Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Rozwiązania uwierzytelniające dla ochrony marki w obliczu zmieniających się zachowań konsumentów.

Food

Liczba zafałszowań żywności gwałtownie rośnie, co spowodowane jest warunkami na rynku żywności: złożonością łańcuchów dostaw oraz wzrostem popytu konsumentów na autentyczną żywność wysokiej jakości. Wpływ oszustw związanych z żywnością na przemysł spożywczy został uwidoczniony poprzez różne incydenty, a także mierzalne dane. Wywołało to dyskusję, która ujawniła skalę tego zjawiska na całym świecie. W dzisiejszych złożonych i globalnych łańcuchach dostaw kwestia reputacji marki i ochrony marki jest przedmiotem zainteresowania bardziej niż kiedykolwiek. Ostatnie badania pozwoliły uzyskać dodatkowe informacje na temat zmian zachowań konsumentów spowodowanych dostępną wiedzą i informacjami na temat zafałszowań żywności. Zmiana ta jest uznawana za jedno z najbardziej znaczących przyszłych zagrożeń dla wartości marek i integralności całego sektora. Motywowane ekonomicznie zafałszowania nie powinny być traktowane wyłącznie jako problem firmy z zapewnieniem jakości, ale jako globalny czynnik wpływający na rynek żywności, kształtujący decyzje, wartości, reputację marki i strategie korporacyjne. W takich okolicznościach przemysł spożywczy poszukuje nowych innowacyjnych sposobów komunikowania konsumentowi zasad uczciwości, a rozwiązania analityczne w zakresie uwierzytelniania mają do odegrania istotną rolę.

Cel:

Celem tego seminarium internetowego (45-minutowa prezentacja / 15-minutowa sesja pytań i odpowiedzi) jest przedstawienie globalnej perspektywy zafałszowań żywności. Seminarium ma też zwrócić uwagę na wpływ ekonomicznie motywowanego fałszerstwa na produkty, marki, wartości oraz zachowania i wybory konsumentów. Wykraczając poza wcześniejsze dyskusje na temat oszustw związanych z żywnością, te długoterminowe skutki są oceniane w celu zrozumienia kontekstu odpowiednich działań zainteresowanych stron. W tym celu w centrum uwagi są analityczne rozwiązania uwierzytelniające, przedstawione na praktycznych przykładach.

Program:

  • Terminy i definicje: czy wiemy, co jest czym?
  • Dlaczego w zafałszowaniach żywności nie chodzi tylko o wykrywanie lub zapobieganie: obecne i przyszłe trendy i zagrożenia
  • Znaczenie oszustw związanych z żywnością dla zapewnienia jakości, finansów, marketingu i ochrony marki firmy
  • W jaki sposób rozwiązania uwierzytelniające mogą pomóc uzyskać korzyści w każdym obszarze
  • Wnioski
  • Pytania i odpowiedzi

Do udziału w seminarium zapraszamy producentów żywności, przedstawicieli sieci detalicznych / supermarketów, przetwórców i dostawców żywności / składników żywności oraz tych z Państwa, którzy są zainteresowani tematyką bezpieczeństwa i jakości żywności oraz zgodności z przepisami.

Prowadzący

Prowadzący

David Psomiadis
Kierownik laboratorium / Business Development Manager w firmie Imprint Analytics, laboratorium partnerskim SGS

Termin:

4 marca 2020 roku, godzina 15:00

ZAREJESTRUJ SIĘ >>

 

Język: angielski

Koszt: Udział w webinarium jest bezpłatny

Nie możesz wziąć udziału w tym terminie? Zarejestruj się, a po zakończeniu webinaru otrzymasz bezpłatne nagranie.