Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Norma ISO/IEC 17025 to międzynarodowy dokument mający na celu zapewnienie spójnego zestawu wymagań dla laboratoriów i ich działalności. Najnowsza aktualizacja normy miała miejsce w 2017 r. Laboratoria muszą przejść na nową wersję normy do 2020 r.

ISO/IEC 17025

Globalne webinarium dla branży spożywczej

SGS zaprasza na globalne bezpłatne webinarium przybliżające normę ISO/IEC 17025: 2017 i jej rolę w testowaniu bezpieczeństwa i jakości żywności.

Webinarium skierowane jest do producentów żywności, od których wymaga się przeprowadzania wiarygodnych badań żywności.

Różne systemy zarządzania, w tym SQF, BRC, ISO, GFSI, wymagają od organizacji upewnienia się, że zlecane analizy o krytycznym znaczeniu dla bezpieczeństwa żywności są przeprowadzane w laboratorium działającym zgodnie z wymaganiami normy ISO/IEC 17025.

Organizowane globalnie przez SGS webinarium pomoże firmom zrozumieć znaczenie wymagań normy ISO/IEC 17025, a także dostarczy wskazówek dotyczących wyboru laboratorium testującego spełniającego wymagania normy.

Program:

 • Cel normy
 • Korzyści
 • Zmiany w wersji 2017
 • Zakresy akredytacji
 • Wnioski
 • Pytania i odpowiedzi

Webinarium dbędzie się we wtorek 13 sierpnia, online.

Prowadzący:
Warren Hojnacki - Regional Food Manager, SGS North America
Brad Stawick - SGS Director of Food Microbiology and Quality for SGS North America

Język: angielski

Koszt: bez opłat

Szczegóły dotyczące webinarium oraz formularz zgłoszeń dostępny jest TUTAJ.


Lokalne szkolenie dla branży laboratoryjnej

Akademia SGS zaplanowała także lokalne, stacjonarne szkolenie z polskiego wydania normy: Auditor wewnętrzny SZJ w laboratoriach badawczych i wzorcujących wg PN-EN ISO/IEC 17025

Szkolenie skierowane jest do:

 • Osób zaangażowanych w budowę i wdrożenie systemu zarządzania
 • Osób, którym powierzone zostało przeprowadzenie auditu systemu zarządzania w laboratorium
 • Kierowników ds. jakości
 • Osób, których celem jest zdobycie lub ugruntowanie wiedzy o systemach zarządzania w laboratorium
 • Osób odpowiedzialnych za system zarządzania.

Celem szkolenia jest :

 • Przygotowanie uczestników do pełnienia roli auditora wewnętrznego systemu zarządzania jakością w laboratorium funkcjonującym wg wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025
 • Wprowadzenie w zasady auditingu oraz w sposoby wykorzystania auditu w doskonaleniu jakości.

W trakcie szkolenia omówione zostaną wymagania systemowe i techniczne w normie ISO/IEC 17025 oraz zasady auditingu wg ISO 19011:2018.

Prowadzący: Agnieszka Świtalska - kierownik laboratorium, auditor, trener. Od 15 lat zajmuje się wdrażaniem, doskonaleniem i weryfikowaniem systemów zarządzania, w tym między innymi ISO/IEC 17025, ISO 9001, ISO 14001.

Koszt: 990 zł netto/ rabaty dla klientów certyfikowanych przez SGS

Szczegółowe informacje na temat szkolenia, jego programu i kosztów uczestnictwa znajdują się TUTAJ.