Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Coraz częściej klienci biznesowi i konsumenci podejmują decyzje zakupowe, biorąc pod uwagę podejście firmy do społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), na którą składają się m.in. zgodność z wymaganiami prawa w zakresie warunków pracy i zatrudnienia, czy zagadnienia związane z etycznym handlem i prawami człowieka.

SMETA 6.1.

Czym jest SMETA?

SMETA (SEDEX Member’s Ethical Trade Audit – audyt etycznego handlu dla członków SEDEX) to metodyka audytu i format sprawozdania oparty na najlepszych praktykach w zakresie etyki w handlu. Pomaga on organizacjom zarządzać kwestiami dotyczącymi praktyk pracowniczych, BHP, bezpieczeństwa, środowiska i etyki biznesowej w łańcuchu dostaw. Uwzględnia zasady Kodeksu Bazowego ETI i dodatkowo analizuje efektywność w dziedzinie praw człowieka, odpowiedzialnych praktyk rekrutacyjnych, prawa do pracy obcokrajowców, wdrożenia systemów zarządzania oraz obecności podzlecania i pracy z domu.

Audyty odpowiedzialności społecznej SMETA to jedne z najczęściej i najchętniej wybieranych przez klientów audytów z tej kategorii. Na ich popularność znaczący wpływ ma ogólnodostępność standardu oraz brak restrykcji w kwestii organizacji takiego audytu – audyt SMETA może zamówić każda organizacja, bez względu na to, czy chciałaby sprawdzić własne wyniki, czy wprowadzić nadzór w swoim łańcuchu dostaw.

SMETA 6.1. - zmiany


Od maja 2019 roku na platformie SEDEX (globalna platforma służąca do wymiany informacji, na którą wgrywane są m.in. raporty SMETA) dostępne są nowe wersje formularzy SMETA – SMETA 6.1 oraz towarzyszące im przewodniki i procedury. Od 1 lipca 2019 roku każdy wykonywany audyt SMETA musi być zgodny z metodyką 6.1.

Zaktualizowane zostały formularze Raportu SMETA, m.in.:

  • Doprecyzowany został podział obszarów w wersjach 2- i 4- filarowych audytu;
  • Dodano zapis o numerze rejestracyjnym APSCA audytorów wykonujących audyt;
  • Uzupełniono dane audytowanej firmy o współrzędne GPS;
  • Poprawiono definicję pracowników migracyjnych (migrant worker) oraz rozszerzono analizę pochodzenia poszczególnych grup pracowników;
  • Przeniesiono wymagania odnośnie wdrożonego Mechanizmu Zgłaszania Skarg i Wniosków (Grievance Mechanism) do obszaru zgodności z Zasadami Przewodnimi Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNGP).

Zaktualizowano także dokument SMETA Best Practice Guidance, będący przewodnikiem dla firm, które chciałyby poddać się takiemu audytowi. Dodana została informacja o najczęściej uznawanej przez klientów dacie ważności raportu oraz informacja o sposobach ustalania czasu trwania audytu w firmach ze stanem zatrudnienia powyżej 2000 osób. Dodatkowo dostosowano dokument do wymogów RODO (rozporządzenia o ochronie danych osobowych).

Aktualizacji poddano także dokumenty robocze: SMETA Measurement Criteria oraz SMETA Non-Compliance Guidance. Szczegółowe informacje na temat wszystkich wprowadzonych zmian znajdziecie Państwo tutaj (pdf).

SMETA – w czym możemy pomóc?


Więcej informacji na temat audytów odpowiedzialności społecznej SMETA znajdą Państwo na tej stronie.

Już wkrótce poinformujemy Państwa o możliwości wzięcia udziału w szkoleniu z zakresu SMETA.

SGS jest światowym liderem w dziedzinie inspekcji, weryfikacji, badań i certyfikacji. Jesteśmy uznawani za wzorzec rzetelności i jakości. Zatrudniamy ponad 97000 pracowników i prowadzimy sieć ponad 2600 biur i laboratoriów na całym świecie. Przeprowadzamy audyty socjalne od 1996 roku.

Zapraszamy do kontaktu z nami, aby dowiedzieć się więcej na temat naszej oferty.