3:2013+A3:2018*

0.02

0.005

0.2

 

EN 71-3:2019**

0.02

0.005

0.2/0.053***

 

* Przywołane w Dz.U. dla domniemania zgodności z TSD

** Oczekuje się, że zostanie przywołana w Dz.U. UE w celu domniemania zgodności z TSD

*** Wzmocniony limit 0,053 mg/kg został zmieniony na mocy dyrektywy (UE) 2018/725 i ma zastosowanie od dnia 18 listopada 2019 r.

Definicje: