Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content
Biodegradable bag

Biodegradowalne oraz nadające się do kompostowania plastikowe torby stopniowo zastępują starsze, bardziej zanieczyszczające środowisko produkty.

Badania dowodzą, że certyfikaty biodegradowalności przynoszą wiele korzyści sprzedawcom detalicznym, producentom, konsumentom oraz przede wszystkim środowisku naturalnemu. 

POTENCJALNE ZAGROŻENIA

Jeśli producenci, sprzedawcy detaliczni i inne organizacje przedstawiają nieuzasadnione deklaracje dotyczące stosowania tworzyw ulegających biodegradacji i/lub nadających się do kompostowania, narażają się na potencjalne koszty oraz uszczerbek na reputacji w przypadku sprzeciwu i podjęcia stosownych środków prawnych. Sytuację komplikuje fakt, że różne kraje i regiony mają swoje własne regulacje, wymogi i wytyczne.  

NIEZALEŻNE BADANIA

SGS świadczy na całym świecie usługi w zakresie testowania biodegradowalnych i/lub nadających się do kompostowania materiałów oraz opakowań z tworzyw sztucznych. SGS jako niezależna, trzecia strona cieszy się zaufaniem całej branży oraz konsumentów na rynku międzynarodowym. Niezależne wyniki dostarczane przez SGS pomagają zapewnić ludzi, że syntetyczne polimery produkowane z przetworzonych produktów petrochemicznych lub niedozwolone wypełniacze czy dodatki nie zostały użyte w procesie produkcji.

Jest to coś więcej niż tylko dobry PR dla firmy: ma to również korzystny wpływ na środowisko naturalne. Dzieje się tak, gdyż testy gwarantują, że tworzywa sztuczne zawierające niepożądane dodatki - takie jak metale ciężkie, plastyfikatory i trwałe zanieczyszczenia organiczne (TZO lub POPs, z ang. persistent organic pollutants) - są wykorzystywane w mniejszym stopniu, co w efekcie zmniejsza poziom zanieczyszczeń przedostających się do ziemi i wody na świecie.  

BADANIA BIODEGRADOWALNYCH OPAKOWAŃ I MATERIAŁÓW

SGS stosuje szereg metod testowania tworzyw biodegradowalnych i/lub nadających się do kompostowania, zapewniając zgodność z przepisami obowiązującymi w Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych i innych krajach. W zakresie naszych możliwości są między innymi badania biodegradowalności tworzyw sztucznych według międzynarodowych standardów takich jak  ISO 14855, ASTM D5538, EN 13432 / ASTM D 6400, ASTM D 5511, ASTM D5526, ASTM D5526855-1 czy ASTM D5338.

Zainteresowanych badaniami biodegradowalnych materiałów i opakowań prosimy o kontakt w celu uzyskania dalszych informacji:

Tomasz Trąd
Business Development Manager
Consumer and Retail
t: +48 22 329 22 42