Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

We wrześniu 2018 roku opublikowana została nowa, uaktualniona wersja normy ISO/IEC 20000-1:2018 „Technika informatyczna - Zarządzanie usługami - Część 1: Wymagania dla systemu zarządzania usługami”.

System zarządzania usługami IT (ITSMS) ISO/IEC 20000-1 to międzynarodowy standard, który umożliwia organizacjom wykazanie stosowania najlepszych praktyk w zarządzaniu usługami IT.
Standard zawiera zestaw wymagań dotyczących zarządzania zewnętrznymi i wewnętrznymi podmiotami oraz usługami w celu osiągnięcia potrzeb firmy i klientów. Pomaga także organizacji stale ulepszać dostarczanie usług IT oraz dostosowywać się do najlepszych praktyk ITIL®. ISO/IEC 20000-1 jest wzorcowym standardem, według którego oceniane są wszystkie procesy zarządzania usługami IT.

Po 7 latach od ostatniej aktualizacji we wrześniu 2018 roku została opublikowana nowa wersja normy ISO/IEC 20000-1:2018 .

PRZEJŚCIE ISO/IEC 20000-1:2011 NA ISO/IEC 20000-1:2018

Okres przejściowy wynosi 3 lata (biegnie od 30 września 2018 r.). Wszystkie akredytowane certyfikaty ISO 20000-1:2011 wygasną lub zostaną wycofane nie później niż 29 września 2021 r. Do tego czasu organizacje chcące utrzymać certyfikację musza dostosować swoje systemy zarządzania do nowych wymagań i przejść na ISO 20000-1:2018 podczas auditu nadzoru lub auditu recertyfikacyjnego.
Dodatkowo po 31 marca 2020 roku wszystkie audity certyfikujące oraz recertyfikujące będą prowadzone wyłącznie na zgodność z nową normą ISO 20000-1:2018.

ISO 20000 transition timeline

ZMIANY W NORMIE ISO/IEC 20000-1:2018 WZGLĘDEM EDYCJI Z 2011 ROKU

 • Nowa norma została zmieniona zgodnie z wymaganiami zawartymi w Annex SL, aby ułatwić integrację systemu zarządzania usługami IT z innymi systemami zarządzania opartymi na normach ISO, w tym ISO/IEC 27001, ISO 22301, ISO 9001.
  • Wprowadzono nową strukturę i nazwy klauzul (High Level Structure).
  • Zmieniono i dostosowano terminy i definicje, aby uwzględnić warunki specyficzne dla standardów systemu zarządzania.
  • Dodano nowe wymagania dotyczące kontekstu organizacji i działań związanych z ryzykiem i szansami.
  • Zaktualizowano wymagania dotyczące udokumentowanych informacji, zasobów, kompetencji i świadomości.
 • Zmieniono lub dodano klauzule, aby uwzględnić rosnące trendy w zarządzaniu usługami, takie jak usługi zintegrowane czy zarządzanie wieloma dostawcami usług przez integratora.
 • Usunięto niektóre szczegóły, aby umożliwić organizacjom większą elastyczność w spełnianiu wymagań.
 • Wprowadzono wyraźny wymóg „ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania usługami”.
 • Usunięto odniesienia do metodologii PDCA ze względu na możliwość stosowania wielu metod doskonalenia systemów zarzadzania.
 • Wprowadzono dodatkowe wymagania dotyczące planowania usług, wiedzy, zarządzania aktywami, zarządzania popytem i świadczenia usług.
 • Wymagania dotyczące zarządzania incydentami i zarządzania zgłoszeniami serwisowymi zostały podzielone na dwa zestawy wymagań, podobnie jak wymagania dotyczące zarządzania dostępnością usług i zarządzania ciągłością usług.

Dzięki wsparciu naszych ekspertów możemy zapewnić organizacjom cenne porady i wskazówki dotyczące przejścia. Oferujemy też analizę luk oraz szkolenia z systemu zarządzania usługami IT wg ISO/IEC 20000-1:2018.

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji.