Skip to Menu Skip to Search Skontaktuj się z nami Poland Strony internetowe i języki Skip to Content

Jako wiodący na świecie dostawca usług kontroli, certyfikacji, testowania i weryfikacji, możemy udzielić wsparcia Twojej firmie w zakresie oceny efektywności procedur czyszczenia i dezynfekcji. Nasze usługi zapewniają zgodność z rygorystycznymi standardami czystości koniecznymi, by ograniczyć skutki pandemii COVID-19. Dotyczą one biur, hoteli i galerii handlowych.

Dezynfekcja hoteli COVID-19

Dostarczamy kompleksowy zestaw rozwiązań z zakresu ochrony zdrowia i bezpieczeństwa pracy, które chronią pracowników, klientów, a także Twoją działalność biznesową.

 

Obejmują one:

 • Zarządzanie i nadzór nad czyszczeniem i dezynfekcją.

 • Weryfikację i walidację w oparciu o protokół pobierania próbek kontrolnych i testy prowadzone na miejscu.

 

ZARZĄDZANIE I NADZÓR NAD CZYSZCZENIEM I DEZYNFEKCJĄ


Sanityzacja instalacji ma ogromne znaczenie dla zapobiegania rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2, wirusa powodującego COVID-19. Możemy w tym pomóc, zapewniając monitoring na miejscu lub monitoring wirtualny, w celu oceny skuteczności procedur czyszczenia i dezynfekcji, z uwzględnieniem następujących czynności:

 • Przegląd dokumentów i procedur oraz ocena planów czyszczenia i dezynfekcji pod kątem zgodności z międzynarodowymi standardami, dostosowanymi do indywidualnych wymogów Państwa obiektów i działalności operacyjnej.

 • Walidacja stosowanych środków czyszczących oraz procedur w oparciu o najnowszą zatwierdzoną listę zarejestrowanych produktów (np. środki odkażające zarejestrowane przez EPA).

 • Identyfikacja potencjalnie skażonych obszarów i powierzchni oraz mapowanie dróg ekspozycji i ścieżek transmisji wirusa.

 • Walidacja skuteczności procedur dezynfekcji, w tym między innymi harmonogramów i częstości procedur czyszczenia, środków czyszczących i czasów kontaktu, oraz przestrzegania instrukcji użycia środków odkażających i innych preparatów.

 • Szkolenia z zakresu prawidłowych procedur czyszczenia i dezynfekcji.

 

POBIERANIE PRÓBEK

Bazując na aktualnych zaleceniach WHO i wytycznych międzynarodowych, oferujemy usługę pobierania próbek w oparciu o szczegółowy plan próbkowania, dostosowany do układu obiektów i działalności operacyjnej zakładu:

 • Szczegółowy plan lokalizacji, z uwzględnieniem systemów wentylacji, rozmieszczenia wyposażenia i umiejscowienia powierzchni kontaktowych,

 • Identyfikacja krytycznych punktów pobierania próbek w oparciu o potencjalne ścieżki transmisji choroby i najczęściej dotykane powierzchnie,

 • Udokumentowanie wszystkich czynności związanych z czyszczeniem i dezynfekcją dla wyznaczonych punktów pobierania próbek,

 • Pobranie zestawu wymaganych próbek kontrolnych.

 

TESTOWANIE

Oferujemy kombinację badań przeprowadzanych na miejscu i testów laboratoryjnych próbek wymazów z powierzchni, pobieranych w celu walidacji procedur czyszczenia i dezynfekcji:

 • Oznaczanie adenozynotrifosforanu (ATP) i pozostałości na powierzchni jako miernik stanu higieny,

 • Testy na obecność wirusa SARS-CoV-2 metodą reakcji łańcuchowej polimerazy z odwróconą transkrypcją (RT-PCR) – badanie przesiewowe pod kątem określonego wirusa.

Gwarantujemy transport próbek przy zastosowaniu ogólnie przyjętych metod przechowywania oraz dostarczenie wyników drogą elektroniczną w ciągu kilku dni.
 

USŁUGI DODATKOWE – CO JESZCZE?

Kompleksowa ocena stanu twoich obiektów nie powinna ograniczać się do wirusa SARS-CoV-2. Oferujemy szeroki zakres rozwiązań w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa, aby zagwarantować, że Twoje obiekty i działalność operacyjna zapewniają dobre samopoczucie pracownikom i klientom, z uwzględnieniem takich usług jak:

 • Ocena jakości powietrza w pomieszczeniach (IAQ) i ekspozycji z uwzględnieniem monitorowania w czasie rzeczywistym,

 • Ocena systemów HVAC i filtracji powietrza,

 • Pobieranie próbek i monitorowanie standardów higieny przemysłowej,

 • Pobieranie próbek i monitorowanie bezpieczeństwa wody (w tym bakterii Legionella),

 • Szkolenia i podnoszenie świadomości w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczeństwa,

 • Wsparcie psychospołeczne i dbanie o dobre samopoczucie pracowników.

Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych usług związanych z procedurami czyszczenia i dezynfekcji, skontaktuj się z nami pl.envi@sgs.com.