Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

5 lutego 2019 r. Komisja Europejska opublikowała dyrektywy (UE) 2019/169 ~ (UE) 2019/178 odnawiające dziewięć wyłączeń i dodające jedno nowe wyłączenie do załącznika III dyrektywy RoHS 2.

Electronic circuit board

Aktualizacje obejmują różne zastosowania materiałów i komponentów zawierających ołów i kadm, w tym:

  • Ołów w zastosowaniach w niektórych rodzajach ceramiki dielektrycznej, stopach lutowniczych, proszku fluorescencyjnym i tuszach drukarskich
  • Kadm w niektórych stykach elektrycznych i farbach drukarskich

Dyrektywy UE 2019/169 do 2019/177 zawierają bardziej precyzyjną definicję zakresu stosowania wyłączenia i aktualizują daty wygaśnięcia, natomiast dyrektywa UE 2019/178 dodaje nowe wyłączenie (pozycja 42) dla ołowiu w szczególnych zastosowaniach.

Zmiany te weszły w życie dwudziestego dnia po opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym, a państwa członkowskie będą musiały przyjąć te aktualizacje do dnia 1 marca 2020 r., z wyjątkiem nowo dodanej „pozycji 42”, która będzie obowiązywać od dnia 22 lipca 2019 r. Zaktualizowane wyłączenia do dyrektywy RoHS podsumowano w tabeli:

Tabela. Zaktualizowane wyłączenia i daty wygaśnięcia do załącznika III dyrektywy RoHS 2011/65/UE

Pozycja nr

Wyłączenie

Data wygaśnięcia / kategoria

 

 

 

7(c)-II

Ołów w ceramice dielektrycznej w kondensatorach o napięciu znamionowym 125 V AC lub 250 V DC lub wyższym. Nie dotyczy zastosowań wymienionych w pkt 7(c)-I i 7(c)-IV niniejszego załącznika.

- 21 lipca 2021 r. dla kategorii 1-7 i 10

- 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz przyrządy do nadzoru i kontroli w przemyśle

- 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8.

- 21 lipca 2024 r. dla przyrządów do nadzoru i kontroli w przemyśle kategorii 9 oraz dla kategorii 11.

7(c)-IV

Ołów w dielektrycznych materiałach ceramicznych na bazie PZT do kondensatorów wchodzących w skład układów scalonych lub dyskretnych półprzewodników.

- 21 lipca 2021 r. dla kategorii 1-7 i 10

- 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz przyrządy do nadzoru i kontroli w przemyśle

- 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8.

- 21 lipca 2024 r. dla przyrządów do nadzoru i kontroli w przemyśle kategorii 9 oraz dla kategorii 11.

8(b)

Kadm i jego związki w stykach elektrycznych.

- 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz przyrządy do nadzoru i kontroli w przemyśle

- 21 lipca 2023 r. dla 8 wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

- 21 lipca 2024 r. dla 9 przyrządów do nadzoru i kontroli w przemyśle oraz dla kategorii 11.

8(b)-I

Kadm i jego związki w stykach elektrycznych używanych w następujących zastosowaniach:

Stosuje się do kategorii od 1 do 7 i 10 i wygasa 21 lipca 2021 r.

- Wyłączniki obwodów elektrycznych

- Czujniki termiczne

- Termiczne osłony silników (z wyjątkiem hermetycznych osłon termicznych silników)

- Przełączniki prądu przemiennego o wartości znamionowej:

o 6 A i więcej przy napięciu 250 V AC i więcej, lub

o 12 A i więcej przy napięciu 125 V AC i więcej

- Przełączniki prądu stałego o prądzie znamionowym 20 A i większym przy napięciu 18 V DC i większym, oraz

- Przełączniki do pracy przy częstotliwości zasilania ≥ 200 Hz

 

15

Ołów w stopach lutowniczych w celu uzyskania trwałego połączenia elektrycznego pomiędzy matrycą półprzewodnikową a nośnikiem w ramach pakietów układów scalonych typu flip chip.

Dotyczy kategorii 8, 9 i 11:

- 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz przyrządy do nadzoru i kontroli w przemyśle.

- 21 lipca 2023 r. dla 8 wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

- 21 lipca 2024 r. dla 9 przyrządów do nadzoru i kontroli w przemyśle oraz dla kategorii 11.

15(a)

Ołów w stopach lutowniczych w celu uzyskania trwałego połączenia elektrycznego pomiędzy matrycą półprzewodnikową a nośnikiem w ramach pakietów układów scalonych typu flip chip, w przypadku gdy zastosowanie ma przynajmniej jedno z poniższych kryteriów:

Stosuje się do kategorii od 1 do 7 i 10 i wygasa 21 lipca 2021 r.

- Węzeł technologii półprzewodnikowej o długości fali 90 nm lub większej

- Pojedyncza matryca o powierzchni 300 mm2 lub większej w dowolnym węźle technologii półprzewodnikowej

- Pakiety matryc ułożone w stosy z matrycą o powierzchni 300 mm2 lub większej lub silikonowe przekładki o powierzchni 300 mm2 lub większej

18(b)

Ołów jako aktywator w proszku fluorescencyjnym (1 % ołowiu wagowo lub mniej) w lampach wyładowczych używanych jako lampy solaryjne zawierające luminofory takie jak BSP (BaSi2O5:Pb)

- 21 lipca 2021 r. dla kategorii 1-7 i 10

- 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz przyrządy do nadzoru i kontroli w przemyśle

- 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8.

- 21 lipca 2024 r. dla przyrządów do nadzoru i kontroli w przemyśle kategorii 9 oraz dla kategorii 11.

18(b)-I

Ołów jako aktywator w proszku fluorescencyjnym (1 % ołowiu wagowo lub mniej) w lampach wyładowczych zawierających luminofory takie jak BSP (BaSi2O5:Pb), gdy są stosowane w urządzeniach medycznych do fototerapii.

Stosuje się do pkt 5 i 8, z wyłączeniem zastosowań objętych pozycją 34 załącznika IV i wygasa w dniu 21 lipca 2021 r.

21

Ołów i kadm w tuszach drukarskich do nakładania emalii na szkło, takich jak szkło borokrzemianowe i szkło sodowo-wapniowe.

Stosuje się do kategorii 8, 9 i 11:

- 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz przyrządy do nadzoru i kontroli w przemyśle.

- 21 lipca 2023 r. dla 8 wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro.

- 21 lipca 2024 r. dla 9 przyrządów do nadzoru i kontroli w przemyśle oraz dla kategorii 11.

21(a)

Kadm stosowany w kolorowym szkle w celu zapewnienia funkcji filtrujących, stosowany jako komponent w zastosowaniach oświetleniowych zainstalowanych w wyświetlaczach i panelach sterowania EEE.

Stosuje się do 1-7 i 10 z wyjątkiem zastosowań objętych pozycją 21(b) lub 39 i wygasa 21 lipca 2021 r.

21(b)

Kadm w tuszach drukarskich do nakładania emalii na szkło, takich jak szkło borokrzemianowe i szkło sodowo-wapniowe.

Stosuje się do pkt 1-7 i 10, z wyjątkiem wniosków objętych pozycją 21(b) lub 39 i wygasa 21 lipca 2021 r.

21(c)

Ołów w tuszach drukarskich do nakładania emalii na szkła inne niż borokrzemianowe.

Stosuje się do 1-7 i 10 i wygasa 21 lipca 2021 r.

29

Ołów związany w szkle kryształowym, jak określono w załączniku I (kategorie 1, 2, 3 i 4) do dyrektywy Rady 69/493/EWG.

- 21 lipca 2021 r. dla kategorii 1-7 i 10

- 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz przyrządy do nadzoru i kontroli w przemyśle

- 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8.

- 21 lipca 2024 r. dla przyrządów do nadzoru i kontroli w przemyśle kategorii 9 oraz dla kategorii 11.

32

Tlenek ołowiu we frycie uszczelniającej stosowany do produkcji zespołów okiennych dla argonowy i kryptonowych rur laserowych.

- 21 lipca 2021 r. dla kategorii 1-7 i 10

- 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz przyrządy do nadzoru i kontroli w przemyśle

- 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8.

- 21 lipca 2024 r. dla przyrządów do nadzoru i kontroli w przemyśle kategorii 9 oraz dla kategorii 11.

37

Ołów w platerowanej warstwie diod wysokiego napięcia na bazie szkła cynkowo-boranowego.

- 21 lipca 2021 r. dla kategorii 1-7 i 10

- 21 lipca 2021 r. dla kategorii 8 i 9 innych niż wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz przyrządy do nadzoru i kontroli w przemyśle

- 21 lipca 2023 r. dla wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro kategorii 8.

- 21 lipca 2024 r. dla przyrządów do nadzoru i kontroli w przemyśle kategorii 9 oraz dla kategorii 11.

42

Ołów w łożyskach i tulejach silników wysokoprężnych typu diesel lub napędzanych paliwem gazowym silników spalinowych stosowanych w profesjonalnych urządzeniach nie-drogowych:

Stosuje się do kategorii 11, z wyłączeniem zastosowań objętych pozycją 6(c) niniejszego załącznika. Wygasa dnia 21 lipca 2024 r

- Przy całkowitej pojemności skokowej silnika ≥ 15 litrów; lub

- Przy całkowitej pojemności skokowej silnika < 15 litrów i silniku zaprojektowanym do pracy w zastosowaniach, w których czas pomiędzy sygnałem uruchomienia i pełnym obciążeniem musi być krótszy niż 10 sekund; lub regularna konserwacja jest zazwyczaj wykonywana w trudnych i zanieczyszczonych warunkach zewnętrznych, takich jak górnictwo, budownictwo i rolnictwo.

  

BADANIA ROHS

SGS Polska oferuje usługi badania RoHS metali i tworzyw sztucznych pod kątem nowych wymagań (z ftalanami) wg dyrektywy (EU) 2015/863. Badania są przeprowadzane w akredytowanych laboratoriach z użyciem precyzyjnych metod. Dowiedz się więcej o usługach SGS w zakresie badania i certyfikacji RoHS.

Zainteresowanych badaniami RoHS lub innymi badaniami chemicznymi, prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42