Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Instytut Techniczny SGS przeprowadził 15 maja 2019 r. w Warszawie kolejną edycję szkolenia eksperckiego: „Przyłączenie do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej dla przedstawicieli przedsiębiorstw”.

Water treatment facility

Na szkoleniu poruszone zostały następujące kwestie:

  • Warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
  • Odmowa przyłączenia do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej;
  • Nowe zasady rozstrzygania sporów w przypadku odmowy przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
  • Wykonywanie przez przyszłego odbiorcę usług przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej;
  • Brak technicznych możliwości przyłączenia a budowa sieci przez inwestora prywatnego;
  • Obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej według ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
  • Eksploatacja przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

 

Uczestnicy opuścili spotkanie bogatsi w wiedzę na temat prawnych wymagań, orzecznictwa UOKiK oraz praktyki w obszarze przyłączenia do sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.

Szkolenie prowadził ekspert zajmujący się zawodowo gospodarką wodno-ściekową, w szczególności zagadnieniami zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 

Nadchodzące szkolenia:

  • Opłaty za korzystanie za środowisko – forma warsztatowa (czerwiec 2019)
  • Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (lipiec 2019)
  • Praktyczne aspekty rozliczenia za wodę i ścieki pomiędzy przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym a odbiorcą (lipiec 2019)

   

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać więcej informacjiinstytut.techniczny@sgs.com.

 

Instytut Techniczny SGS to najwyższej jakości szkolenia, warsztaty i konferencje branżowe, realizowane w oparciu o ekspercką wiedzę i wieloletnie doświadczenie. Skierowane są do pracowników każdego szczebla organizacyjnego, polskich przedsiębiorstw oraz międzynarodowych korporacji.

Więcej na stronie Instytutu Technicznego SGS