Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

W maju 2019 roku została wydana 5 wersja standardu systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności FSSC 22000. SGS przygotowało szkolenia oraz bezpłatny webinar aby pomóc klientom w zrozumieniu i dostosowaniu się do zmian.

SGS Food Newsletter

FSSC 22000 to niezależny program certyfikacji uznawany i zatwierdzony przez GFSI (Global Food Safety Initiative). Zarządzany jest przez Fundację FSSC 22000 i niezależną Radę Interesariuszy, wspierane przez Komitet Doradczy, w celu zagwarantowania zaangażowania przemysłu w doskonalenie standardu.

Standard FSSC 22000 opiera się na trzech komponentach:

 • normie ISO 22000, systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności, która zawiera wymagania dla wszystkich podmiotów w łańcuchu żywnościowym;
 • programie wstępnym (PRP) właściwym dla danej branży, regulującym obszar dobrych praktyk (np. ISO 22001-1 dla produkcji żywności);
 • wymaganiach dodatkowych FSSC zdefiniowanych w części 2, pkt 2.5 standardu FSSC 22000.

Od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 wszystkie audyty FSSC powinny być przeprowadzone zgodnie z nowym wydaniem.

Kluczowe powody wydania nowej wersji FSSC 22000

 • Uwzględnienie wydanej w czerwcu 2018 roku nowelizacji ISO 22000:2018.
 • Nowe globalne podejście do systemów zarządzania ISO umożliwiające przedsiębiorcom wysoki poziom integracji z innymi systemami (normy posiadają taki sam układ). Struktura zastosowana w standardzie ISO 22000 umożliwia od wydania 5 programu FSSC pełną adaptację z takimi systemami jak ISO 9001, ISO 14001 czy ISO 45001.
 • Zobligowanie przedsiębiorców przez IAF (International Accreditation Forum) do przejścia na ISO 22000:2018 najpóźniej do dnia 29 czerwca 2021.
 • Dostosowanie do aktualnych wymagań stawianych przez GFSI oraz Jednostki Akredytujące.
 • Ciągłe doskonalenie programu.

Korzyści z certyfikacji FSSC 22000

Program FSSC 22000 jest skierowany do przedsiębiorców z branży spożywczej, którzy chcą potwierdzić swoje zaangażowanie w zapewnienie bezpieczeństwa żywności. Może być wdrożony w każdej organizacji niezależnie od jej wielkości czy złożoności zakresu działalności.

Główne korzyści dla certyfikowanych organizacji to:

 • potwierdzenie jakości oferowanych produktów i ugruntowanie pozycji firmy wśród kontrahentów;
 • potwierdzenie funkcjonowania organizacji zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawnymi;
 • wzrost konkurencyjności i poszerzenie rynków sprzedaży, w tym o rynki międzynarodowe - współpraca z sieciami handlowymi z możliwością obniżenia ilości audytów z ich strony (standard jest w grupie GFSI);
 • transparentność działań projakościowych;
 • ukierunkowanie na ciągłe doskonalenie, które skutkuje obniżaniem kosztów i lepszą efektywnością funkcjonowania firmy.

Certyfikacja FSSC 22000 v5

Organizacje posiadające certyfikacje FSSC 22000 v4 mają obowiązek przejść na wersję piątą między 1 stycznia a 31 grudnia 2020 roku. Standard utrzymuje trzyletni cykl certyfikacji z corocznymi nadzorami, w tym jeden z audytów nadzoru musi być niezapowiedziany.  Audyt recertyfikacyjny jest audytem zapowiedzianym, a na życzenie certyfikowanej organizacji może zostać przeprowadzony jako niezapowiedziany. Audyt certyfikacyjny prowadzony jest tylko w formule audytu zapowiedzianego. 

Szkolenia dla branży spożywczej

Aby dowiedzieć się więcej na temat zmian w standardzie FSSC 22000 v5 weź udział w szkoleniach oferowanych przez Akademię SGS, aktualny harmonogram szkoleń znajduje się TUTAJ (pdf). 

Najbliższe szkolenie 23-25.10.2019  >>

W programie:

 • Obowiązujące wymagania prawne
 • Zmiany w wersji 5 standardu
 • Niezbędne zmiany w dokumentacji z związku z wersją 5
 • Ćwiczenia w zakresie zmienionych wersji dokumentów  

Prowadzimy również szkolenia z innych standardów dla branży spożywczej oraz zakresu Food Fraud i Food Defense.

Zapraszamy również na bezpłatne webinarium na temat nowego standardu FSSC 22000 v5. >>