Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Eksporterzy i importerzy handlujący produktami spożywczymi oraz napojami w Królestwie Arabii Saudyjskiej (KSA), muszą pamiętać, że ich produkty powinny spełniać wymogi Urzędu ds. Żywności i Leków w Królestwie Arabii Saudyjskiej (SFDA).

żywność

Jako jednostka certyfikująca zaakceptowana przez SFDA, możemy wydać eksporterom oraz importerom Certyfikat Zgodności przed wysyłką towarów, w celu potwierdzenia zgodności i zapewnienia sprawnej i szybkiej odprawy przesyłek w portach i na granicach Arabii.

 

 

Zakres certyfikacji obejmuje:

  • Techniczną ocenę dokumentów,
  • Kontrolę fizyczną i pobranie próbek,
  • Badania i analizy w akredytowanych laboratoriach (dla każdej przesyłki),
  • Sprawdzenie zgodności z przepisami i ogólną ocenę zgodności z wymaganymi normami,
  • Przegląd etykiet oparty na wymaganiach SFDA,
  • Nadzór nad załadunkiem i plombowanie kontenera,
  • Wydanie certyfikatu.

Aby rozpocząć proces, eksporterzy i importerzy żywności oraz napojów pochodzenia roślinnego oraz zwierzęcego, w tym mięsa i drobiu, ryb i produktów akwakultury mających kontakt z żywnością, miodu, ryżu, przypraw, herbaty, kawy itp. powinni złożyć wniosek w biurze SGS.

Certyfikat Zgodności (CoC) jest obowiązkowy dla wyrobów określonego pochodzenia, jednak zarówno eksporterów, jak i importerów, zachęcamy do wyrobienia certyfikatu dla wszystkich produktów żywnościowych oraz napojów, aby zapewnić sprawną oraz szybką odprawę towarów w portach i na granicy Arabii.

Nasze bogate doświadczenie w zarządzaniu programami oceny zgodności na całym świecie pozwala nam oferować eksporterom skuteczne, kompleksowe i dopasowane do ich potrzeb rozwiązania, a także upewnić się, że towary są zgodne z obowiązującymi wymogami.

 

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat Programu Oceny Zgodności lub złożyć aplikację.