Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Instytut Techniczny SGS, w ramach cyklu szkoleń skierowanych do przedstawicieli branży basenowej, zorganizował 10 czerwca 2019 r. spotkanie, które cieszyło się dużym zainteresowaniem i zostało bardzo pozytywnie ocenione przez uczestników

basen, pool

 W trakcie spotkania poruszyliśmy kluczowe zagadnienia dla tematyki spotkania, m. in.:

 

 • Pomiary parametrów jakości wody i interpretacja wyników pomiaru;

 

 • Jednostkowe procesy w technologii oczyszczania wody basenowej (filtracja wstępna, koagulacja powierzchniowa, filtracja, ultrafiltracja, dezynfekcja, korekta pH wody);

 

 • Układy technologiczne oczyszczania wody basenowej;

 

 • Kontrola zmienności parametrów jakości wody w obiegu basenowym;

 

 • Monitoring wewnętrzny i zewnętrzny. Dziennik pracy pływalni;

 

 • Zmienność jakości wody w czasie cyklu filtracyjnego.

 

 • Wpływ parametrów technicznych i technologicznych na jakość wody basenowej i przebieg procesów oczyszczania wody w obiegu zamkniętym;

 

 • Kiedy i jak płukać złoża filtracyjne? Jakość popłuczyn i możliwości ich zagospodarowania;

 

 • Zapotrzebowanie na wodę uzupełniającą w zależności od funkcji basenu;

 

 • Zalecenia na wypadek wystąpienia odstępstw od obowiązujących zaleceń w sprawie jakości wody basenowej, w tym wystąpienia mikrobiologicznego skażenia wody;

 

 • „Długa historia chloraminy” - studium przypadku.

 

Do współpracy merytorycznej zaprosiliśmy eksperta i praktyka, specjalizującego się w technologii wody basenowej, monitoringu jakości wody basenowej z uwzględnieniem zawartości ubocznych produktów dezynfekcji w obiegach wody basenowej, bezpieczeństwa zdrowotnego osób kąpiących się oraz możliwości zagospodarowania popłuczyn z filtracyjnych systemów basenowych.

 

W kolejnych miesiącach planujemy organizację następujących projektów szkoleniowych:

 

 • NOWOCZESNE TECHNOLOGIE UZDATNIANIA I DEZYNFEKCJI WODY BASENOWEJ / 10 września 2019 r.;

 

 • JAKOŚĆ WODY W KRYTYCH BASENACH SPORTOWYCH I REKREACYJNYCH / 23 września 2019 r.;

 

 • URZĄDZENIA I PROCESY TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZANIA WODY BASENOWEJ / 14 października 2019 r.;

 

 • GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA W OBIEKTACH BASENOWYCH. MOŻLIWOŚCI ODZYSKU WÓD Z POPŁUCZYN I SPOSOBY ICH ZAGOSPODAROWANIA / 18 listopada 2019 r.

 

 • PROBLEMY Z ZACHOWANIEM JAKOŚCI WODY BASENOWEJ W ODNIESIENIU DO ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA DZ.U. 2015 POZ. 2016 W SPRAWIE WYMAGAŃ, JAKIM POWINNA ODPOWIADAĆ WODA NA PŁYWALNI / 9 grudnia 2019 r.

   

Skontaktuj się z nami już dziś, aby otrzymać szczegółowe informacje nt. szkoleń eksperckich skierowanych do przedstawicieli BRANŻY BASENOWEJ instytut.techniczny@sgs.com.

 

Instytut Techniczny SGS to najwyższej jakości szkolenia, warsztaty i konferencje branżowe, realizowane w oparciu o ekspercką wiedzę i wieloletnie doświadczenie, skierowane do pracowników każdego szczebla organizacyjnego, polskich przedsiębiorstw oraz międzynarodowych korporacji.

 

Przejdź na stronę Instytutu Technicznego SGS, by dowiedzieć się więcej.