Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Grupa SGS, w tym SGS Polska, uważnie monitoruje rozwój sytuacji w związku z rosnącym tempem infekcji wirusowej, jednocześnie podejmując działania mające na celu minimalizację potencjalnego ryzyka dla zdrowia swoich pracowników, podwykonawców oraz klientów. Podejmujemy wszelkie możliwe starania, by redukować potencjalne ryzyko dla prowadzonej przez SGS Polska działalności biznesowej w ramach swoich zespołów.

man using laptop with mobile phone

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Utworzony został Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego, którego zadaniem jest dostarczanie wytycznych dotyczących środków zapobiegawczych, które kierownictwo SGS podejmuje, aby chronić pracowników i klientów oraz minimalizować zakłócenia w prowadzeniu działalności.

W miarę rozwoju sytuacji nasze wewnętrzne postępowanie i procedury są dostosowywane do dynamicznie zmieniającej się sytuacji i potrzeb, w oparciu o wytyczne Światowej Organizacji Zdrowia oraz instytucji rządowych poszczególnych krajów, w tym Polski.

 

ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE ZARAŻENIU

Od momentu wybuchu epidemii koronawirusa naszym priorytetem jest zdrowie i bezpieczeństwo naszych pracowników, podwykonawców i klientów, dlatego też wprowadziliśmy następujące środki zapobiegające zarażeniu:

 • Ograniczenia zagranicznych delegacji służbowych oraz przemieszczania się na terenie kraju;
 • Ograniczenia obecności pracowników oraz gości w naszych obiektach do niezbędnego minimum, dlatego też przełożyliśmy wszelkie zaplanowane szkolenia i bezpośrednie spotkania biznesowe;
 • Organizacja pracy w trybie zdalnym i rotacyjnym, by ograniczyć liczbę kontaktów między pracownikami i osobami z zewnątrz;
 • Przejście na elektroniczny obieg dokumentów, w tym dokumentów finansowych;
 • Zagwarantowanie środków ochrony osobistej dla pracowników zgodnie z wymogami stanowiska pracy;
 • Zapewnienie płynów dezynfekujących dla naszych pracowników przebywających w biurach i w terenie;
 • Zwiększoną kontrolę przepływu przesyłek;
 • Inne środki zapobiegawcze, takie jak instrukcje dotyczące zachowania odpowiedniej higieny i unikania zarażenia;
 • Obowiązkowe szkolenia online podnoszące świadomość naszych pracowników w zakresie bezpiecznej i higienicznej pracy;
 • Terminowe i regularne powiadomienia pracowników o nowych czy dodatkowych procedurach, aby zminimalizować rozprzestrzenianie się wirusa podczas podróży do pracy i pracy w terenie, ale także dot. zachowania poza pracą;
 • Regularna komunikacja z pracownikami.

 

CIĄGŁOŚĆ DZIAŁANIA SGS ORAZ NASZYCH KLIENTÓW

SGS realizuje kompleksowe plany zachowania ciągłości biznesowej, które mają na celu radzenie sobie z wszelkiego rodzaju zakłóceniami w działalności firmy. Aby zapewnić ciągłość działania dla naszych klientów, aktywnie monitorujemy wszystkie zmiany i odpowiednio dostosowujemy nasze zasoby w celu złagodzenia negatywnego wpływu na świadczone przez nas usługi.

Działania, które podjęliśmy:

 • Utrzymujemy wysokie standardy obsługi klienta i stosujemy się do zaleceń i dodatkowych środków ochrony wymaganych przez naszych klientów;
 • Utrzymujemy ścisłą współpracę pomiędzy naszymi specjalistami ds. integralności operacyjnej, zdrowia i bezpieczeństwa oraz naszymi globalnymi zespołami eksperckimi, co zapewnia nam dostęp do najnowszych informacji na temat zapobiegania i reagowania na rozprzestrzenianie się koronawirusa;
 • Regularnie przeprowadzamy kompleksowe oceny ryzyka i wpływu obecnej sytuacji na nasz łańcuch dostaw oraz pozostajemy w ścisłym kontakcie z naszymi kluczowymi dostawcami;
 • W licznych przypadkach nasi pracownicy posiadają kompetencje o charakterze wymiennym, co w praktyce oznacza, że na wypadek konieczności kwarantanny jednego z nich lub zespołu naszych pracowników, daną usługę będzie mógł świadczyć inny pracownik lub zespół z najbliższej placówki;
 • Prace administracyjno-biurowe wykonywane są w trybie pracy zdalnej lub rotacyjnej, z pełną dostępnością naszych pracowników operacyjnych telefonicznie, mailowo lub w trybie telekonferencji.

 

Pragniemy podkreślić wyjątkowość obecnej sytuacji i działanie tzw. siły wyższej, czyli wystąpienie stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce oraz wg ustaleń WHO stanu pandemii na świecie.

Może się to wiązać z pewnymi zakłóceniami w prowadzonej przez nas działalności, ale chcemy Państwa zapewnić, że bezwzględnie biorąc pod uwagę kwestie bezpieczeństwa i zdrowia naszych pracowników, podwykonawców i klientów, mobilizujemy wszelkie nasze zasoby – organizacyjne, finansowe i ludzkie, by świadczyć dla Państwa usługi na najwyższym światowym poziomie, do którego zawsze jako Grupa SGS oraz SGS Polska się zobowiązujemy.

 

WIĘCEJ INFORMACJI

Grupa SGS oraz SGS Polska uważnie monitorują bieżącą sytuację. Zapewniamy regularne aktualizacje dla naszych klientów poprzez swoje kanały: strony internetowe i media społecznościowe. Nasi klienci mogą kontaktować się z pracownikami SGS, aby uzyskać więcej informacji. Preferujemy w tym czasie, w trosce o bezpieczeństwo i zdrowie Państwa oraz naszych pracowników, kontakty telefoniczne, mailowe czy telekonferencje.