Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Instytut Techniczny SGS w ramach cyklu szkoleń skierowanych do przedstawicieli przedsiębiorstw wodociągowo-kanalizacyjnych, zorganizował 5 lipca 2019 r. w Warszawie kolejną edycję szkolenia eksperckiego: Umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.

water equipment

W trakcie spotkania poruszyliśmy kluczowe zagadnienia dla tematu spotkania, m. in.:

 

  • RODZAJE UMÓW O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 
  • UMOWA O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW W ŚWIETLE ORZECZNICTWA UOKIK 
  • NIELEGALNY POBÓR WODY I NIELEGALNE ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW 
  • WŁASNOŚĆ URZĄDZEŃ PRZESYŁOWYCH - UTRZYMANIE I ICH EKSPLOATACJA 
  • ROZSTRZYGANIE SPORÓW POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWAMI WODOCIĄGOWO - KANALIZACYJNYMI A ODBIORCAMI USŁUG W OPARCIU O NOWELIZACJĘ USTAWY O ZBIOROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ I ZBIOROWYM ODPROWADZANIU ŚCIEKÓW

 

Do współpracy merytorycznej zaprosiliśmy eksperta, zajmującego się zawodowo zagadnieniami związanymi z gospodarką wodno-ściekową, w szczególności zagadnieniami związanymi ze zbiorowym zaopatrzeniem w wodę i zbiorowym odprowadzaniem ścieków.

 

W najbliższym czasie planujemy organizację następujących projektów szkoleniowych:

 

  • OPŁATY ZA KORZYSTANIE ZA ŚRODOWISKO / PRAKTYCZNE WARSZTATY

 

  • PRZYŁĄCZENIE DO SIECI WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ W PRAKTYCE PRZEDSIĘBIORSTW

 

  • UMOWY O ZAOPATRZENIE W WODĘ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW

 

  • PRAKTYCZNE ASPEKTY ROZLICZENIA ZA WODĘ I ŚCIEKI POMIĘDZY PRZEDSIĘBIORSTWEM WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYM A ODBIORCĄ

   

Skontaktuj się z nami już dziś, aby otrzymać szczegółowe informacje nt. szkoleń eksperckich skierowanych do przedstawicieli BRANŻY WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNEJ: instytut.techniczny@sgs.com

 

Instytut Techniczny SGS to najwyższej jakości szkolenia, warsztaty i konferencje branżowe, realizowane w oparciu o ekspercką wiedzę i wieloletnie doświadczenie, skierowane do pracowników każdego szczebla organizacyjnego, polskich przedsiębiorstw oraz międzynarodowych korporacji.

 Więcej na stronie Instytutu Technicznego SGS