Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

17 października jest Światowym Dniem Wartości. Tego dnia SGS GBS Europe wraz z innymi organizacjami z sektora usług biznesowych w wielu lokalizacjach w Polsce będzie świętować różnorodność kulturową w miejscu pracy. W Katowicach przy ul. Granicznej 54 o godzinie 12.00 odbędzie się z tej okazji flash mob, który organizują pracownicy firm SGS i Capgemini.

Fot. Materiały Capgemini / 2018

Inicjatywa świętowania różnorodności kulturowej w środowisku pracy zapoczątkowana została w ubiegłym roku przez ABSL (The Association of Business Service Leaders). Jej celem jest pokazanie korzyści płynących z obecności pracowników zagranicznych w polskich firmach. Akcja odbywa się między 14 a 18 października 2019 r.

„W SGS GBS Europe zdecydowaliśmy, że chcemy świętować różnorodność kulturową w miejscu pracy na nieco większą skalę. Od poniedziałku nasi zagraniczni pracownicy dzielą się informacjami o krajach swojego pochodzenia na międzynarodowych sesjach. Uczą nas także najbardziej przydatnych zwrotów w swoich językach. W tym tygodniu gościliśmy również młodzież, którą grupa pracowników SGS GBS Europe zachęci do nauki języków obcych, udowadniając przy tym, jak ogromny ma to wpływ na ich przyszłą karierę zawodową” – stwierdziła Martyna Mazurek-Bryłka, Head of SGS GBS Europe w Katowicach.

Jedną z naszych najważniejszych zasad, którą kierujemy się w pracy, jest szacunek i sprawiedliwe taktowanie wszystkich ludzi. Wszyscy podejmujemy odpowiedzialność za tworzenie środowiska pracy opartego na poszanowaniu godności, równości szans i wzajemnym szacunku. Promujemy różnorodność wśród naszych pracowników i nie tolerujemy żadnych przejawów dyskryminacji.

Zapraszamy do uczestnictwa w tym wydarzeniu wszystkich gości odwiedzających jutro nasze katowickie biuro.