Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Instytut Techniczny SGS specjalizuje się w projektach edukacyjnych (szkolenia, warsztaty, konferencje) dla branży wodociągowo-kanalizacyjnej. Omawiane są na nich prawne, ekonomiczne i techniczne aspekty działalności przedsiębiorstw.

Water treatment equipment

Nasi eksperci pomogą Ci poszerzyć wiedzę w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Prowadzą działalność naukowo - badawczą, doradzają przedsiębiorstwom oraz publikują materiały w wydawnictwach branżowych.

 

Zapraszamy Państwa do udziału w różnorodnych projektach edukacyjnych, takich jak:

 

 • Ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków oraz jej wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych;

 

 • Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków;

 

 • Taryfy dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzanie ścieków w praktyce przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych oraz gmin;

 

 • Przyłączenie do sieci wodociągowo - kanalizacyjnej / przegląd przepisów prawnych, orzecznictwa UOKIK i praktyki;

 

 • Rozstrzyganie sporów pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą usług;

 

 • Podatki w działalności przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych;

 

 • Praktyczne aspekty rozliczenia za wodę i ścieki pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą;

 

 • Praktyczne aspekty windykacji należności, odcięcia dostaw wody oraz zamknięcia przyłączy wodociągowo-kanalizacyjnych;

 

 • Kluczowe elementy procesu inwestycyjno-budowlanego i jego wpływ na eksploatację obiektów gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej;

 

 • Zagospodarowania osadów ściekowych. Najnowsze obowiązki dla przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych;

 

 • Zarządzanie ryzykiem w zaopatrzeniu w wodę. Analiza ryzyka dla ujęcia wody i ocena ryzyka dostaw;

 

 • Opłaty środowiskowe. Aktualne uwarunkowania prawne;

 

 • Pobieranie próbek wody.

   

Skontaktuj się z nami już dziś, aby otrzymać więcej informacji o szkoleniach eksperckich dla przedstawicieli BRANŻY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ: instytut.techniczny@sgs.com.

 

 

Instytut Techniczny SGS prowadzi najwyższej jakości szkolenia, warsztaty i konferencje branżowe. Realizowane są dzięki wiedzy ekspertów i naszym wieloletnim doświadczeniu.

 

Zapraszamy pracowników każdego szczebla organizacyjnego, polskich przedsiębiorstw jak i międzynarodowych korporacji.

 

Więcej informacji na stronie Instytutu Technicznego SGS